Zaangażowanie w ochronę środowiska

W każdym z naszych oddziałów i filii na całym świecie, nasi pracownicy łączą siły, aby osiągnąć cele jakie bioMérieux stawia sobie w kwestii ochrony środowiska.

Misją bioMérieux jest poprawa stanu zdrowia na całym świecie. Dążąc do poprawy, jakości środowiska, wdrażając nasze wartości w codziennym życiu oraz mając na
uwadze przynależność do wspólnoty przyczyniamy się do realizacji tej misji

 

Alexandre Mérieux,  Wiceprezes Zarządu i Wiceprezes Korporacji d.s. Mikrobiologii, Produkcji i Dostaw

Pioneering diagnostics