Etyka i Zgodność z Wymaganiami Prawnymi

bioMérieux dąży, we wszystkich swoich działaniach, do przestrzegania najwyższych standardów etyki biznesowej i zgodności z przepisami.

Przestrzeganie zasad Global Compact

Od 2003 roku firma bioMérieux jest członkiem Global Compact, międzynarodowej inicjatywy pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ma na celu rozwiązanie problemów wynikających z globalizacji.

Przestrzeganie norm etycznych

Globalny Program Etyki i Zgodności z Wymaganiami Prawnymi gwarantuje, że ​​polityki i praktyki - zarówno wewnętrzne, jak i publiczne - są zgodne z dążeniem firmy bioMérieux do etycznej i uczciwej kultury organizacji. Globalny Kodeks Postępowania pomaga pracownikom podejmować właściwe wybory, działania i zachowania w złożonym i zróżnicowanym środowisku globalnego biznesu.

Docenianie naszych partnerów w biznesie

Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z dostawcami, opartych na odpowiedzialnym i zrównoważonym podejściu do zakupów, ponieważ są one podstawą naszego wspólnego sukcesu.

Zapewnienie globalnej, jakości produktu

Nigdy nie zapominamy, że każdego dnia, na całym świecie, na podstawie wyników naszych badań lekarze podejmują decyzje dotyczące sposobu leczenia, oraz że produkty spożywcze są dopuszczane do konsumpcji, a produkty farmaceutyczne – do użycia. Polityka Jakości bioMérieux i Globalny System Zarządzania Jakością pozwalają naszym wewnętrznym procesom osiągnąć optymalny poziom wydajności przy jednoczesnej wysokiej jakości wyników i przestrzeganiu wymogów prawnych.

Zwiększenie kontroli naszych procesów biznesowych

Grupa Audytu Wewnętrznego realizuje program oceny ryzyka i przeprowadza wewnętrzne audyty oraz konsultacje w celu zapewnienia, że zainteresowane strony będą miały zaufanie do naszych wyników ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Dalsze informacje można znaleźć na stronie korporacyjnej bioMérieux

Pioneering diagnostics