Eco-design

(Ekologiczne projektowanie i wytwarzanie produktu)
bioMérieux stara się zminimalizować wpływ na środowisko podejmując odpowiednie działania już w fazie projektowania i opracowywania produktu.

 • bioMérieux zdaje sobie sprawę, że wpływ produktu na środowisko w całym cyklu jego użytkowania jest definiowany w fazie projektowania. Z tego względu firma powołała grupę roboczą zajmującą się eco-designem, czyli ekologicznym opracowywaniem i rozwojem produktu. Jej zadaniem jest przygotowanie formalnych zaleceń uwzględniających aspekty środowiskowe cyklu życia produktu już na etapie projektowania i opracowywania.
 • Firma stosuje zasady ekologicznego projektowania w trwających obecnie procesach rozwoju produktów. Na przykład, podczas projektowania nowego VIDAS® 3 wzięto pod uwagę:
  • Wybór elementów o niskim zużyciu energii,
  • Zdefiniowanie procesów kontroli tak, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię,
  • Wybór materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska przy projektowaniu obudowy i opakowania aparatu,
  • Zmniejszenie liczby wydruków papierowych dzięki:
   • Skondensowanemu układowi drukowanych danych,
   • Optymalizacji drukowanych danych,
   • Prostemu w obsłudze oprogramowaniu, które ułatwia dostęp do informacji na ekranie.
Pioneering diagnostics