Emisje

bioMérieux podejmuje inicjatywy na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, koncentrując się na głównych źródłach emisji.

bioMérieux realizuje inicjatywy na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza w zakresie zużycia energii, jak również transportu produktów i podróży pracowników.

Analiza ilości gazów cieplarnianych

We francuskich oddziałach bioMérieux przeprowadzana jest ilościowa analiza emisji gazów cieplarnianych. Analiza ta ma na celu określenie planu działania na rzecz ograniczenia emisji.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do zużycia energii

 • W 2011 roku bioMérieux podpisała umowę na dostawę "zielonej" energii elektrycznej do swoich zakładów w Marcy l'Etoile i Craponne we Francji. Są to dwa z trzech oddziałów firmy o wysokim zużyciu energii elektrycznej. Umowa ta, powiązana z certyfikatami energii odnawialnej RECS*, zapewnia, że połowa energii elektrycznej dostarczanej do obydwu zakładów pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.
 • Działania te uzupełniane są wytwarzaniem energii odnawialnej w niektórych oddziałach:
  • Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody w kantynie w zakładach w Craponne (Francja),
  • Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli słonecznych w Durham w Północnej Karolinie (USA). Wytwarzana w nich energia elektryczna jest przesyłana do lokalnej sieci energetycznej.

*RECS : Międzynarodowy System Certyfikatów Energii Odnawialnej

Zmniejszenie emisji związanych z transportem produktów

 • W 2011 roku bioMérieux zwiększyła wysokość palet używanych przy załadunku ciężarówek dostarczających płytki Petriego do zakładu produkcyjnego w Tres Cantos (Hiszpania) oraz podczas transportu gotowych produktów z tych zakładów do międzynarodowego centrum logistycznego w Saint-Vulbas (Francja).
  • Zmiana ta pozwala zaoszczędzić co roku, około 62 500 km pokonywanych przez transport drogowy oraz obniżyć emisję CO2 o 41 ton.

Podróże pracowników

Wdrożyliśmy w naszych oddziałach i spółkach zależnych wiele projektów, mających na celu zwiększenie świadomości i wprowadzenie zmian w podejściu do podróży pracowników.

 • Badanie pilotażowe dotyczące pracy zdalnej
  • W 2012 roku przeprowadzaliśmy, trwające 6 miesięcy, badanie dotyczące pracy zdalnej z domu pracowników Globalnego Działu Obsługi Klienta. Wnioski z tego badania posłużyły, jako podstawa do szerszego wdrożenia pracy zdalnej.
 • Promowanie wspólnych przejazdów
  • Marcy l’Etoile (Francja)
   • Dla osób jeżdżących razem samochodami zarezerwowano 40 miejsc parkingowych.
   • W ramach programu wspólnych przejazdów realizowanego przez władze miasta Lyon utworzono grupę osób jeżdżących razem samochodami w zakładach bioMérieux i znajdujących się w sąsiedztwie zakładach Sanofi Pasteur.
   • Odbywają się spotkania pracowników zwiększające świadomość, na których są przedstawiane przyjazne dla środowiska środki transportu oraz system wspólnych przejazdów.
  • Durham, Karolina Północna (USA), Grenoble (Francja)
   • Pracownicy zachęcani są do wspólnych przejazdów dzięki systemowi, który pozwala kontaktować się potencjalnym pasażerom.
   • W zakładach udostępnione zostały dwa samochody dla osób jeżdżących razem, które mają być wykorzystywane do podróży pomiędzy oddziałami bioMérieux.
 • Polityka Grupy dotycząca samochodów
  • Polityka Grupy dotycząca samochodów stwierdza, że emisja CO2 nie może być większa niż 140 g/km (lub wartość równoważna, wynikająca z obowiązującej lokalnie normy).
  • Stosowanie polityki Grupy dotyczącej samochodów w spółkach zależnych Grupy jest weryfikowane podczas audytów wewnętrznych przeprowadzonych przez globalny dział Kontroli Wewnętrznej.
 • Telekonferencje
  • Siedem z oddziałów Grupy jest obecnie wyposażonych w systemy telekonferencyjne, które umożliwiają zdalne odbywanie spotkań w bardzo dobrych warunkach i ograniczają potrzebę podróży pracowników. Oddziały te to: Marcy L'Etoile i La Balme we Francji, Shanghai w Chinach, Florencja we Włoszech, Durham, Saint Louis oraz Cambridge w USA.
  • Inne narzędzia wykorzystywane podczas telekonferencji to WebEx i WebEx Connect.

Gazy chłodnicze

W zakładach bioMérieux wprowadzono plany działania odnoszące się do zarządzania gazami chłodniczymi i związanej z tym emisji gazów cieplarnianych.

Pioneering diagnostics