Ludzie i Społeczności

Nigdy nie tracimy z oczu odpowiedzialności wobec zespołów, które stoją za naszym sukcesem oraz społeczności, które czuwają nad naszymi oddziałami na całym świecie.

bioMérieux kładzie szczególny nacisk, na jakość relacji z ludźmi i tosunki w pracy.

  • Ściśle współpracujemy z partnerami społecznymi, koncentrując się w szczególności na obszarach zdrowia i integracji w miejscu pracy.
  • Mocno angażujemy się w rozwój i zapewnienie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym w naszej firmie.
  • Staramy się zagwarantować rozwój osobisty i zawodowy pracownikom poprzez szkolenia, by zwiększać ich umiejętności i wspierać ich rozwój kariery.

Jesteśmy obywatelem korporacyjnym i poprzez dotowanie i filantropię wspieramy projekty:

  • związane z naszą dziedziną wiedzy i misją poprawy zdrowia publicznego,
  • pozwalające na dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza w krajach rozwijających się,
  • kulturalne i społeczne w społecznościach, w których zlokalizowane są nasze oddziały i spółki zależne.

 

bioMérieux została uznana przez European Business Awards (EBA) za Narodowego Championa Francji.

Organizacja EBA została powołana w celu wyłonienia i nagradzania doskonałości, najlepszych praktyk i innowacji w europejskiej społeczności biznesowej.

Dalsze informacje dotyczące nominacji oraz laureatów EBA można znaleźć na stronie www.businessawardseurope.com

Pioneering diagnostics