Pacjenci i Klienci

Nasze zaangażowanie na rzecz zdrowia publicznego wynika z tradycji rodziny Merieux.

Jestem głęboko przekonany, że rozwiązanie globalnych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, a zwłaszcza tych problemów, które dotyczą AIDS, można znaleźć w podejściu interdyscyplinarnym z udziałem naukowców, partnerstwie publiczno-prywatnym oraz połączeniu przemysłowego know-how z aspektami humanitarnymi.

Alain Mérieux, założyciel bioMérieux

 

Od początku, kiedy Marcel Merieux pracował u boku Ludwika Pasteura, następnie rodzina Mérieux, a później firma bioMérieux, uczestniczą w długiej i bogatej w tradycję walce z chorobami. Dziś rodzina Merieux pełni rolę biologów przemysłowych działających na rzecz zdrowia publicznego na całym świecie.

Choroby nie znają granic, a bioMérieux stara się zapewnić dostęp do diagnostyki ludziom na całym świecie, niezależnie od lokalnego systemu opieki zdrowotnej.

Globalnie, istotnym problemem zdrowia publicznego jest kwestia bezpieczeństwa żywności.

bioMérieux dąży nie tylko do dostarczania przemysłowi spożywczemu rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo i jakość żywności, ale stara się także zostać partnerem i edukatorem w zakresie zdrowia publicznego, aby zapewnić dostawy bezpiecznej i pożywnej żywności na całym świecie.

 

Dalsze informacje można znaleźć na stronie korporacyjnej bioMérieux

Pioneering diagnostics