Papier

bioMérieux dąży do zmniejszenia zużycia papieru w procesach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Podejmowane przez firmę bioMérieux inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości oraz działania skierowane na racjonalizację zużycia papieru pozwoliły w ciągu zaledwie trzech lat (od 2008 do 2011 roku) zmniejszyć zużycie papieru o:

  • Ponad 40% we Francji,
  • 30% w Stanach Zjednoczonych.

Instrukcje obsługi i ulotki techniczne w formie elektronicznej

Wszędzie tam, gdzie jest to dozwolone przez lokalne przepisy, bioMérieux wprowadza instrukcje obsługi oraz ulotki techniczne do odczynników w formie elektronicznej, zamiast w postaci papierowej. W formie elektronicznej dostępne są już instrukcje i ulotki techniczne do systemów TEMPO®, BacT/ALERT® Industry, Lyphocults® oraz Etest®.

  • W 2011 roku firma zaoszczędziła ponad 80 ton papieru
  • Format elektroniczny pozwala także uniknąć niszczenia nieaktualnych wersji papierowych instrukcji obsługi i ulotek technicznych.

Wydruki EcoPrint

Wśród innych korzyści system druku EcoPrint pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie papierem poprzez dokładniejsze monitorowanie i śledzenie jego zużycia.

Domyślnie ustawione zostało drukowanie dwustronne i korzystanie z wydruków czarno-białych, zamiast kolorowych.

System EcoPrint wykorzystywany jest w szeregu spółek zależnych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Azji, Ameryce Łacińskiej i Australii.

Zarządzanie dokumentami elektronicznymi

System wdrożony w 2010 roku obejmuje obecnie prawie 20 000 dokumentów. Pozwala zmniejszyć zużycie papieru, ponieważ cały proces zarządzania dokumentami (tworzenie, przeglądanie, zatwierdzenie i publikacja oraz wprowadzanie późniejszych zmian) odbywa się drogą elektroniczną.

Pioneering diagnostics