Energia

bioMérieux dąży do ograniczenia zużycia energii niepochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej wyposażenia i budynków.

bioMérieux nieustannie zwiększa udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz dąży do zwiększenia efektywności energetycznej wyposażenia i budynków. Działania realizowane od 2008 roku doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii o 14% na koniec 2011 roku (MWh /mln €, w porównaniu ze sprzedażą).

Energia odnawialna

W 2011 roku bioMérieux podpisała umowę na dostawę "zielonej" energii elektrycznej do swoich zakładów w Marcy l'Etoile i Craponne we Francji. Są to zakłady o wysokim zużyciu energii elektrycznej.

  • Umowa ta, powiązana z certyfikatami energii odnawialnej RECS (Międzynarodowy System Certyfikatów Energii Odnawialnej), zapewnia, że połowa energii elektrycznej ​​dostarczanej do obydwu oddziałów pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.
  • Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody w kantynie w zakładach w Craponne.
  • Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem o paneli słonecznych w Durham w Północnej Karolinie (USA . Wytwarzana w nich energia elektryczna jest przesyłana do lokalnej sieci energetycznej.
  • Zwiększa się również wykorzystanie energii odnawialnej w spółkach zależnych bioMérieux.

Efektywność energetyczna urządzeń

bioMérieux kontynuuje poprawę efektywności energetycznej wyposażenia poprzez podejmowanie, m.in. następujących inicjatyw:

  • Durham, Karolina Północna: wymienione zostały urządzenia sterujące systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku administracyjnym, dzięki czemu możliwa jest większa elastyczność regulacji temperatury i poprawiona została charakterystyka energetyczna budynku. Związane z tym roczne oszczędności energii szacuje się na 1140 MWh, co odpowiada kwocie przekraczającej 30 000 USD.
  • bioMérieux Niemcy:
    • Instalacja nowego systemu chłodzenia w magazynie. Oczekiwana oszczędność energii ma wynosić 25%.
    • W styczniu 2012 roku zainstalowano nowy, zdalnie sterowany, gazowy system elektrociepłowniczy, wytwarzający energię elektryczną do ogrzewania budynków.
Pioneering diagnostics