bioMérieux 

Rok 2013 był dla bioMérieux przełomową datą, obchodziliśmy naszą 50. rocznicę powstania firmy. Nasz rozwój w tych latach był napędzany przez pionierskiego ducha i niesłabnące zaangażowanie na rzecz poprawy zdrowia publicznego na całym świecie. Dzisiaj, w ponad 150 krajach poprzez 41 spółek zależnych i dużą sieć dystrybutorów, bioMérieux oferuje  rozwiązania diagnostyczne, które poprawiają stan zdrowia pacjenta i zapewniają  bezpieczeństwo konsumentów

Rozwijamy i wprowadzamy testy, które posiadają wysoką wartość medyczną i są wsparciem dla podejmowania ważnych decyzji klinicznych w dziedzinie chorób zakaźnych, w chorobach układu sercowo-naczyniowego  czy też nowotworów. W zastosowaniach przemysłowych, dostarczamy rozwiązania, które mogą przyczynić się do zapobiegania zagrożeniom zanieczyszczenia w przemyśle  rolno-spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Jesteśmy także zaangażowani w rozwój i postęp do laboratoriów: poprzez zwiększenie automatyzacji i poprawę zarządzania danymi, pomagamy wzmocnić efektywność   poprzez zwiększenie wydajności laboratorium oraz obniżenie kosztów opieki zdrowotnej.

bioMérieux jest zdecydowana nadal odgrywać wiodącą rolę poprzez innowacje i projektowanie diagnostyki przyszłości, by sprostać wyzwaniom stojącym przed ochroną  zdrowia publicznego na całym świecie.

Pioneering diagnostics