Obsługa serwisowa

Serwis aplikacyjny i techniczny

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie:

  • reklamacji jakościowych produktów,
  • zgłoszenia awarii aparatów,
  • zlecenia przeglądów serwisowych,
  • spraw dot. aktualizacji oprogramowania aparatów,
  • spraw dot. szkoleń z zakresu obsługi i konserwacji aparatów,
  • pytań merytorycznych dot. zastosowania i działania produktów
  • pytań dot. dokumentacji technicznej produktów, certyfikatów kontroli jakości itp.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące ww spraw prosimy kierować na adres: 
wsparcie.produkty@biomerieux.com

Serwis Aplikacyjny

tel. + 48 22 569 85 10

Ewa Perełkiewicz - Dyrektor ds. Obsługi Klienta
ewa.perelkiewicz@biomerieux.com
tel. + 48 665 759 710 

Serwis Techniczny

Tel. +48 22 569 85 90

Jakub Tołwiński- Kierownik Serwisu Technicznego
jakub.tolwinski@biomerieux.com
tel. +48 665 759 724

Pioneering diagnostics