Lista produktów od A do Z

Jeśli znasz nazwę produktu lub rozwiązania po prostu kliknij na pierwszą literę jego nazwy w kolumnie po lewej stronie, aby znaleźć to, czego szukasz!

Diagnostyka w stanach nagłych

Diagnostyka w stanach nagłych

W przypadku Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych trafna diagnoza postawiona w jak najkrótszym czasie ma zasadnicze znaczenie dla wyników leczenia pacjenta. Liczy się każda minuta: trzeba zidentyfikować...

Diagnostyka zakażeń HIV

Diagnostyka zakażeń HIV

Pomimo postępu w medycynie i diagnostyce miliony ludzi umierają każdego roku na HIV/AIDS (2/3 z nich w Afryce Subsaharyjskiej). By możliwe było ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby i lepsze...

Organizacja i wydajność...

Organizacja i wydajność...

Wyzwania, przed którymi stają laboratoria mikrobiologiczne działające w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, są większe z dnia na dzień. Pomimo coraz większych obciążeń konieczne jest...

Sepsa

Sepsa

Sepsa to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej wywołany zakażeniem, który może prowadzić do ciężkiej sepsy oraz wstrząsu septycznego. Zespół ten wiąże się z długotrwałym pobytem w szpitalu,...

Zakażenia C. difficile

Zakażenia C. difficile

Clostridium difficile sklasyfikowane zostało w najnowszym raporcie CDC dotyczącym zagrożeń związanych z lekoopornością  (Antibiotic Resistance Threats¹)  jako główna...

VIDAS®

VIDAS®

Wiarygodne, proste i elastyczne rozwiąznie dla testów immunologicznych

DNA Internal Control r-gene®...

DNA Internal Control r-gene®...

ARGENE® real-time PCR

Adenovirus R-gene®

Adenovirus R-gene®

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA Adenowirusów

apiweb™

apiweb™

Internetowa baza danych bakterii i grzybów drożdżopodobnych

Pioneering diagnostics