Lista produktów od A do Z

Jeśli znasz nazwę produktu lub rozwiązania po prostu kliknij na pierwszą literę jego nazwy w kolumnie po lewej stronie, aby znaleźć to, czego szukasz!

Sepsa

Sepsa

Sepsa to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej wywołany zakażeniem, który może prowadzić do ciężkiej sepsy oraz wstrząsu septycznego. Zespół ten wiąże się z długotrwałym pobytem w szpitalu,...

Pioneering diagnostics