Lista produktów od A do Z

Jeśli znasz nazwę produktu lub rozwiązania po prostu kliknij na pierwszą literę jego nazwy w kolumnie po lewej stronie, aby znaleźć to, czego szukasz!

Panel VIDAS® Hepatitis

Panel VIDAS® Hepatitis

Markery wirusowego zapalenia wątroby typów A, B, C i E

Panel VIDAS® HIV

Panel VIDAS® HIV

Zaawansowane testy 4-tej generacji

VIDAS® Markery nowotworowe

VIDAS® Markery nowotworowe

Diagnostyka, monitorowanie leczenia i pomoc prognostyczna w różnych rodzajach nowotworu

VIDAS® ToRC

VIDAS® ToRC

Spokój i bezpieczeństwo w czasie ciąży

Parechovirus r-gene®

Parechovirus r-gene®

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego RNA Parechowirua

Parvovirus B19 R-gene®

Parvovirus B19 R-gene®

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA parwowirusa B19

Paski Etest® przeznaczone do...

Paski Etest® przeznaczone do...

Paski do wykrywania mechanizmów oporności drobnoustrojów

Podłoża chromID™ SMART do...

Podłoża chromID™ SMART do...

Oferta podłoży do walki z lekoopornością drobnoustrojów i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną

Podłoża do systemu BacT/ALERT®

Podłoża do systemu BacT/ALERT®

Optymalne warunki wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów bakterii, grzybów i prątków

Pioneering diagnostics