• Parvovirus B19 R-gene

Parvovirus B19 R-gene®

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA parwowirusa B19

 • Dokładny pomiar ilościowy 3 genotypów Parwowirusa B19 z szerokim zakresem liniowości
 • Gotowy do użycia zestaw z kontrolą wewnętrzną i  kontrolami  ilościowymi w zestawie
 • Test posiada certyfikat CE- IVD dla najpopularniejszych systemów do ekstrakcji, platformach real-time PCR oraz różnych typów próbek

Parvovirus B19 R-gene® zalety testu

Zakażenie parwowirusem B19 może prowadzić do poważnych konsekwencji dla pacjentów zagrożonych (kobiet w ciąży, pacjentów cierpiących na anemię wrodzoną) lub pacjentów z obniżoną odpornością (np pacjentów po przeszczepach, chorych na AIDS, itp). W związku z tym bardzo ważne jest zoptymalizowane wykrywanie infekcji parwowirusem B19.

Zestaw Parvovirus B19 R-gene® oferuje szybką i specyficzną możliwość wykrycia zakażenia 3 genotypani parwowirusa B19 przed pojawieniem się objawów klinicznych. Dodatkowo – dla zwiększenia efektywności i kompleksowości - używanie wielu zestawów R-gene® pozwala na wykrywanie różnych wirusów z jednej próbki i analizy różnych próbek dla jednego wirusa w tym samym czasie.

 • Czułość i powtarzalność
  • Dokładny pomiar miana wirusa
  • Szeroki zakres liniowości
 • Standaryzacja
  • Wspólna procedura postępowania z pozostałymi testami R-gene® (CMV R-gene®, EBV R-gene®, HSV1 HSV2 VZV R-gene®, CMV HHV6,7,8 R-gene®, BK Virus R-gene®, ADENOVIRUS R-gene®, CMV R-gene®)
  • Taka sama procedura amplifikacji w całej serii produktów pozwala na wykrywanie wielu wirusów jednocześnie
  • Protokół do konwersji ilościowych wyników IU / mL z próbek krwi z wykorzystaniem  Międzynarodowego standardu WHO (WHO 2nd International Standard)
 • Elastyczność
  • Zwalidowany dla wielu różnych typów próbek
  • Możliwość wykonania manualnej lub automatycznej izolacji próbki z wykorzystaniem takich aparatów jak NucliSENS® easyMAG® oraz przygotowanie reakcji z wykorztaniem takiego systemu jak stacja pipetująca easySTREAM
  • Zatwierdzony dla najpopularniejszych platform real-time PCR

Wszystko co potrzebne w jednym zestawie

Zestaw Parvovirus B19 R-gene® jest gotowym do użycia testem do wykrywania i ilościowego oznaczania wyizolowanego DNA Parwowirusa B19 z próbek takich jak: krew pełna, osocze, surowica, szpik kostny, z wykorzystaniem technologii real-time PCR.  Zasadą działania jest jednoczesna amplifikacja i  detekcja specyficznego obszaru genomu Parwowirusa B19 z wykorzystaniem technologii 5’ Taqman.

 • Cztery Wzorce Pomiaru Ilościowego zapewniają dokładny pomiar wiremii Parwowirusa B19
 • Kontrola Czułości potwierdza skuteczność testu
 • Kontrola Wewnętrzna (IC2) sprawdza zarówno wydajności ekstrakcji, włączając etap lizy, jak i obecność potencjalnych inhibitorów
 • Zawiera niezbędne odczynniki do diagnostyki in vitro zoptymalizowane do wykrywania i ilościowego oznaczania Parwiwirusa B19

Prosta procedura

Korzystanie z zestawu  Parvovirus B19 R-gene® jest proste. Wystarczy dodać wyizolowane DNA do gotowego do użycia premiksu amplifikacyjnego i rozpocząć reakcję na odpowiednim termocyklerze Real-Time zgodnie z opisanym w „Instrukcji Technicznej” programem.

zasada_argene.jpg

Show in media library: 

Click to enlarge »

 

BIOMERIEUX, niebieskie logo, ARGENE, R-gene, easyMAG and NucliSENS są używanymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux, lub jedenego z jego oddziałów, lub jednego z jego spółek. Każda inna nazwa lub znak towarowy jest własnością odpowiedniego właściciela.

Parvovirus B19 R-gene® (69-019B)
Zasada testu Wykrywanie genomowego DNA i oznaczanie ilościowe Parwowirusa B19
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 69-019B: Parvovirus B19  R-gene® zestaw ilościowy. Także dostępny pod nr katalogowym 69-019: Parvovirus B19 R-gene® zestaw ilościowy KOMPLETNY (zawiera 69-019B zestaw ilościowy i produkt o numerze katalogowym 67-000 zestaw do izolacji DNA)
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana gen NS1
Rodzaj próbki* Krew pełna, osocze, surowica, szpik kostny, osocze szpiku kostnego
Limit dtekekcji Krew pełna: 47 kopii/ml Osocze: 70 kopii/ml
Zakres pomiaru ilościowego Dla próbki osocza: pomiędzy 5.05 1010 kopii/ml (np. 10.7 log10 cp/ml) a 87 kopii/ml (np. 1.96 log10 cp/ml). Dla próbki krwi pełnej: pomiędzy 6.1 1010 kopii/ml (np. 10.7 log10 cp/ml) a 42 kopie/ml np. 1.61 log10 cp/ml).
Kontrole Kontrola ekstrakcji + inhibicji, kontrola czułości, kontrola negatywna
Czas uzyskania wyników 75 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Kopie/ml lub stosując współczynnik konwersji przekształcone do jednostek międzynarodowych  IU/ml z wykorzystaniem międzynarodowego standardu WHO
Liczba reakcji 90 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C dla nr kat. 69-003B (Zestaw ilościowy) +2°C/+8°C dla nr kat. 67-000 (zestaw do izolacji DNA)
Zwalidowane manualne i automatyczne systemy do ekstrakcji* QIAamp DNA Blood Mini kit NucliSENS® easyMAG® MagNA Pure Compact MagNA Pure LC EZ1 Advanced XL
Zwalidowane platformy do amplifikacji* Life Technologies (ABI7500, ABI7500 Fast & StepOne) LightCycler 2.0 LightCycler 480 System II SmartCycler 2.0 Rotor Gene Q and Rotor Gene 6000 DX Real-Time system CFX96
Status Do diagnostyki in vitro

* proszę pytać

Fakty na temat Parvovirus B19

Czym jest Parvovirus B19?

Parwowirus B19 należy do rodziny Parvovindae i rodzaju Erythrovirus ze względu na swoją budowę oraz zdolność infekowania erytroidalnych komórek prekursorowych. Parwowirus jest bezotoczkowym wirusem z jednoniciowym DNA o długości około 5,5 kb. Podzielono go na trzy genotypy. Genotyp 1 jest genotypem występującym najczęściej i obserwowanym na całym świecie. Genotyp 2 i 3 są bardziej ograniczone geograficznie (Europa Zachodnia, USA, Brazylia i Afryka) i występują rzadziej.

Kto jest najbardziej zagrożony?

Zakażenie Parvowirusem B19 dotyczy głównie dzieci oraz młodzieży, rzadziej występuje u osób dorosłych. Zwiększona liczbę zachorowań, głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, obserwuje się zimą lub wiosną. Chociaż jest to najczęściej infekcja bezobjawowa, zakażenie pierwotne może objawić się łagodną wysypką dziecięcą o nazwie erythema infectiosum lub choroba piąta (rumień zakaźny). Najczęstszym objawem u zakażonych dorosłych jest artropatia. Infekcja może prowadzić do poważnych konsekwencji u najbardziej narażonych pacjentów. U kobiet w ciąży zakażenie pierwotne Parwowirusem B19 u kobiety w ciąży może prowadzić do niedokrwistości płodowej, co może spowodować obrzęk płodu, samoistne poronienie lub obumarcie płodu in utero. U pacjentów z obniżoną odpornością, chorych na AIDS lub po przeszczepie, wirus może być odpowiedzialny za ciężką, przewlekłą niedokrwistość w wyniku niszczenia erytroblastów w szpiku kostnym. Jest również związany z chorobami serca (zapalenie mięśnia sercowego), chorób neurologicznych.

Jakie są korzyści z molekularnych badań Parvovirusa B19?

Test Real-Time PCR pozwala na do szybkie i specyficzne wykrycie Parwowirusa B19 przed pojawieniem się objawów klinicznych, jest to szczególnie ważne dla pacjentów z obniżoną odpornością, którzy są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zakażenia.

Parvovirus B19 R-gene® i międzynarodowy standard Parvovirus B19 (WHO International Standard for Parvovirus B19)

Potrzebują Państwo obliczyć swój współczynnik konwersji, aby wyrazić wyniki uzyskane przy pomocy testu Parvovirus B19 R-gene® w IU/ml? Proszę pobrać protokół obliczeń.

Parvovirus B19 R-gene®: PLAKATY

 1. Development of a new diagnostic tool for the detection and quantification of Parvovirus B19 by Real Time PCR
  Patricia Marechal et al. bioMérieux. ECV 2013
 2. Evaluation Of a Novel Real Time PCR Assay For Parvovirus B19 (B19V) Genome Detection And Quantification
  Aurélie Schnuriger et al. Bacteriology-Virology laboratory, AP-HP
  Hôpital Trousseau Paris- France. ECV 2013
 3. Verification and Validation of the bioMérieux Parvovirus B19 R-gene® assay for the quantification of Parvovirus B19 from bone marrow samples.
  Patricia Marechal et al. bioMérieux. ESCV 2014

Pioneering diagnostics