• EBV R-gene®

EBV R-gene®

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusa Epstein-Barr (EBV)

 • Dokładny pomiar ilościowy miana wirusa EBV z szerokim zakresem liniowości
 • Gotowy do użycia zestaw z kontrolą wewnętrzną i kontrolami  ilościowymi w zestawie
 • Test posiada certyfikat CE- IVD dla najpopularniejszych systemów do ekstrakcji, platformach real-time PCR oraz różnych typów próbek

EBV R-gene® zalety

Wirus Epstein-Barr (EBV), znany jako czynnik etiologiczny mononukleozy zakaźnej jest odpowiedzialny za limfoproliferację komórek B (zaburzenia limfoproliferacyjne (PTLD), chłoniak Burkitta, chłoniak Hodgkina, ...) jest poważnym powikłaniem u pacjentów z obniżoną odpornością. Zoptymalizowane wykrywanie i monitorowanie zakażenia EBV ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia najlepszej opieki nad pacjentem.

Eastaw EBV-R-gene® oferuje szybką i specyficzną możliwość wykrycia zakażenia przed objawami klinicznymi. Poprawia to możliwości zarządzania, badania pacjentów podczas leczenia w celu sprawdzenia jego skuteczności i badania po leczeniu w celu monitorowania nawrotów. Dodatkowo dla zwiększenia efektywności i kompleksowości używanie wielu zestawów R-gene® pozwala na wykrywanie różnych wirusów z jednej próbki i analizy różnych próbek dla jednego wirusa w tym samym czasie.

 • Czułość i powtarzalność
  • Dokładny pomiar miana wirusa EBV
  • Szeroki zakres liniowości
 • Sttandaryzacja
  • Wspólna procedura postępowania z pozostałymi testami R-gene® (CMV R-gene®, HSV1 HSV2 VZV R-gene®, CMV HHV6,7,8 R-gene®, BK Virus R-gene®, Adenovirus R-gene®, Parvovirus B19 R-gene®)
  • Taka sama procedura amplifikacji w całej serii produktów pozwala na wykrywanie wielu wirusów jednocześnie
  • Protokół do konwersji ilościowych wyników IU / mL z próbek krwi z wykorzystaniem Pierwszego Międzynarodowego standardu WHO (WHO 1st International Standard)
 • Elastyczność
  • Zwalidowany dla wielu różnych typów próbek
  • Możliwość wykonania manualnej lub automatycznej izolacji próbki z wykorzystaniem takich aparatów jak NucliSENS® easyMAG® oraz przygotowanie reakcji z wykorztaniem takiego systemu jak stacja pipetująca easySTREAM
  • Zatwierdzony dla najpopularniejszych platform real-time PCR

Wszystko co potrzebne w jednym zestawie

Zestaw CMV R-gene® jest gotowym do użycia testem do wykrywania i ilościowego oznaczania wyizolowanego DNA wirusa EBV z wykorzystaniem technologii real-time PCR. Zasadą działania jest jednoczesna amplifikacja i  detekcja określonego obszaru genomu EBV z wykorzystaniem technologii 5’ Taqman.

 • Cztery Wzorce Pomiaru Ilościowego zapewniają dokładny pomiar wiremii EBV
 • Kontrola Czułości potwierdza skuteczność testu
 • Kontrola Wewnętrzna (IC2) sprawdza zarówno wydajności ekstrakcji, włączając etap lizy, jak i obecność potencjalnej obecności inhibitorów
 • Zawiera niezbędne, gotowe do użycia odczynniki do diagnostyki in vitro zoptymalizowane do wykrywania i ilościowego oznaczania EBV:
  • Mniej pracy manulanej
  • mniejsze ryzyko błędu manualnego lub błędu rozcieńczania
  • Mniej ryzyko kontaminacji

Prosta procedura

Korzystanie z zestawu EBV R-gene® jest proste. Wystarczy dodać wyizolowane DNA do gotowego do użycia premiksu amplifikacyjnego i rozpocząć reakcję na odpowiednim termocyklerze Real-Time zgodnie z opisanym w „Instrukcji Technicznej” programem.

zasada_argene.jpg

Show in media library: 

Click to enlarge »

 

 

BIOMERIEUX, niebieskie logo, ARGENE, R-gene, easyMAG i NucliSENS są używanymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux, lub jedenego z jego oddziałów, lub jednego z jego spółek. Każda inna nazwa lub znak towarowy jest własnością odpowiedniego właściciela.

Żadna inna nazwa lub znak towarowy jest własnością jego odpowiedniego właściciela. - Zobacz więcej:

http://clinical.biomerieux.net/cmv-r-gene-0#sthash.YR9WVorN.dpuf

BIOMERIEUX, the blue logo, ARGENE®,R-gene®, EASYMAG® and NUCLISENS® are used, pending and/or registered trademarks belonging to bioMérieux, or one of its subsidiaries, or one of its companies.
Any other name or trademark is the property of its respective owner. - See more at: http://clinical.biomerieux.net/cmv-r-gene-0#sthash.YR9WVorN.dpuf
BIOMERIEUX, the blue logo, ARGENE®,R-gene®, EASYMAG® and NUCLISENS® are used, pending and/or registered trademarks belonging to bioMérieux, or one of its subsidiaries, or one of its companies.
Any other name or trademark is the property of its respective owner. - See more at: http://clinical.biomerieux.net/cmv-r-gene-0#sthash.YR9WVorN.dpuf

 

BIOMERIEUX, the blue logo, ARGENE®,R-gene®, EASYMAG® and NUCLISENS® are used, pending and/or registered trademarks belonging to bioMérieux, or one of its subsidiaries, or one of its companies.
Any other name or trademark is the property of its respective owner. - See more at: http://clinical.biomerieux.net/cmv-r-gene-0#sthash.YR9WVorN.dpuf
EBV R-gene® (69-002B)
Zasada testu Wykrywanie genomowego i oznaczanie ilościowe DNA wirusa EBV
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 69-002B: EBV R-gene® zestaw ilościowy. Także dostępny pod nr katalogowym 69-002: EBV R-gene® zestaw ilościowy KOMPLETNY (zawiera 69-002B zestaw ilościowy i produkt o numerze katalogowym 67-000 zestaw do izolacji DNA)
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Gen BXLF1 kodujący kinazę tymidynową
Rodzaj próbki* Krew pełna, surowica, Płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF), Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL), Materiał z biopsji
Limit dtekekcji 4 kopie/PCR
Zakres pomiaru ilościowego Do 5 106 kopii/ml
Kontrole Kontrola ekstrakcji + inhibicji, kontrola czułości, kontrola negatywna
Czas uzyskania wyników 75 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Kopie/ml lub stosując współczynnik konwersji przekształcone do jednostek międzynarodowych  IU/ml z wykorzystaniem pierwszego standardu międzynarodowego WHO
  Standard
Liczba reakcji 90 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C dla nr kat. 69-003B (Zestaw ilościowy) +2°C/+8°C dla nr kat.. 67-000 (zestaw do izolacji DNA)
Zwalidowane manualne i automatyczne systemy do ekstrakcji* QIAamp DNA Blood Mini kit NucliSENS® easyMAG® MagNA Pure Compact MagNA Pure LC QIAcube QIAsymphony SP m2000sp VERSANT kPCR Molecular System SP
Zwalidowane platformy do amplifikacji* Life Technologies (Applied Biosystems) LightCycler SmartCycler RotorGene VERSANT kPCR Molecular System AD Biorad DX Real-Time system Stratagene / Agilent
Status Do diagnostyki in vitro

* proszę pytać

 

Fakty na temat EBV

Czym jest EBV?

Wirus Epstein‐Barr (EBV) jest występującym powszechnie na całym świecie herpeswirusem, infekującym większość światowej populacji. Po zakażeniu pierwotnym (przekazanie przez kontakt ze śliną) EBV pozostaje utajony w limfocytach B. Okresowo, EBV może uaktywniać się u osób immunokompetentnych. Uaktywnienie się wirusa prowadzi do wytwarzania wirionów w ustnej części gardła i jest bezobjawowe.

Kto jest najbardziej zagrożony?

EBV wywołuje mononukleozę zakaźną. Bierze także udział w patogenezie kilku nowotworów, takich jak chłoniak Burkitta, chłoniak Hodgkina, oraz rak nosogardzieli. U osób z obniżoną odpornością, niekontrolowana proliferacja limfocytów B spowodowana EBV może prowadzić do potransplantacyjnych chorób limfoproliferacyjnych (PTLD), co jest ważną przyczyną chorób i śmiertelności biorców przeszczepów narządów oraz  biorców przeszczepów szpiku kostnego.

Jakie są korzyści z molekularnych badań EBV?

Test Real-Time PCR pozwala na do szybkie i specyficzne wykrycie wirusa EBV przed pojawieniem się objawów klinicznych, jest to szczególnie ważne dla pacjentów z obniżoną odpornością, którzy są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zakażenia. Ilościowy test EBV Real-Time PCR może być wykorzystywany do wczesnej diagnozy PTLD, śledzenia przebiegu choroby i monitorowania odpowiedzi na leczenie.

EBV R-gene® i pierwszy międzynarodowy standard EBV ( 1st WHO International Standard for Standard for Epstein-Barr)

Potrzebują Państwo obliczyć swój współczynnik konwersji, aby wyrazić wyniki uzyskane przy pomocy testu EBV R-gene® w IU/ml?

Proszę pobrać protokół obliczeń.

R-gene®: PUBLIKACJE

 1. Evaluation of the Epstein-Barr virus R-gene quantification kit in whole blood with different extraction methods and PCR platforms
  Fafi-Kremer et al.
  J Mol Diagn. 2008 Jan;10(1):78-84. Epub 2007 Dec 28

   
 2. Measurement of HSV1, CMV, HHV6 and EBV viral loads in 83 bronchoalveolar lavage (BAL) from lung transplant recipients.
  Germi et al.
  Unit of Virus Host Cell Interactions, Grenoble
  ESCV 2011

   
 3. Evaluation de la trousse EBV R-gene (Argene) : Mesure de la charge virale EBV dans des prélèvements de sang total et dans les échantillons du panel européen QCMD
  Brunet et al.
  Service de virologie, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris
  RICAI 2010

   
 4. Intérêt de la PCR quantitative EBV dans le suivi des greffés de moelle osseuse en pédiatrie
  Billaud et al.
  Laboratoire de Virologie, Hopital Debrousse, Lyon.
  RICAI

   
 5. Comparative evaluation of the NucliSENS® easyMAG™ automated system for the extraction of viral DNA from whole blood samples: application to the monitoring of cytomegalovirus (CMV) and Epstein-Barr virus (EBV) loads
  Pillet et al
  Laboratoire de Bacteriologie-Virologie-Hygiène, Hopital Nord, CHU de Saint-Etienne, France.
  ECCMID 2008

   
 6. Clinical and Laboratory Evaluation of the new Argene EBV DNA quantitative real-time PCR assay (R-gene)
  Laura Jane Scott et al
  West Scotland Specialist Virology Centre, Gartnavel General Hospital, Glasgow, Scotland.
  International Symposium on molecular diagnostics, 2006

 

Pioneering diagnostics