Organizacja i wydajność laboratorium

Organizacja i wydajność laboratorium

Wyzwania, przed którymi stają laboratoria mikrobiologiczne działające w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, są większe z dnia na dzień. Pomimo coraz większych obciążeń konieczne jest szybkie przekazywanie dokładnych wyników, zachowanie zgodności z przepisami, obniżanie kosztów i optymalne wykorzystanie umiejętności personelu. Ze swojej strony bioMérieux nieustannie wprowadza innowacje oferując instrumenty i odczynniki, które doskonale mogą spełnić potrzeby laboratoriów. Coraz lepiej wykorzystujemy nasze innowacyjne nastawienie, by być doskonałym partnerem, pomagając zmaksymalizować wydajność laboratorium i sprostać wyzwaniom współczesności - dziś i jutro.

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Wyzwanie: utrzymać przewagę konkurencyjną

Kliknij, aby powiększyć

 

Współczesne systemy służby zdrowia borykają się z nienotowanymi nigdy wcześniej problemami, takimi jak organizmy wielooporne (MDRO), starzenie się społeczeństwa oraz wynikającymi z tego wyzwaniami dla zdrowia i sytuacji ekonomicznej.

W sprostaniu powyższym wyzwaniom niezwykle ważne są laboratoria mikrobiologiczne. Ale oznacza to, że stoją one przed nieustannym oczekiwaniem podnoszenia jakości w obliczu coraz większych ograniczeń - innymi słowy, muszą zrobić więcej za mniej.

 

Jak utrzymać przewagę konkurencyjną przy tak wielu, różnych wyzwaniach?Kliknij, aby powiększyć

Opis historii choroby pacjenta

Spoglądając na historię choroby pacjenta możemy uświadomić sobie cel podnoszenia jakości pracy laboratorium... a także znaleźć punkty, w których laboratoria są w stanie udoskonalić swoje działania
z korzyścią dla pacjentów i własnej konkurencyjności na rynku.

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie: zmaksymalizować wydajność laboratorium

Optymalizacja wydajności laboratorium

Jak laboratorium mikrobiologicznie może wpłynąć na jakość opieki nad pacjentem?
Jest wiele płaszczyzn działania, które można zmienić
w laboratorium, by poprawić jego skuteczność. Jeśli wie się, gdzie ich szukać.

 • Lepsze wykorzystanie zasobów pozwala zwiększyć wydajność nawet o 30%
  • Optymalizacja procedur pracy
  • Dostosowanie umiejętności pracowników do zakresu ich obowiązków
  • Zmniejszenie liczby zadań wykonywanych manualnie
 • Poprawa jakości i zmniejszenie liczby błędów o nawet 90%
  • Poprawa technologicznych „wąskich gardeł”
  • Zmniejszenie liczby lub całkowite wyeliminowanie błędów
  • Poprawa spójności
  • Zapewnienie zgodności
 • Skrócenie czasu oczekiwania na wynik do 50%
  • Szybsze przekazywanie wyników lekarzom
  • Poprawa przydatności klinicznej informacji
  • Poprawa dostępności informacji

 

Zaufany partner oferujący spersonalizowane rozwiązania

Wprowadzenie pewnych zmian jest niezbędne, ale…

 • Zmiana sposobu zarządzania wymaga czasu, którego nikt nie ma za dużo
 • Znasz swoje laboratorium lepiej niż ktokolwiek inny. Jednak ocenianie go wyłącznie z własnej perspektywy, gdy patrzy się od wewnątrz, nie pozwala dostrzec wszystkich aspektów
 • Nie wiesz, jak wybrać i wdrożyć nowe technologie, i które byłyby najkorzystniejszym rozwiązaniem dla laboratorium
 • Ważne jest, aby włączyć w proces zmian personel laboratorium, ponieważ zmiana nawyków nie jest łatwa!

Partner, który rozumie sytuację może pomóc ją zmienić

bioMérieux doskonale rozumie dylematy laboratoriów. Możemy wykorzystać naszą unikalną perspektywę i wiedzę, aby razem wypracować i zrealizować spersonalizowane podejście pozwalające zoptymalizować wydajność laboratorium.

Po przeprowadzeniu strategicznej oceny laboratorium opracowujemy razem plan transformacji w oparciu o trzy główne obszary działań: procesy, ludzi i technologie. Wspólnie wybieramy i wdrażamy rozwiązania, będące odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi laboratorium.

 • Proces
  Optymalizacja procesów i procedur laboratoryjnych pozwalająca poprawić jakość, zapewniająca krótszy czas oczekiwania na wyniki i zgodność z przepisami.
 • Ludzie
  Lepsze wykorzystanie umiejętności personelu. Zmotywowany personel, któremu oferowane są możliwości rozwoju i poprawy kompetencji.
 • Technologia
  Wykorzystanie wiodących technologii, w tym pełnej automatyzacji laboratorium mikrobiologii (FMLA®, full microbiology lab automation)
  oraz środowiska Myla® pozwalają połączyć wykorzystywane w laboratorium instrumenty oraz LIS i kontrolować je z poziomu jednego systemu, dzięki czemu skraca się czas oczekiwania na wynik.

 

Zaangażowanie i partnerstwo

bioMérieux dobrze zna potrzeby laboratoriów

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu we współpracy z laboratoriami mikrobiologicznymi odbyliśmy razem z nimi długą drogę w ewolucji wyzwań, którym muszą sprostać laboratoria na całym świecie.

Wiąże się to z koniecznością poświęcenia czasu, energii i zasobów, ale współpraca z bioMérieux, mająca na celu optymalizację wydajności laboratorium, jest jedną
z najlepszych inwestycji, jakie można zrobić, ponieważ możemy zagwarantować wymierne oszczędności i wzrost wydajności. Laboratorium będzie w stanie w pełni wykorzystać swoje zasoby w celu zaspokojenia najważniejszych potrzeb wynikających z opieki nad pacjentem i wyprzedzić konkurencję działając w atmosferze nieustannej poprawy wydajności.

Kliknij aby zobaczyć produkty dla tego rozwiązania
To rozwiązanie oferuje następujące produkty. Wybierz produkt aby zobaczyć szczegóły
Pioneering diagnostics