• MYLA® – Rozwiązanie informatyczne do zarządzania wydajnością

MYLA® – Rozwiązanie informatyczne do zarządzania wydajnością

Lepsza opieka nad pacjentem dzięki połączeniu z MYLA® - inteligentnego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego dedykowanego do pracy w laboratorium mikrobiologicznym

 • Ulepszona możliwość połączeń systemów IT i analizatorów umożliwia przepływ danych pomiędzy urządzeniami i Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS)
 • Optymalizacja zarządzaniem przepływu pracy w laboratorium mikrobiologicznym
 • Wszystkie informacje dostępne jednym kliknięciem
 • Udostępnienie  właściwej informacji właściwym ludziom
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

W dzisiejszych konkurencyjnych czasach laboratorium staje przed ciągle pojawiającymi się wyzwaniami w postaci: wysokich nakładów pracy, dokładniejszych wskaźników dotyczących spełniania standardów, a także nacisków na otrzymywania szybkich i jakościowych wyników,
z jednoczesnym obniżeniem kosztów. Streszczając: większe oczekiwania, za mniejsze pieniądze. Optymalizacja integracji informatycznej jest decydującym rozwiązaniem dla ww. problemów. Firma bioMérieux jest gotowa przyjść z pomocą z oprogramowaniem Myla®, inowacyjnym, zintegrowanym rozwiązaniem informatycznym specjalnie stworzonym
dla potrzeb laboratorium mikrobiologicznego.

Jak oprogramowanie Myla® wpływa na opiekę nad pacjentem? Weźmy dla przykład zakażenia związane z opieką zdrowotną (eng. hospital-acquired infections - HAI).

HAI to dzisiejszy główny punkt nacisku na służbę zdrowia, silnie wpływający na opiekę
nad pacjentem i obciążeniem finansowym. W istocie,  2011 WHO w swoim raporcie oszacowało roczne koszty związane z HAI w Europe na 7 miliardów € *. W przypadkach potencjalnie groźnych epidemii szybki przepływ informacji oraz decyzji terapeutycznych może okazać się decydujący. Informatyczna integracja laboratorium mikrobiologicznego oznacza dla personelu szybszą możliwość dostarczenia informacji lekarzom. Pełny i efektywny przepływ informacji pozwoli szpitalom i innym przedstawicielom służby zdrowia na wdrożenie skoordynowanej i efektywnej odpowiedzi, która zredukuje zapadalność i śmiertelność, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

*Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501507_eng.pdf

 

Polepsz łączność: przekształć dane w informacje

Myla® to jedno rozwiązanie informatyczne umożliwiające zarządzanie różnymi urządzeniami oraz różnymi laboratoryjnymi systemami informatycznymi z poziomu jednolitego interfejsu. Właściwa informacja dostępna jest w prosty sposób, następnie szybko oraz bezpiecznie przepływa do osób, którzy jej potrzebują. To oznacza utrzymanie optymalnej pracy laboratorium, przy jednoczesnej możliwości dostarczenia kompletnej, szczegółowej informacji skierowanej do lekarzy wspierając ich decyzje terapeutyczne.

 • Zbieranie, łączenie i przesyłanie wyników w czasie rzeczywistym, by skrócić czas oczekiwania na wynik i uzyskać szybki rapor
 • Monitorowanie sieci poprzez powiadomienia i alarmy w czasie rzeczywistym  
  dla wszystkich podłączonych systemów
  • Zwiększone bezpieczeństwo danych
  • Optymalizacja czasu pracy urządzeń bez usterek
 • Pojedynczy punkt dostępu Laboratoryjnego Systemu Informatycznego dla wszystkich urządzeń firmy bioMérieux oraz opcjonalnie innych urządzeń
 • Oparta na przeglądarce sieci Web technologia oferuje prosty i bezpieczny interfejs w połączeniu z równoległym dostępem wielu użytkowników
   

Uproszczony przepływ pracy: lepsze zarządzanie zasobami to zysk w czasie

Poprzez zcentralizowane działania administracyjne oraz uproszczony przepływ informacji, Myla® oszczędza czas  pozwalając personelowi laboratorium mikrobiologicznego na skupienie się na aktywnościach związanych z ekspertyzą i zatwierdzeniem wyników. Wyniki rozstrzygające o leczeniu pacjenta są dostępne i przesyłane lekarzom szybciej.

Kontrolne ekrany Myla® umożliwiają dostęp do pełnego  wglądu w toczący się mikrobiologiczny proces diagnostyczny pozwalając
na jego kontrolę i polepszenie przepływu pracy.

 • Integralna część rozwiązań automatycznych bioMérieux przeznaczonych dla laboratorium mikrobiologicznego
 • Przegląd w czasie rzeczywistym wszystkich podłączonych urządzeń zawsze i wszędzi
 • Zorientowane na wygodę użytkownika ekrany oprogramowania pozwalające na podgląd
  w czasie rzeczywistym list „do zrobienia” oraz roboczego obciążenia 
 • Jednoczesny zdalny dostęp wielu użytkowników  do VITEK® 2 i VITEK MS w celu szybszego raportowania wyników  ID / AST
 • Stałe zdalne powiadomienia na temat dodatnich posiewów krwi i innych krytycznych wydarzeń
 • Powiadomienia na temat poważnych problemów z przepływem pracy i opóźnieniach związanych z procesem diagnostycznym
 • Podgląd w czasie rzeczywistym procesu diagnostycznego i wskaźników jakościowych
 • Ułatwienie w podejmowaniu decyzji

 

Zarządzanie informacją: dostępność do informacji na wyższym poziomie

Oszczędność czasu na aktywnościach związanych z raportowaniem poprzez automatyczne, inteligentne połączenie informacji i szybkie dostarczenie jej pełnego obrazu do decyzyjnych osób wpływa na zarządzanie pacjentem.

 • Informacja dostępna jednym kliknięciem: zawsze i wszędzie, wliczając urządzenia przenośne
  • Graficzne przedstawienie przepływu pracy badanych materiałów zawsze widoczne
  • Zdalne alarmy krytycznych wydarzeń oraz automatyczne wyświetlanie trendów oporności bakterii
  • Skonsolidowana informacja na temat pacjenta zawsze widoczna by pomóc
   w lepszej terapii pacjenta
 • Śledzenie i monitorowanie krytycznych procesów diagnostycznych:
  • Dodatnich posiewów krwi
  • Bakterii wieloopornych
 • Statystyka i raportowanie trendów:
  • Intuicyjny wybór informacji
  • Planowane raporty, by PRZESŁAĆ właściwą informację, do właściwych osób
   we właściwym czasie

 

 

Pioneering diagnostics