Diagnostyka w stanach nagłych

Diagnostyka w stanach nagłych

W przypadku Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych trafna diagnoza postawiona w jak najkrótszym czasie ma zasadnicze znaczenie dla wyników leczenia pacjenta. Liczy się każda minuta: trzeba zidentyfikować pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z chorobą zagrażającą życiu i szybko wdrożyć odpowiednie leczenie. Jednocześnie bardzo ważne jest ograniczanie kosztów i optymalizacja zarządzania przepływem pacjentów. Globalne rozwiązania bioMérieux dedykowane opłacalnym testom o wysokiej wartości medycznej  mają na celu bezpieczne, efektywne i skuteczne zaspokajanie potrzeb pacjentów i ograniczanie kosztów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Sprawna i właściwa selekcja pacjentów

Oto historia, którą zna każdy lekarz pracujący na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR): 85-letni mężczyzna przyjęty na Szpitalny Oddział Ratunkowy z ostrą dusznością. Ale co jest podłożem objawów? Presja jest ogromna, ponieważ informacja ta może pozwolić wdrożyć odpowiednie leczenie w odpowiednim czasie.
 

Rozwiązanie bioMérieux:

 

Sprawna i szybka selekcja pacjentów to podstawa pracy SOR.1 Skuteczne algorytmy selekcji chorych, jak przedstawiony powyżej, są niezbędne w każdym, jednostkowym przypadku. Konieczne jest priorytetowe traktowanie pacjentów wysokiego ryzyka, podejmowanie uzasadnionych decyzji o wypisaniu chorego z oddziału, zmniejszenie liczby badań, co pozwoli zwiększyć komfort pacjenta i ograniczyć koszty, zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń oraz, co najważniejsze, konieczne jest jak najszybsze wdrożenie właściwego leczenia pacjenta. Każdy SOR stoi przed mnóstwem wyzwań, z których wszystkie uzależnione sąod zdolności do szybkiego podejmowania właściwych decyzji w oparciu o wyniki odpowiednich badań. bioMérieux traktuje te wyzwania jak swoje własne. Nieustannie staramy się stać u boku pracowników służby zdrowia oferując globalne rozwiązania.

 

Gdy liczy się czas…

W przypadku SOR dostęp do informacji o jedną minutę wcześniej może zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia. Globalne rozwiązania bioMérieux dedykowane SOR zostały opracowane z myślą o szybkim dostępie do wiarygodnych wyników:

 • Łatwe w użyciu rozwiązanie VIDAS® pozwala uzyskać wszystkie wyniki badań w ciągu zaledwie 20 minut przy pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Obejmuje ono markery martwicy mięśnia sercowego, niewydolności serca, zakrzepicy żylnej i poważnych infekcji bakteryjnych.
 • Moduł BacT/ALERT® 3D 120 oferuje szybkie wykrycie obecności szerokiej gamy mikroorganizmów we krwi, jałowych płynach ustrojowych i płytkach krwi. Inteligentne procedury pracy pozwalają skrócić czas oczekiwania na wynik, zwiększają bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko popełnienia błędu. A ponadto ten kompaktowy, modułowy i elastyczny system zajmuje niewiele przestrzeni w laboratorium.
 • A kiedy w szpitalu nie ma laboratorium? Testy bioNexia pozwalają szybko uzyskać wyniki.
 • Podczas gdy rozwiązania diagnostyczne w najlepszy sposób spełniają potrzeby SOR, integracja rozwiązań bioMérieux w celu zoptymalizowania wydajności laboratorium może pomóc wdrożyć lepsze procedury pracy, innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów i skuteczne rozwiązania IT. Rozwiązania te pozwalają przekazać odpowiednie informacje, odpowiednim osobom, w odpowiednim czasie.

 

Testy o wysokiej wartości medycznej pozwalają zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej

Ograniczania kosztów na SOR oznacza priorytetowe traktowanie środków przeznaczanych na opiekę nad pacjentem. Wysokiej jakości testy immunologiczne pozwalają zmniejszyć liczbę przeprowadzanych badań i podejmować lepsze decyzje dotyczące sposobu leczenia w celu zapewnienia optymalnej opieki nad pacjentem. bioMérieux oferuje następujące rozwiązania:

 • Test VIDAS® D-Dimer ExclusionTM II spełnia wymagania najnowszych wytycznych dotyczących diagnostyki i zarządzania ostrą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, które zalecają stosowanie algorytmów łączących kliniczną ocenę prawdopodobieństwa z wynikami testu ilościowego w kierunku D-dimerów2. Pozwala to zmniejszyć liczbę niezbędnych badań obrazowych, zmniejszyć koszty i nie dopuścić do badań inwazyjnych3,4. Ujemny wynik testu VIDAS D-dimer oznacza, że można bezpiecznie wykluczyć zator tętnicy płucnej (NPV 99,9%) u 40% pacjentów z podejrzeniem zatorowości, z umiarkowanym prawdopodobieństwem klinicznym 5.
 • Wykorzystanie w algorytmach diagnostycznych i leczeniu wyników oznaczeń prokalcytoniny (PCT), takich jak z VIDAS® BRAHMS PCT, pozwala zidentyfikować pacjentów z klinicznie istotnymi zakażeniami bakteryjnymi. Umożliwia to bardziej zindywidualizowane stosowanie antybiotyków6, prowadzi do znacznego ograniczenia kosztów7 i jest kluczowym elementem walki z rozprzestrzenianiem się mechanizmów oporności.
 • Oprócz oznaczania biomarkerów, system BacT/ALERT 3D® oferuje zaufanie w wiarygodne wyniki posiewu krwi. Wykazano, że ten łatwy w użyciu analizator do posiewu krwi pozwala oznaczyć do 97,5% klinicznie istotnych mikroorganizmów w ciągu 72 godzin8, co może prowadzić do znacznego spadku śmiertelności u pacjentów z sepsą9,10. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, podłoża BacT/ALERT® do posiewów krwi dostarczane są w odpornych na uszkodzenia, trójwarstwowych butelkach z poliwęglanu .
 • Oznaczanie NT-proBNP przy ocenie klinicznej i leczeniu pacjentów SOR z dusznością, np. przy pomocy testu VIDAS® NT-proBNP 2, zwiększa dokładność rozpoznania niewydolności serca przy jednoczesnym zmniejszeniu bezpośrednich kosztów leczenia poprzez skrócenie długości pobytu w szpitalu oraz ograniczenie liczby procedur diagnostycznych 11,12.
   

Bądź godny zaufania - zaoferuj lekarzom dodatkowe usługi

Czy istnieje laboratorium, które przekazuje wyniki badań o wysokiej jakości diagnostycznej na każde żądanie personelu medycznego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu? Unikalny panel badań, elastyczność i łatwość obsługi sprawiają, że dedykowany badaniom pilnym immunoanalizator VIDAS® jest w szczególny sposób dostosowany do wymagań SOR. System pozwala wykonać wszystkie kluczowe badania pilne na jednej platformie, dzięki czemu można zarządzać próbkami CITO poza standardowymi procedurami oznaczeń. Bezsprzeczne jest, że krótki czas oczekiwania na wyniki, tak niezbędny w złożonej pracy SOR oraz ich dokładność zapewniają lekarzom informacje niezbędne przy podejmowaniu decyzji. Oprócz panelu badań pilnych menu testów VIDAS® obejmuje także oznaczenia hCG, estradiolu, markerów chorób zakaźnych (np. HIV, zapalenie wątroby) oraz zakażenia C. difficile i wiele innych testów.

W celu uzyskania kompleksowego rozwiązania zarządzania sepsą, należy połączyć oznaczenia biomarkerów PCT w systemie VIDAS® z wykrywaniem bakterii za pomocą systemów BacT/ALERT® 3D. Rozwiązanie takie pozwala szybko przekazać wiarygodne i dokładne informacje lekarzom i umożliwia wczesne wykrycie sepsy bakteryjnej zapewniając lepsze wyniki leczenia pacjentów.
 

Partner w globalnych rozwiązaniach dedykowanym SOR

bioMérieux dobrze zna potrzeby laboratoriów

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu we współpracy z laboratoriami mikrobiologicznymi odbyliśmy razem z nimi długą drogę w ewolucji wyzwań, którym muszą sprostać laboratoria. Także takich, jak potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Presja na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest niezwykle wysoka. Najważniejsza jest prędkość, ale równie ważna jest dokładność, bo trafna diagnoza prowadzi do wdrożenia na czas odpowiedniego leczenia. Skutki niedokładnej lub nietrafionej diagnozy nie kończą się na pacjencie. Na przykład czas poświęcony na niepotrzebne badania, oznacza, że w tym okresie muszą czekać inni pacjenci. A ponoszone koszty mają wpływ na cały system.

bioMérieux doskonale zdaje sobie sprawę z tych wyzwań i roli, jaką odgrywa w tej sytuacji nowoczesna diagnostyka. Widzimy cały obraz, dzięki czemu możemy opracowywać globalne rozwiązania. Jesteśmy partnerem, któremu można zaufać, ponieważ nasze cele są i zawsze były takie same: ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego.

 

Piśmiennictwo:

 1. Wiler JL, et. al. Optimizing emergency department front-end operations. Ann Emerg Med. 2010;55:142-160.e1

 2. Huisman MV, Klok FA. Diagnostic management of acute deep vein thrombosis and pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2013;11:412-22.

 3. Righini M, et. al. Influence of age on the cost-effectiveness of diagnostic strategies for suspected pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-77.

 4. Wiener RS, et. al. When a test is too good: how CT pulmonary angiograms find pulmonary emboli that do not need to be found. BMJ. 2013;347:f3368.

 5. Carrier M, et. al. VIDAS D-dimer in combination with clinical pre-test probability to rule out pulmonary embolism. A systematic review of management outcome studies. Thromb Haemost. 2009;101:886-92.

 6. Schuetz P, et. al. Procalcitonin algorithms for antibiotic therapy decisions: a systematic review of randomized controlled trials and recommendations for clinical algorithms. Arch Intern Med. 2011;171:1322-31.

 7. Wilke MH, et. al. The use of a standardized PCT-algorithm reduces costs in intensive care in septic patients - a DRG-based simulation model. Eur J Med Res. 2011;16:543-8.

 8. Bourbeau PP., Foltzer M. Routine incubation of BacT/ALERT FA and FN blood culture bottles for more than 3 days may not be necessary. J Clin Microbiol. 2005;43:2506-2509

 9. Barenfanger, J; et. al. Decreased Mortality Associated With Prompt Gram Staining of Blood Cultures. Am J Clin Pathol 2008;130:870-876.

 10. Doern GV, Vautour R, Gaudet M, et al. Clinical impact of rapid in vitro susceptibility testing and bacterial identification. J Clin Microbiol. 1994;32:1757-1762.

 11. Moe GW, et. al. Canadian Multicenter Improved Management of Patients With Congestive Heart Failure (IMPROVE-CHF) Study Investigators. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing improves the management of patients with suspected acute heart failure: primary results of the Canadian prospective randomized multicenter IMPROVE-CHF study. Circulation. 2007;115:3103-10.

 12. Rutten JH, et. al. N-terminal pro-brain natriuretic peptide testing in the emergency department: beneficial effects on hospitalization, costs, and outcome. Am Heart J. 2008;156:71-7

Pioneering diagnostics