Zakażenia C. difficile

Zakażenia C. difficile

Clostridium difficile sklasyfikowane zostało w najnowszym raporcie CDC dotyczącym zagrożeń związanych z lekoopornością  (Antibiotic Resistance Threats¹)  jako główna przyczyna zakażeń szpitalnych  - „zagrożenie poważne”. Duża liczba przypadków oraz wysoki poziom zachorowalności i śmiertelności rodzą poważne obawy dotyczące zdrowia ludzi i obciążeń finansowych. Zarządzanie zakażeniem C. difficile obejmuje pełen zakres środków, w tym: prewencję, diagnostykę, leczenie, nadzór, zarządzanie epidemią i epidemiologię. Dzięki oferowanym rozwiązaniom globalnym bioMérieux jest doskonałym partnerem w walce z C. difficile.

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Problem: C. difficile poważne zagrożenie dnia dzisiejszego

Zakażenia Clostridium difficile
 

Szacunkowa liczba przypadków zakażeń rocznie:
250 000 w USA1 i 185 000 w Europie2

Szacunkowe koszty:
3 miliardy $ rocznie w USA3 i 3 miliardy € w Europie4

 

1.  Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013
2.  ENVI 2013 European Report on patient safety
3.  Guide to preventing C. difficile infections, APIC implementation guide, 2013
4. Bouza, E. Consequences of Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect. 2012 Dec;18 Suppl 6:5-12

Dawniej Clostridium difficile była uznawana za nieszkodliwą przypadłość. W chwili obecnej C. difficile jest jednym z najtrudniejszych do opanowania zakażeń szpitalnych i jest odpowiedzialna za ponad 60% wszystkich przypadków biegunki szpitalnej². W większości przypadków zakażenie C. difficile ma miejsce w placówce służby zdrowia i jest wynikiem antybiotykoterapii. Zakażenia C. difficile oznaczają kosztowne leczenie, izolację pacjenta i dłuższy pobyt w szpitalu, co ma wpływ na samych pacjentów, ale wiąże się też z poważnym obciążeniem finansowym dla szpitala i systemu opieki zdrowotnej. Dane Centrów Kontroli Zakażeń wskazują, że liczba zakażeń C. difficile nieustannie rośnie i osiągnęła, na całym świecie najwyższy poziom w historii. Pojawiają się hiperwirulentne szczepy, obserwowane są poważne epidemie, a zachorowalność i śmiertelność wzrasta w zastraszającym tempie¹.

Istnieją również dowody, że C. difficile rozprzestrzenia się i jest przekazywana poza placówki służby zdrowia³. CDC sklasyfikowało C. difficile w 2013 roku jako poważne zagrożenie, co oznacza „bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego, które wymaga natychmiastowych i zdecydowanych działań”1.

 

1. Centers for Disease Control and Prevention : ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the United States, 2013

2. Point Prevalence Survey of Healthcare Associated infections and Antimicrobial use in European acute care hospitals,
2011-2012 – ECDC surveillance report, July 2013

3. Wilcox et al. A case-control study of community-associated Clostridium difficile infection. J Antimicrob Chemother 2008;
62:388-96.

 

Wyzwanie: zarządzanie C. difficile od profilaktyki do określania trendów epidemiologicznych

Walka ze złożonymi problemami stojącymi obecnie przed służbą zdrowia, takimi jak C. difficile, wymaga wieloaspektowego podejścia, w które muszą zaangażować się wszyscy - placówki służby zdrowia, lekarze, pacjenci i mikrobiolodzy.
bioMérieux jest doświadczoną i wyspecjalizowaną firmą o wieloletniej, uznanej renomie w dziedzinie mikrobiologii, a nasze innowacyjne rozwiązania dedykowane laboratoriom mogą skutecznie wspierać pracę służby zdrowia.

Zarządzanie zakażeniem C. difficile zaczyna się od zapobiegania i obejmuje diagnostykę, leczenie, zarządzanie epidemiami i określanie trendów epidemiologicznych. Od laboratorium mikrobiologicznego oczekuje się obecnie szybkiego raportowania dokładnych danych diagnostycznych i nadzoru, jak również wiarygodnego określania trendów. Istnieje wiele potrzeb wymagających lepszej reakcji na wyzwania na każdym etapie zarządzania zakażeniami C. difficile:

Zapobieganie zakażeniom i ich kontrola:

 • Skuteczne procedury higieny i sprzątania
 • Racjonalna antybiotykoterapia: odpowiednie leczenie wdrażane w odpowiednim czasie
 • Edukacja i zaangażowanie pracowników służby zdrowia (np. odpowiednie procedury higieny/mycia rąk, stosowanie antybiotyków itp.)
 • Skuteczna kontrola środowiska

Diagnostyka:

 • Szybkie, dokładne, łatwe i niedrogie narzędzia diagnostyczne, w tym analizatory i odczynniki
 • Dobre wytyczne dotyczące procedur diagnostycznych
 • Wzrost świadomości

Zarządzanie epidemią:

 • Szybkie i proste narzędzia do genotypowania szczepu C. difficile i zarządzania epidemią
 • Niezawodne zarządzanie danymi w celu optymalizacji przepływu informacji

Epidemiologia:

 • Zbieranie, raportowanie i łatwy dostęp do dokładnych, kompletnych danych pozwalających śledzić trendy
 • Dobry przepływ informacji pomiędzy regionami

 

 

Możliwe jest ograniczenie epidemii

W Wielkiej Brytanii liczba przypadków zakażenia C. difficile maleje od 2007 roku.
Fakt ten jest związany z kilkoma czynnikami, a w tym:

 • Zwiększenie świadomości z powodu wprowadzenia obowiązku informowania o przypadkach zakażeń C. difficile od 2004 roku
 • Wzmocnienie środków zapobiegania zakażeniom i ich kontroli
 • Wzmocnienie nadzoru i badań przesiewowych
 • Większa rola administratorów szpitali
 • Bardziej świadome stosowanie antybiotyków
 • Lepsze algorytmy diagnostyczne
 • Lepsze procedury określania trendów epidemiologicznych (w tym rybotypowanie)

 

 

Rozwiązanie: odpowiednie, elastyczne, dostępne sposoby rozwiązania problemu z C. difficile

bioMérieux od samego początku stoi na pierwszej linii frontu walki z C. difficile. Jesteśmy wyczuleni nie tylko na potrzeby laboratoriów, ale mamy globalne podejście podczas ich zaspakajania. Oferujemy analizatory i odczynniki niezbędne do wykonywania badań i podejmowania decyzji dotyczących zarządzania zakażeniem C. difficile. Dzięki wysokiemu poziomowi zintegrowanej automatyki nasze aparaty są łatwe w obsłudze, niezawodne i zapewniają identyfikowalność próbek. Ponadto nasza oferta jest elastyczna, łatwo dostępna i odpowiednia dla różnych typów i różnej wielkości laboratoriów oraz rozmaitych potrzeb wynikających z odmiennych procedur zarządzania.

 


Potrzeba
 
Rozwiązanie bioMérieux
 
Kontrola zakażenia Płytki kontaktowe Count-Tact®
Badania przesiewowe VIDAS® GDH
Oznaczanie toksyn VIDAS® C. difficile Toxin A&B
Posiewy Podłoże chromID® C. difficile

Podłoże agarowe Clostridium difficile

Identyfikacja Karty VITEK® 2 ANC
API® 20A
rapid ID 32 A
Badanie wrażliwości  ATBANA2     Etest®
Typowanie szczepu DiversiLab® C. difficile


VIDAS® Clostridium difficile GDH to zautomatyzowane testy ułatwiające interpretację i śledzenie wyników.

Comparison of the VIDAS® C. difficile GDH and the GDH component of the C. diff
Quik Chek Complete for detection of Clostridium difficile in stools.

C. Eckert, et. al. (Paris, FR)ECSMID: 29.04.2013

 

Rozwiązanie: nowe wytyczne dla procedur testów

Nowe wytyczne dotyczące procedur testów w kierunku C. difficile zalecają stosowanie protokołu dwustopniowego, rozpoczynającego się od testu immunoenzymatycznego (EIA) wykrywającego obecność GDH, a następnie czułego testu EIA pozwalającego oznaczyć toksyny i potwierdzić wyniki dodatnie, a na końcu posiewu w celu ustalenia antybiotykowrażliwości szczepu. Chociaż testy pozwalają uzyskać wyniki podobne do „złotego standardu”, czyli posiewu + testu w kierunku obecności toksyn, jednak zmniejszają koszty i skracają czas oczekiwania na wynik.
 

Wybrane wytyczne

Przewodnik po wykorzystaniu laboratorium mikrobiologicznego w diagnostyce chorób zakaźnych: zalecenia z 2013 roku.
Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych (Infectious Diseases Society of America, IDSA) i Amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologiczne (American Society for Microbiology, ASM). Clin Infect Dis. 2013 Aug; 57 (4): E22-E121.

Przewodnik po zapobieganiu zakażeniom Clostridium difficile.
Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Kontroli Zakażeń i Epidemiologii (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology). 2013

Zaktualizowane wytyczne dotyczące diagnostyki i zgłaszania przypadków Clostridium difficile.
Departament Zdrowia (UK) (DH/ARHAI). 2012


 

 

VIDAS® GDH & VIDAS® CD A&B

Skuteczne wdrażanie nowych wytycznych dotyczących oznaczeń dwuetapowych wymaga stosowania najnowocześniejszych aparatów i odczynników. Oferowane przez bioMérieux rozwiązanie VIDAS® C. difficile, łączy VIDAS® GDH i VIDAS® CD A&B oferując inteligentny system:

 • Zautomatyzowany i łatwy w użyciu:
 • Rodzina analizatorów immunologicznych VIDAS® jest ceniona na całym świecie za swoją elastyczność, łatwość obsługi i możliwość szybkiego dopasowania do procedur pracy laboratorium
 • Ekonomiczne rozwiązanie:
  • Zmniejszenie liczby niepotrzebnych testów
  • Możliwość oznaczania pojedynczych testów, a także pracy w dużych seriach np. podczas epidemii
 • Śledzenie trendów epidemiologicznych: przechowywanie danych o wszystkich oznaczonych próbkach

 

 

chromID® C. difficile

Do posiewów bioMérieux oferuje podłoża chromID® C. difficile, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację w ciągu zaledwie 24 godzin 1,2. Są one do 30% bardziej czułe niż podłoża konwencjonalne. ² Dzięki zastosowaniu opatentowanego podłoża chromogennego i mieszaniny antybiotyków podłoże jest wysoce selektywne. Wyniki są bardzo łatwe do odczytania - czarne/ciemnoszare kolonie widoczne wyraźnie na jasnym podłożu agarowym.
 

 1. Boseiwaqa LV, et. al. Comparison of ChromID C. difficile agar and cycloserine-cefoxitin-fructose agar for the recovery of Clostridium difficile. Pathology. 2013 Aug;45(5):495-500. doi: 10.1097/PAT.0b013e3283632680.

 2. Perry D. J. et al. Evaluation of a Chromogenic Culture Medium for isolation of Clostridium difficile within 24 hours. Journal of Clinical Microbiology– 2010; 48:3852-3858.

 

DiversiLab®

System DiversiLab® pozwala uzyskać wyniki typowania szczepu w ciągu około 4 godzin. Wykorzystująca technologię rep-PCR*, zautomatyzowana platforma zapewnia znormalizowane, powtarzalne wyniki fingerprintingu DNA próbek C. difficile. System umożliwia także analizę innych próbek bakteryjnych i grzybiczych w celu określenia pełnej charakterystyki izolatu.

rep-PCR: amplifikacja niekodujących sekwencji repetytywnych w genomie bakterii w czasie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Technologia rep-PCR i startery rep-PCR są objęte amerykańskimi patentami (5691136 i 5523217) oraz patentami międzynarodowymi w Kanadzie i Europie.
UWAGA: System DiversiLab nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych.

 

C. difficile jest problemem służby zdrowia wymagającym szybkiej reakcji – chcemy pomóc go rozwiązywać

bioMérieux dobrze zna potrzeby laboratoriów

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu we współpracy z laboratoriami mikrobiologicznymi odbyliśmy razem z nimi długą drogę w ewolucji wyzwań, którym muszą sprostać laboratoria na całym świecie. Dotyczy to także rosnącego zagrożenia zakażeniami C. difficile.

Aby zapewnić stałą poprawę w zarządzaniu zakażeniami C. difficile, niezbędne są zmiany na wszystkich poziomach (medycznym, naukowym, polityki, publicznej służby zdrowia itd.). Oprócz kompleksowego podejścia do diagnostyki C. difficile bioMérieux podejmuje inicjatywy naukowe i edukacyjne, takie jak:

Kliknij aby zobaczyć produkty dla tego rozwiązania
To rozwiązanie oferuje następujące produkty. Wybierz produkt aby zobaczyć szczegóły
Pioneering diagnostics