• Kontrola powietrza – Monitorowanie środowiska
 • Kontrola powietrza – Monitorowanie środowiska

Kontrola powietrza – Monitorowanie środowiska

Aparat Sampl’Air™ wraz z odczynnikami do skutecznego, regularnego monitorowania środowiska

 • Obniżanie ryzyka transmisji chorób poprzez zanieczyszczone powietrze
 • Aparat o wysokiej wydajności umożliwiający regularne monitorowanie w łatwy sposób
 • Odpowiednie podłoża dostosowane zarówno do stref jałowych jak i niejałowych

Placówki służby zdrowia powinny prowadzić nadzór nad transmisją patogenów poprzez powietrze, co może wywołać poważne, zagrażające życiu infekcje, szczególnie u pacjentów osłabionych lub o obniżonej oporności. Takie przenoszone z powietrzem patogeny są czynnikami rozprzestrzeniania się Infekcji Związanych z Opieką Zdrowotną (HAI), które prowadzą do poważnych następstw zarówno jeśli chodzi o wynik leczenia pacjentów jak i stan finansów placówek służby zdrowia. Np., w 2011 WHO szacowało, że „W Europie w ciągu jednego roku, HAI było przyczyną przedłużenia pobytu w szpitalu o 16 milionów dni i 37.000 przypadków śmierci (oraz dodatkowym czynnikiem obciążającym przy kolejnych 110.000 zgonów). Związane z nimi koszty wynosiły około 7 miliardów Euro.” Aktywne, regularne i efektywne monitorowanie środowiska może być pomocne w skutecznej terapii pacjenta, ograniczaniu kosztów oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm związanych ze środowiskiem szpitalnym. bioMérieux dostarcza kompleksowe, wysokiej jakości rozwiązania umożliwiające łatwe i wiarygodne monitorowanie powietrza.
 

Wysoka wydajność monitorowania powietrza

Rozwiązanie bioMérieux służące monitorowaniu powietrza jest oparte na najlepszym w swojej klasie urządzeniu Sampl’Air.

Sampl’Air to wytrzymały aparat ze stalowymi ekranami do pobierania próbek, które mogą być sterylizowane parą i są odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i kwas paraoctowy. Jest on wyposażony w intuicyjne oprogramowanie, a także z uwagi na niewielką wagę (urządzenie + walizka + akcesoria < 3,5 kg) łatwy w użyciu i transporcie. Każde urządzenie podlega indywidualnej kontroli łącznie z zainstalowanym ekranem i jest dostarczane z certyfikatem kontroli jakości zgodnym z ISO 14698-1.

 • Nadzór na pobieraniem prób, dokładność i powtarzalność
  • Dostosowana do potrzeb objętość pobieranej próbki od 50 litrów do 10 m3
  • Elektroniczna kontrola szybkości i przepływu
  • Opóźniony start od 1 s do 60 min
  • Zdalna kontrola jednocześnie kilku urządzeń Sampl’Air
 • Wysoka wydajność baterii
  • Wskaźnik naładowania i ochrona ciągłości pobierania
  • Naładowanie wystarczające do 4 godzin (24 pobrania po 10 minut)
  • Wydajność przebadana na ponad 10.000 niezakłóconych cyklach
 • Pobieranie na standardowe płytki Petriego o średnicy 90 mm
 • Alfanumeryczny wyświetlacz dla komunikatów i parametrów
 • Pełen nadzór nad przebiegiem badania (Sampl’Air Pro)
   

Dostosowanie do potrzeb

bioMérieux oferuje kompleksowe rozwiązanie poprzez wybór właściwego urządzenia i odczynników do regularnej kontroli mikrobiologicznej powietrza z uzyskaniem wiarygodnych wyników. W zależności od potrzeb możliwy jest odpowiedni dobór podłoży i parametrów aparatu Sampl’Air.

Podłoża mikrobiologiczne
Strefy niejałowe - np. sale operacyjne i oddziału ratunkowego

 • TSA lub PCA: ogólna liczba drobnoustrojów
 • MCA lub Sabouraud: wykrywanie drożdżaków i pleśni

Strefy jałowe - np. izolatory

 • TSA sterylizowane radiacyjnie potrójnie pakowane
 • Sabouraud sterylizowane radiacyjnie potrójnie pakowane
   

Nie tylko powietrze

Monitorowanie i kontrola środowiska w palcówkach służby zdrowia nie dotyczy tylko powietrza: aby zapewnić bezpieczne środowisko dla pacjentów należy również monitorować powierzchnie i wodę, kontrolować koszty dotyczące zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zakażeń epidemicznych oraz stosować się do wymogów.
Prosimy o zapoznanie się z innymi rozwiązaniami bioMérieux do monitorowania środowiska (powierzchnie, woda).

 • Rozwiązania bioMérieux do monitorowania środowiska
 • Rozwiązania do kontroli powierzchni
 • Rozwiązania do kontroli wody (w tym środowiska, płynów do hemodializy, kontrola dezynfekcji endoskopów i wykrywanie Legionella)

 

 

Charakterystyka

Waga urządzenia + walizka + akcesoria <3,5 kg (samo urządzenie 1,8 kg)

Podłoża do kontroli powietrza

Strefy niejałowe - np. sale operacyjne i oddziału ratunkowego

 • TSA lub PCA: ogólna liczba drobnoustrojów
 • MCA lub Sabouraud: wykrywanie drożdżaków i pleśni

Strefy jałowe - np. izolatory

 • TSA sterylizowane radiacyjnie potrójnie pakowane
 • Sabouraud sterylizowane radiacyjnie potrójnie pakowane

 

 

bioMérieux - przewodnik HAI

Aaron Fernstrom and Michael Goldblatt, “Aerobiology and Its Role in the Transmission of Infectious Diseases,
Journal of Pathogens, vol. 2013, Article ID 493960, 13 pages, 2013. doi:10.1155/2013/493960

Ducel G, Fabry J, Nicolle L, eds.
Prevention of hospital-acquired infections: a practical guide.
Second edition (WHO document WHO/CDS/CSR/EPH/2002.1.2). Geneva, World Health
Organization, Department of Epidemic and Pandemic Response, 2002

U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
Action Plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance. COM (2011) 748.

ECDC/EMEA Joint Technical Report.
The bacterial challenge: time to react. 2009 EMEA/576176/2009.

 

Pioneering diagnostics