Dział Przetargów

Dział Przetargów koordynuje i nadzoruje pracę zawiązaną z postępowaniami  przetargowymi  oraz przygotowuje oferty cenowe  dla Klientów. 

Pełni również funkcję doradczą w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa.

W sprawach związanych z postępowaniami przetargowymi oraz ofertami cenowymi prosimy o kontakt

adres e-mail: dzp@biomerieux.com

tel.  22 569 85 00

 

Pioneering diagnostics