Dział Przetargów

Dział Przetargów koordynuje i nadzoruje pracę związaną z postępowaniami  przetargowymi  oraz przygotowuje oferty cenowe  dla Klientów. 

Pełni również funkcję doradczą w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa.

Kierownik Działu Przetargów:

Renata Marcinkowska
adres e-mail: dzp@biomerieux.com

tel.  22 569 85 04

 

 

Pioneering diagnostics