Identyfikacja i Genotypowanie Drobnoustrojów Występujących w Przemyśle Farmaceutycznym

bioMérieux posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych metod badań do identyfikacji mikroorganizmów. Nasze produkty zapewniają dokładną identyfikację bardzo dużej liczby drobnoustrojów występujących w różnych środowiskach. Dzięki doświadczeniu w projektowaniu nowych produktów w zakresie identyfikacji,  rozwiązania firmy bioMérieux uznawane są  jako referencyjne metody badań identyfikacyjnych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

Pioneering diagnostics