• VITEK® MS

VITEK® MS

System do Szybkiej Identyfikacji Drobnoustrojów oparty na Spektrometrii Masowej

 • Możliwość uzyskania wyniku w kilka minut
 • Niezwykle prosty proces identyfikacji
 • Bardzo dobra wydajność
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Dzięki VITEK® MS IND, systemowi wykorzystującemu technologię spektrometrii masowej MALDI TOF, poznaj najnowszą technologię stosowaną w identyfikacji mikroorganizmow i uzyskaj pewne wyniki w kilka minut.

 

Niezwykle szybka i wydajna identyfikacja

Rewolucyjne rozwiązanie stosowane w identyfikacji mikroorganizmów, z niezwykle krótkim czasem uzyskania wyniku,  system VITEK® MS zapewnia prostotę obsługi oraz minimum stosowanych odczynników, dzięki czemu następuje poprawa wydajności procesu

Pobierz kolonię
 
 
 
 
 
Umieść bezpośrednio na płytce
 
 
 
 
 
Dodaj gotową do użycia Matrycę CCHA
 
 
 
 
 
Wstaw do systemu VITEK® MS
 
 
 
 

i uzyskaj wyniki w kilka minut!

 

Baza danych VITEK® MS: podstawa bardzo dobrej wydajności

Baza danych systemu zawiera dużą liczbę specyficznych mikroorganizmów występujących w przemyśle kosmetycznym, dzięki czemu dokładność identyfikacji jest większa.

 • Gatunki występujące w populacji : specyficzne cechy gatunków mogą zostać zidentyfikowane
 • Średnio 18 izolatów dla szczepów, pochodzących z różnych branż (klinika, przemysł spożywczy i farmacja) oraz o różnym pochodzeniu geograficznym (Azja, Ameryka, Europa)
 • Średnio 40 widm dla szczepów: kilka podłoży hodowlanych oraz systemów

 

Korzyści dla identyfikacji z wykorzystaniem systemu VITEK® MS

Najnowocześniejszy system, VITEK® MS to przyszłość w identyfikacji mikroorganizmów:

 • Niezwykle krótki czas do uzyskania wyniku: pewny wynik uzyskiwany jest w kilka minut
 • Bardzo duża wydajność: możliwość wykonania 192 identyfikacji w jednym cyklu pracy
 • Mniej czynności manualnych: uproszczenie procesu
 • Prostota obsługi: nie jest wymagane barwienie grama oraz obserwacja mikroskopowa
 • Szybka i elastyczna metoda: próbki mogą być przygotowywane równocześnie przez kilku techników, co skraca czas analizy
 • Wiarygodna metoda: brak konieczności zlecania badań identyfikacyjnych na zewnątrz
 • Prosty odczyt i  interpretacja wyników
 • Monitorowanie danych: kody na płytkach oraz proste oprogramowanie

 

Spektrometria masowa w identyfikacji mikroorganizmów: technologia MALDI-TOF

System VITEK® MS wykorzystuje mechanizm spektrometrii masowej, technikę która opiera się na analizie podstawowego składu próbki. Jest to najnowsza technologia stosowana w identyfikacji mikoorganizmów

MALDI-TOF: Wspomagana Matrycą Laserowa Desorpcja i Jonizacja – z Pomiarem Czasu Przelotu

Aby wykonać analizę, badana próbka jest mieszana z drugim składnikiem, matrycą.
Po naniesieniu próbki na metalową płytkę oraz poddaniu jej działaniu promieniowania lasera , matryca odparowuje a próbka uzyskuje ładunek elektryczny, następnie system dokonuje pomiaru stosunku masy do ładunku próbki.

 

Identyfikacja mikroorganizmów w VITEK® MS opiera się na:

 • Jonizacji próbki dzięki reakcji matrycy z wiązką światła lasera
 • Wykorzystaniu pola elektrycznego do przyśpieszenia jonów dzięki jednakowemu potencjałowi
 • Pomiarze czasu przelotu jonów do detektora – Czas Przelotu
 • Porównaniu uzyskanego widma z bazą danych

Laser

 • Laser azotowy 337 nm, ze stałym ogniskiem
 • Maksymalna częstotliwość - 50 Hz (50 strzałów na sekundę)
 • Kąt padania wiązki lasera na badany materiał bliski normy
  (wzdłuż osi)
 • Energia i pozycja lasera ustawiana przy pomocy oprogramowania

Jednostka analityczna

 • Liniowa komora przelotowa o długości 1,2 m
 • 2 pompy turbomolekularne (nominalnie 250 l/s) do podtrzymania próżni
 • Wygaszanie wiązki laserowej w celu odchylenia niechcianych sygnałów o wysokiej intensywności np. jonów matrycy

Wymiary urządzenia

 • Rozmiar (szerokość x wysokość x głębokość): 0,7 m x 1,92 m x 0,85 m (minimalny odstęp od tylnejściany wynosi 100 mm)
 • Ciężar: 330 kg (bez komputera)

Wymagania instalacyjne

 • Elektryczne: 230 V, 50/60 Hz, 1000 VA, ciągła dostawa prądu
 • Temperatura otoczenia 18° do 26°C
 • Względna wilgotność powietrza < 70 %, niekondensująca
 • Podłoże pozbawione wibracji, płaskie, wypoziomowane, udźwig co najmniej 330 kg w czterech punktach podparcia

Zakres analizowanych mas cząsteczkowych

 • Zakres pomiarów od 1 to 500 kDa

 

 

Dzięki dodatkowym opcjom VITEK® MS PLUS możliwe jest:

 • Opracowanie własnej bazy danych do identyfikacji
 • Wykorzystanie opracowanej bazy danych w badaniach

Szczegółowe informacje na temat VITEK®  MS oraz jego zastosowań w branży farmaceutycznej znajdują się w naszym e-katalogu

Pioneering diagnostics