• BACT/ALERT® VIRTUO®

BACT/ALERT® VIRTUO®

W pełni automatyczny analizator do hodowli krwi

Nowy kierunek w wykrywaniu drobnoustrojów z próbek krwi: BACT/ALERT® VIRTUO® to wysoce efektywna technologia hodowli krwi w jednym całkowicie zautomatyzowanym systemie.

 • Wkładanie butelek aktywowane ruchem typu „Postaw
  i zapomnij”
 • Zaawansowana robotyka nie wymagająca działania personelu w celu włożenia i wyjęcia butelek z aparatu
 • Dostosowanie wielkości aparatu do potrzeb laboratorium dzięki jego elastyczności i możliwości rozbudowy
 • VIRTUO® pomaga zmienić organizację pracy poprzez ograniczenie operacji wymagających obecności personelu i podnoszenie wydajności
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

BACT/ALERT® VIRTUO® wprowadza wykrywanie drobnoustrojów we krwi w nowy wymiar. Bardzo wszechstronny analizator, dopasowany do każdego laboratorium również znajdującego się poza działem mikrobiologicznym. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym, VIRTUO™ ogranicza czas potrzebny do opracowania materiału i podnosi wydajność laboratorium. Korzyści te są jeszcze większe przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanego oprogramowania Myla®, które daje dostęp do informacji z wielu aparatów, jak i LIS, gdziekolwiek i kiedykolwiek są one potrzebne. W taki sposób, jak i wiele innych, BACT/ALERT® VIRTUO® usprawnia proces związany z posiewami krwi, aby dostarczyć wiarygodne i użyteczne wyniki przyczyniające się do podniesienia skuteczności leczenia pacjentów.

Wydajność procesu diagnostycznego

Laboratoria stykają się obecnie z wieloma wyzwaniami: zwiększenie liczby badań, potrzeba skrócenia czasu uzyskania wyniku i efektywnego wykorzystania personelu. Klinicyści i pacjenci liczą, że mikrobiolodzy sprostają tym wyzwaniom. Aby wspomóc laboratorium, BACT/ALERT® VIRTUO® jako inteligentny w pełni zautomatyzowany analizator ułatwia proces diagnostyczny.

 • Obszar wkładania mieszczący jednocześnie do czterdziestu butelek
 • Obsługa tak prosta, że każda osoba z personelu szpitala może włożyć butelkę do aparatu
  • Automatyczny, aktywowany ruchem sposób wkładania butelek typu „Postaw i zapomnij”
  • Ułatwiający obsługę, intuicyjny program dostępny na ekranie dotykowym
  • Problemy z odczytem kodu kreskowego korygowane na głównym ekranie
 • Zaawansowana robotyka do automatycznego wkładania i wyjmowania butelek
  • System odnotowuje moment włożenia butelki
  • Rozwiązywanie problemów (np. przewrócona butelka)
   Zaawansowane skanowanie: obrócenie i sfotografowanie butelki.
 • Inteligentna technologia skanowania w obrocie o 360°
  • Rozpoznanie z etykiety numeru butelki i badania
  • Pomiar i monitorowanie poziomu napełnienia wszystkich butelek
  • Łatwość śledzenia przebiegu badania i raportowania
 • Butelki z wynikiem dodatnim:
  • Alarm powiadamiający pozwalający na bezzwłoczne dalsze opracowanie materiału badanego
  • Ustawienie wyjmowania na żądanie lub automatycznie
 • Butelki z wynikiem ujemnym:
  • Automatyczne usuwanie do wyjmowalnego kosza na odpady
  • Całkowicie bezpieczne usuwanie dzięki odpornym na uszkodzenia butelkom produkcji bioMérieux

Wielkość dostosowana do każdego laboratorium

BACT/ALERT® VIRTUO® to uniwersalny, możliwy do rozbudowy analizator dla wielu różnej wielkości laboratoriów – można go umieścić również poza działem mikrobiologicznym.

 • Pojemność modułu podstawowego 432 komory pomiarowe

Usprawnienie wizualizacji procesu diagnostycznego poprzez oprogramowanie MYLA®

System BACT/ALERT® VIRTUO® jest instalowany z dwoma pakietami oprogramowania:

1 - Podstawowe dla aparatów niezależnie pracujących:

 • Łatwe w użyciu
 • Podstawowe informacje takie jak wynik dodatni, ujemny, dotychczas ujemny

2 - W pełni zintegrowane oprogramowanie pośredniczące MYLA® łączące z innymi aparatami bioMérieux i z LIS, tak aby uzyskać kontrolę nad przepływającymi bez zakłóceń informacjami. Ułatwia to zarządzanie i optymalizuje proces diagnostyczny dzięki czemu można wykonać więcej badań bez zatrudniania dodatkowego personelu i wykorzystać dodatkowy czas na interpretację wyników.

 • Uzyskanie ogólnego obrazu: łatwy dostęp do informacji przez całą dobę i 365 dni w roku
 • Skonsolidowane dane o pacjencie ułatwiające interpretację wyników
  • Pełne monitorowanie przebiegu wykonania badania krwi na posiew
  • Raport uwzględniający objętość pobranej krwi
  • Monitorowanie wskaźnika jakości
 • Podniesienie przydatności klinicznej dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym i certyfikatom jakości
 • Usprawnienie monitorowania kontaminacji dzięki zintegrowaniu z wynikami otrzymanymi przy użyciu Vitek Mass Spec i VITEK® 2

 

VIRTUO® posiada znak CE i jest dostępny w wybranych krajach.

Parametry fizyczne

        1. Miejsce docelowe dla aparatu oraz droga transportu muszą być dostosowane do jego wielkości.

WAŻNE: Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń do zdjęcia aparatu z palety transportowej. Całkowita przestrzeń musi wynosić 5 metrów. Paleta transportowa ma wielkość 215,9 cm. Trzeba uwzględnić następujące wymiary aparatu i palety:

 

Wymiary:

  Wysokość Szerokość Głębokość Długość
  cm cm cm cm  
Aparat (Drzwiczki zamknięte) 195,5* 72,7 90,9  
Aparat (Drzwiczki otwarte) 195,5* 93,9 164,8  
Paleta transportowa 226,1 91,4 121,9  
Rampa dla palety transportowej   215,9

*Wysokość aparatu nie uwzględnia opcjonalnej świetlnej wieży sygnałowej.
 

Ciężar aparatu:

    kg
Ciężar aparatu w trakcie transportu   491
Ciężar aparatu (bez butelek)   292
Ciężar aparatu (z butelkami)   320
Ciężar opakowania aparatu   200
 

 

Świetlna wieża sygnałowa

Aparat BACT/ALERT® VIRTUO® ze świetlną wieżą sygnałową

Aparat BACT/ALERT® VIRTUO® z otwartymi drzwiczkami (widok z góry)

2.Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego

 • Właściwie uziemione zasilanie prądem przemiennym. Parametry przyłącza zasilającego:
  • 20 Amp i 100Vac, 120Vac i 50 - 60 Hz
  • 13 Amp i 220Vac, 230Vac, 240 Vac i 50 – 60 Hz

Uwaga: Takie parametry są wymagane, aby zabezpieczyć pracę urządzenie przy maksymalnym poborze energii z obwodu

 • Średnia moc pobierana (Watt): 1776
 • Wytwarzane ciepło (BTU/godz.): 872 przy ustawieniu temperatury w aparacie na 37 °C i temperaturze otoczenia 20°C

Uwaga:

 • Jedno przyłącze dostarcza energię do urządzenia BACT/ALERT® VIRTUO®.
 • Każde dodatkowe urządzenie BACT/ALERT® VIRTUO® wymaga oddzielnego przyłącza.
 • Nie należy stosować listew zasilających ani przedłużaczy w celu podłączenia aparatu BACT/ALERT® VIRTUO® do zasilania.
 • Gniazdko elektryczne musi znajdować się w odległości nie większej niż 2,44 m od każdego urządzenia BACT/ALERT® VIRTUO®.
 • Brak spełnienia powyższych wymagań dotyczących zasilania elektrycznego może skutkować brakiem honorowania gwarancji lub kontraktu serwisowego.
 • Aby zapewnić właściwą pracę, obwód elektryczny musi być przeznaczony wyłącznie dla BACT/ALERT® VIRTUO® (np. przyłącze to nie może obsługiwać innych urządzeń o dużym poborze mocy, ale nie tylko takich jak wirówki, klimatyzatory, łaźnie wodne, lodówki, zamrażarki lub wywołujące zakłócenia elektryczne)
 • Zaleca się, aby każde urządzenie BACT/ALERT® VIRTUO®  było podłączone do awaryjnego obwodu zasilania.
  Aparat BACT/ALERT® VIRTUO® nie może wytrząsać, ogrzewać, ani wykonywać odczytów butelek, jeśli brak jest zasilania.

3.Wymagania środowiskowe

 • Zakres temperatur: 15º do 30ºC, bez gwałtownych skoków temperatury
 • Względna wilgotność otoczenia: 20% do 80%, bez kondensacji

4.Umiejscowienie aparatu BACT/ALERT® VIRTUO®

 • Jeśli aparat BACT/ALERT® VIRTUO® ma być podłączony do LIS, dostęp do pojedynczego gniazda do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) w odległości do 20 m.
 • BACT/ALERT® VIRTUO® nie powinien być instalowany pod lub w pobliżu rejestratora HVAC lub narażany na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub silnych źródeł światła.
 • Potencjalny użytkownik musi potwierdzić, że podłoga w miejscu ustawienia BACT/ALERT® VIRTUO® utrzyma wymagany ciężar przy całkowitym wypełnieniu butelkami.
 • W celu umożliwienia dostępuserwisowi do aparatu BACT/ALERT® VIRTUO®, z jego lewej strony musi pozostać co najmniej 30,5 cm wolnej przestrzeni.

5.Konfiguracja VILINK®

Zgodnie z najnowszą dokumentacją do VILINK®, aby aparat BACT/ALERT® VIRTUO® został zainstalowany, musi być podłączony do VILINK®.

 

VIRTUO™ posiada znak CE i jest dostępny w wybranych krajach.

Pioneering diagnostics