• ARGENE® ZAKRES OFERTY

ARGENE® OFERTA

Odczynniki real-time PCR oraz rozwiązania immunologiczne

Zbudowany na ponad 25 latach doświadczenia w diagnostyce wirusów, ARGENE®  oferuje szeroki zakres gotowych do użycia odczynników real-time PCR oraz immunologicznych rozwiązań do diagnostyki zakażeń infekcyjnych, a   w szczególności:

 • Odczynniki do wykrywania i monitorowania zakażeń wirusowych u pacjentów z immusupresją
 • Wykrywanie patogenów związanych z infekcjami układu oddechowego
 • Wykrywanie patogenów odpowiedzialnych za infekcje centralnego układu nerwowego

 

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Odczynniki ARGENE® z certyfikatem CE-IVD wykorzystujące technologię real-time PCR są zwalidowane dla wszystkich głównych platform do izolacji oraz aparatów real-time PCR, a także dla różnych typów próbek. Zestawy zawierają kontrole wewnętrzne oraz standardy ilościowe dla analizy ilościowej.
Oferując wysoką czułość i specyficzność, odczynniki ARGENE® real-time PCR umożliwiają uzyskanie szybkich i niezawodnych wyników potrzebnych w procesie wykrywania i leczenia zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Oferta immunologiczna zawiera referencyjne produkty do wykrywania chorób zakaźnych.

Real-Time PCR

Gotowe do użycia odczynniki real-time PCR R-gene® oraz M.W.S. r-gene® (Panel oddechowy Multi-Well System) zapewniają szybką, specyficzną i czułą detekcję wirusów i bakterii. Czas otrzymania wyników dla wszystkich zestawów wynosi poniżej 2 godzin (po etapie izolacji). W celu zwiększenia wydajności, szeroka oferta dostępnych parametrów umożliwia wykrywanie i ilościowe oznaczanie różnych wirusów z jednej próbki lub analizy różnych próbek dla jednego patogenu w tym samym czasie.

Czułość i powtarzalność

 • Dokładna detekcja patogenów
 • Szeroki, potwierdzony badaniami klinicznymi zakres liniowości dla oznaczeń ilościowych

Standaryzacja

 • Zharmonizowane profile testowe do analizy i wykrywania wielu wirusów
 • Ujednolicony protokół
 • Wspólna procedura postępowania dla testów R-gene
 • Protokół do konwersji ilościowych wyników z kopii/ml na IU/ml z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów WHO (dostępne dla CMV R-gene®, EBV R-gene® i Parvovirus B19 R-gene®)

 

Elastyczność

 • Zwalidowany dla wielu różnych typów próbek
 • Możliwość wykonania manualnej lub automatycznej izolacji próbki z wykorzystaniem takich aparatów jak NucliSENS® easyMAG® oraz przygotowanie reakcji z wykorzystaniem takiego systemu jak stacja pipetująca easySTREAM™
 • Zatwierdzony dla najpopularniejszych platform real-time PCR

Kompletne zestawy

 • Cztery Wzorce Pomiaru Ilościowego oraz kontrola czułości dla testów ilościowych
 • Kontrola pozytywna i negatywna, kontrola wewnętrzna, lub kontrola komórkowa
 • Testy zawierają wszystkie niezbędne odczynniki do diagnostyki in vitro
 • Łatwe w użyciu: Wystarczy dodać wyizolowane DNA do gotowego do użycia premiksu amplifikacyjnego i rozpocząć reakcję na odpowiednim termocyklerze Real-Time zgodnie z opisanym w „Instrukcji Technicznej” programem.

 

Oferta immunologiczna

 

ARGENE® oferuje referencyjne produkty immunologiczne do wykrywania chorób zakaźnych. CINAkit® do badań antygenów CMV i monoklonalnych przeciwciał do wykrywania wirusów układu oddechowego i Herpesviridae (CMV, HSV-1, HSV-2, VZV), HAV, itd.

Uniwersalny

 • Różne formaty dostępne dla bezpośredniej lub pośredniej immunofluorescencji
 • Zatwierdzone do użytku w próbkach klinicznych i hodowli komórkowej

Szybko i wygodnie

 • Wyniki antygenów CMV w czasie krótszym niż 2 godziny
 • Taki sam protokół dla wszystkich formatów

ARGENE® badania u pacjentów z obniżoną odpornością*

Infekcje wirusowe są główną przyczyną powikłań u pacjentów z immunosupresją lub osłabionych pacjentów (w tym kobiet w ciąży, pacjentów po przeszczepach, chorych na oddziałach intensywnej terapii lub pacjentów z AIDS, nowotworami, ciężkimi oparzeniami, itp.). Oznaczenia wykorzystujące technikę real-time PCR umożliwiają szybkie i specyficzne wykrycie różnych zakażeń wirusowych przed wystąpieniem objawów klinicznych, co pozwala na szybsze, właściwe działania medyczne. Jest to niezwykle ważne podczas leczenia infekcji, aby móc skutecznie zapobiegać odrzuceniu przeszczepu i umożliwić pacjentowi przeżycie.

Do badań infekcji u pacjentów z obniżoną odpornością, R-Gene® Real-Time PCR  oferuje kompletne rozwiązania CE-IVD do wykrywania i pomiaru ilościowego:

*Zestaw nie jest przeznaczony do badań przesiewowych dawców krwi

 

ARGENE® zakażenia układu oddechowego

Ostre infekcje dróg oddechowych, odpowiedzialne za hospitalizację wielu dzieci spowodowane są głównie przez patogeny bakteryjne lub wirusowe. Najpoważniejsze i potencjalnie zagrażające życiu choroby układu oddechowego występują głównie u osób starszych, małych dzieci oraz u osób z obniżoną odpornością (choroby przewlekłe, rak, hospitalizacja na oddziałach intensywnej opieki medycznej). Szybka i wiarygodna diagnoza jest niezbędna do podjęcia odpowiedniego leczenia (np. w przypadku celowanej antybiotykoterapii) oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji. Ze względu na podobieństwo symptomów choroby, identyfikacja czynników zakaźnych wymaga zastosowania odpowiednich testów diagnostycznych.

ARGENE® Panel oddechowy MWS r-gene® oferta obejmuje kompletne zestawy CE-IVD do wykrywania patogenów DNA i RNA:

 

Dostępne są także: BORDETELLA R-gene® oraz Bordetella parapertussis r-gene®

 

ARGENE® zakażenia centralnego układu nerwowego

Wirusy, przed bakteriami i grzybami są główną przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Chociaż większość wirusowych zapaleń centralnego układu nerwowego (CNS) jest łagodnych, niektóre, takie jak opryszczkowe zapalenie opon i mózgu może mieć tragiczne skutki i mogą wymagać szybkiego rozpoczęcia terapii przeciwwirusowej.

Szybka identyfikacja wirusów powodujących infekcje centralnego układu nerwowego jest więc kluczowa do skutecznego leczenia pacjenta i uzyskania lepszych wyników terapeutycznych.

Oferta ARGENE® obejmuje kompletne zestawy CE-IVD do wykrywania patogenów odpowiedzialnych za zakażenia ośrodkowego układu nerwowego:

Zestawy ARGENE® Real-Time PCR
Adenovirus R-gene® Nr kat. 69-010B* Wykrywanie genomu, oraz pomiar ilościowy Adenowirusów 90 reakcji
AdV/hBoV r-gene® Nr kat.  71-043 Wykrywanie genomu Adenovirus (A,B,C,D,E,F,G) i Bocavirus (hBoV 1,2,3,4) 60 reakcji
BK Virus R-gene® Nr kat. 69-013B* Wykrywanie genomu, oraz pomiar ilościowy wirusa BK 90 reakcji
Bordetella parapertussis r-gene® Nr kat. 71-012 Wykrywanie genomu Bordetella parapertussis 60 reakcji
BORDETELLA R-gene® Nr kat. 69-011B* Wykrywanie genomu Bordetella pertussis 60 reakcji
Chla/Myco pneumo r-gene® Nr kat. 71-044 Wykrywanie genomu Chlamydia pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae 60 reakcji
CMV HHV6,7,8 R-gene® Nr kat. 69-100B* Wykrywanie genomu, oraz pomiar ilościowy  CMV i HHV-6 Wykrywanie genomu HHV-7 i HHV-8 140 reakcji
CMV R-gene® Nr kat. 69-003B* Wykrywanie genomu, oraz pomiar ilościowy  CMV 90 reakcji
EBV R-gene® Nr kat. 69-002B* Wykrywanie genomu oraz pomiar ilościowy EBV 90 reakcji
Enterovirus R-gene® Nr kat. 69-005B* Wykrywanie genomu Enterowirusów 90 reakcji
HCoV/HPIV r-gene® r-gene® Nr kat. 71-045 Wykrywanie genomu ludzkich koronawirusów (NL63, OC43, HKU1, 229E) i wirusów parainfluenza  (PIV1, 2, 3, 4). 60 reakcji
HSV1 HSV2 VZV R-gene® Nr kat. 69-004B* Wykrywanie genomu, oraz pomiar ilościowy  HSV1, HSV2, VZV 180 reakcji
Influenza A(M) Group & H1N1 2009 r-gene® Nr kat. 71-300 Wykrywanie genomu Influenza A oraz różnicowanie Influenza A/H1N12009  60 reakcji
Influenza A/B r-gene® Nr kat. 71-040 Wykrywanie Influenza A i Influenza B 60 reakcji
Parechovirus r-gene® Nr kat. 71-020 Wykrywanie genomu Parechowirusa 60 reakcji
Parvovirus B19 R-gene® Nr kat. 69-019B* Wykrywanie genomu, oraz pomiar ilościowy  Parvowirusa B19 90 reakcji
Rhino&EV/Cc r-gene® Nr kat. 71-042 Wykrywanie Rhinovirus (A,B,C) i Enterovirus (A,B,C,D) oraz kontrola komórkowa 60 reakcji
RSV/hMPV r-gene® Nr kat. 71-041 Wykrywanie RSV (A&B) i hMPV (A&B) 60 reakcji

 

ARGENE® Real-Time PCR Kontrole
CELL Control r-gene® Nr kat. 71-106

Zestaw do sprawdzenia obecności i ilościowego oznaczenia komórek w badanej próbce dla reakcji real-time PCR dla DNA i RNA.

100 reakcji
DICO Ampli r-gene® Nr kat. 71-100

Kontrola inhibicji dla reakcji real-time PCR dla DNA

100 reakcji
DICO Extra r-gene® Nr kat. 71-101 Kontrola ekstrakcji i inhibicji dla reakcji real-time RCR dla DNA 100 reakcji
RICO Extra r-gene® Nr kat. 71-105 Kontrola ekstrakcji i inhibicji dla reakcji real-time RCR dla RNA 100 reakcji

Proszę sprawdzić katalog ARGENE® aby znaleźć dostępne wszystkie produkty do reakcji Real-Time PCR.
 

ARGENE® Oferta Immunologiczna
CINAkit® HCMV ppUL83 szybkie oznaczanie antygenów Nr kat. 19-002
Ref. 19-0028
100 reakcji
200 reakcji
FITC Przeciwciała Monoklonalne Nr kat. 12-xxx* 650 reakcji
Oczyszczone Przeciwciała Monoklonalne Nr kat. 11-xxx* 650 reakcji
Oczyszczone Przeciwciała Monoklonalne + Przeciwciała Drugorzędowe FITC Nr kat. 14-xxx* 330 reakcji
Gotowe do użycia FITC Przeciwciała Monoklonalne w butelce z kroplomierzem Nr kat. 17-xxx* 80 reakcji

*W zależności od wirusa. Proszę pytać.

Proszę sprawdzić katalog ARGENE® aby znaleźć dostępne wszystkie produkty immunologiczne

BIOMERIEUX, niebieskie logo, ARGENE, R-gene, easyMAG and NucliSENS są używanymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux, lub jedenego z jego oddziałów, lub jednego z jego spółek. Każda inna nazwa lub znak towarowy jest własnością odpowiedniego właściciela.

Pioneering diagnostics