• BORDETELLA R-gene & Bordetella parapertussis r-gene

BORDETELLA R-gene® & Bordetella parapertussis r-gene

Zestawy wykorzystujące technologię real-time PCR do jakościowego oznaczania DNA Bordetella pertussis przy pomocy testu BORDETELLA R-gene® oraz DNA Bordetella parapertussis przy pomocy testu Bordetella parapertussis r-gene®

 • Gotowe do użycia zestawy zawierające kontrole wewnętrzne oraz kontrole dodatnie i ujemne
 • Obydwa testy wykonywane są na tej samej próbce, w trakcie tego samego cyklu PCR
 • Certyfikat CE-IVD dla wszystkich najważniejszych platform do ekstrakcji oraz systemów real-time PCR, dla różnych typów próbek pobranych z układu oddechowego
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

BORTEDELLA R-gene® oraz Bordetella parapertussis r-gene® Zalety

Krztusiec, powszechnie zwany kokluszem, to zakażenie górnych dróg oddechowych wywołane przez pałeczki Bordetella pertussis. Bordetella parapertussis jest przyczyną zakażeń bakteryjnych o!!!objawach podobnych do kokluszu, ale z reguły o łagodniejszym przebiegu. Zoptymalizowane oznaczenie zakażenia Bordetella ma kluczowe znaczenie dla jakości leczenia pacjenta. Test BORDETELLA R-gene® pozwala na szybkie i specyficzne oznaczenie bakterii Bordetella z sekwencją IS481 obserwowaną najczęściej u Bordetella pertussis. Z kolei test Bordetella parapertussis
r-gene® przeznaczony jest do oznaczania regionu IS1001 genomu Bordetella parapertussis.

Oba testy służą do oznaczania próbek pobranych z dróg oddechowych (aspiratu z nosogardzieli oraz plwociny). W celu przeprowadzenia bardziej zoptymalizowanych i kompleksowych badań można wykonać testy należące do panelu Respiratory Multi Well System M.W.S. r-gene® pozwalające wykryć różne wirusy i bakterie rozwijające się w drogach oddechowych podczas oznaczania pojedynczej próbki lub przeprowadzenia jednoczesnej analizy różnych próbek w kierunku jednego wirusa.

 

 • Czułość i powtarzalność
  • Wiarygodne wykrywanie zakażeń Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis
  • Testy zawierają wszystkie kontrole
 • Standaryzacja
  • We wszystkich testach Respiratory M.W.S. r-gene® stosowana jest taka sama procedura (Influenza A/B r-gene, RSV/hMPV r-gene, Rhino&EV/Cc r-gene, AdV/hBoV r-gene, Chla/Myco pneumo r-gene, HCoV/HPIV r-gene)
  • Zharmonizowane profile testów dla wielu oznaczeń wykonywanych w jednym cyklu
 • Elastyczne rozwiązanie
  • Zwalidowane do oznaczania wielu różnych rodzajów próbek
  • Zatwierdzone w przypadku zarówno manualnego, jak i automatycznego opracowania próbek, jak np. dla NucliSENS® easyMAG® oraz platform, takich jak stacja pipetująca easySTREAM®
  • Zatwierdzone dla większości aparatów real-time PCR

Kompletny zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki

BORDETELLA R-gene® i Bordetella parapertussis r-gene to gotowe do użycia zestawy pozwalające oznaczyć Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis techniką real-time PCR po etapie ekstrakcji DNA. Technologia 5'-nukleazy TaqMan® pozwala jednoczenie zamplifikować i wykryć specyficzny region genomu bakterii.

 • Kontrola wewnętrzna (IC2) kontroluje proces ekstrakcji, w tym proces lizy oraz obecność inhibitorów amplifikacji w próbce
 • Kontrole dodatnie i ujemne
 • Każdy zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki zoptymalizowane pod kątem oznaczania Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis podczas diagnostyki in vitro

Prosta procedura

Użycie zestawów BORDETELLA R-gene® i Bordetella parapertussis r-gene jest bardzo proste. Wystarczy dodać wyekstrahowane DNA próbki do gotowej do użycia mieszanki master mix PCR i rozpocząć reakcję w odpowiednim termocylerze Real-Time PCR zgodnie opisanym w „Ulotce Technicznej” programem.

 

BIOMERIEUX, niebieskie logo, ARGENE, R-gene, easyMAG and NucliSENS są używanymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux, lub jedenego z jego oddziałów, lub jednego z jego spółek. Każda inna nazwa lub znak towarowy jest własnością odpowiedniego właściciela.

BORDETELLA R-gene® (69-011B)
Zasada działania testu Wykrywanie genomu Bordetella pertussis
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 69-011B: zestaw BORDETELLA R-gene® dostępny jest także pod numerem katalogowym 69-011: BORTEDELLA R-gene® COMPLETE kit (zawiera zestaw o numerze katalogowym 69-011B oraz zestaw do ekstrakcji DNA o numerze katalogowym 67-000 DNA)
Technologia Real-Time PCR / 5'-nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Region IS481 
Rodzaj próbki* Aspirat z nosogardzieli oraz plwocina
Limit detekcji LoD 95%: 250 bakterii/ml
Granica wykrywalności wynosi 10 genomów bakterii/ml
Kontrole  Kontrola ekstrakcji + kontrola inhibicji, kontrola ujemna, kontrola dodatnia
Czas uzyskania wyników 75 minut (bez etapu ekstrakcji)
Jednostki Test jakościowy
Liczba rekacji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C dla produktu o nr katalogowym 69-011B (zestaw do amplifikacji/wykrywania), +2°C/+8°C dla produktu o nr katalogowym 67-000 (zestaw do ekstrakcji DNA)
Zwalidowane platformy do ekstrakcji*
Manualne Zautomatyzowane
Zestaw QIAamp DNA Blood Mini
Zestaw High Pure PCR template preparation kit
NucliSENS® easyMAG® MagNA Pure Compact MagNA Pure LC QIAcube
Zwalidowane platformy do amplifikacji * Applied Biosystems LightCycler SmartCycler 2.0 System Rotor-Gene Dx Real-Time 
Zastosowanie Do diagnostyki in vitro

 

 

Bordetella parapertussis r-gene (71-012)
Zasada działania testu Wykrywanie genomu Bordetella parapertussis
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 71-012: zestaw Bordetella parapertussis r-gene 
Technologia Real-Time PCR / 5'-nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Region IS1001 region
Rodzaj próbki* Aspirat z nosogardzieli oraz plwocina
Limit detekcji LoD 95%: 22 genomów bakterii /ml
Kontrole  Kontrola ekstrakcji + kontrola inhibicji, kontrola ujemna, kontrola dodatnia
Czas uzyskania wyników 75 minut (bez etapu ekstrakcji)
Jednostki Test jakościowy
Liczba rekacji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C dla produktu o nr katalogowym 71-012
Zwalidowane platformy do ekstrakcji*
Manualne Zautomatyzowane
Zestaw QIAamp DNA Blood Mini
Zestaw High Pure PCR template preparation kit NucliSENS® easyMAG® MagNA Pure Compact MagNA Pure LC QIAcube
Zwalidowane platformy do amplifikacji * Applied Biosystems (ABI7900, 7500Fast, StepOne) LightCycler 2.0, LightCycler 480 SmartCycler 2.0 RotorGene Dx Real-Time system Stratagene/ Agilent / Versant kPCR Molecular Systems AD
Zastosowanie Do diagnostyki in vitro

 

* prosimy o kontakt

 

 

Kilka faktów dotyczących Bordetella pertussis i Bordetella 

Czym są Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis?

Krztusiec, zwany także kokluszem, jest wysoce zakaźną chorobą układu oddechowego dotykającą głównie dzieci poniżej 5 roku życia. Choroba wywoływana jest przez Gram-ujemne bakterie Bordetella pertussis, jeden z dziewięciu zidentyfikowanych obecnie gatunków Bordetella. Patogen wytwarza toksyny krztuśca mające działanie zapalne i wywołujące martwicę komórek. Bordetella parapertussis zidentyfikowano jako bakterie odpowiedzialne za łagodną postać krztuśca zwaną krztuścem rzekomym. Bakterie te przedostają się do organizmu poprzez drogi oddechowe i rozwijają w śluzówce górnych dróg oddechowych (tchawica i oskrzela).

Kto znajduje się w grupie największego ryzyka?

Zakażenie Bordetella pertussis może mieć bardzo poważny, a nawet śmiertelny, przebieg u niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy, ponieważ nie nabyły one odporności na choroby (przeciwciała matczyne skierowane przeciw krztuścowi nie przenikają przez łożysko). Choroba może prowadzić do powikłań oddechowych (bezdech i nadkażenia bakteryjne). Krztusiec może jednak atakować ludzi w każdym wieku. Około 40% przypadków może przebiegać bezobjawowo. W krajach, w których rozwinięte są programy szczepień, śmiertelność i zachorowalność zostały zmniejszone o 95%. Jednak od kilku lat obserwuje się zmianę sposobu rozprzestrzeniania się choroby w przypadku braku naturalnego nabycia odporności lub odporności wynikającej ze szczepień. Choroba rozprzestrzenia się nie tylko wśród dzieci, ale może zostać przekazana nieszczepionym niemowlętom przez osoby dorosłe lub młodzież.

Jakie są korzyści wynikające z oznaczania Bordetella pertussisB. parapertussis?

Technika Real-time PCR jest skuteczną alternatywą dla diagnostyki Bordetella, ponieważ jest czułą, specyficzną metodą o krótkim czasie oczekiwania na wynik w porównaniu do klasycznych metod hodowlanych, przyczyniając się do bardziej skutecznego leczenia pacjentów.

BORDETELLA R-gene® & Bordetella parapertussis r-gene: PUBLIKACJE

 1. Etude collaborative entre le CNR de la coqueluche et des laboratoires hospitaliers (RENACOQ) et privés (LAM) afin d'évaluer la PCR en temps réel pour la détection du matériel génétique de Bordetella
  Guillot et al. Centre National de Référence de la coqueluche et autres bordetelloses. RICAI 2010

   
 2. Development of a new diagnostic tool for the detection of Bordetella pertussis by Real-time PCR
  Vignoles et al. ARGENE. ESCV 2009

Pioneering diagnostics