• Wirus BK R-gene®

Wirus BK R-gene®

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusa BK

 • Dokładny pomiar ilościowy miana wirusa BK z szerokim zakresem liniowości
 • Gotowy do użycia zestaw z kontrolą wewnętrzną i kontrolami ilościowymi w zestawie
 • Test posiada certyfikat CE- IVD dla najpopularniejszych systemów do ekstrakcji, platformach real-time PCR oraz różnych typów próbek

 

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

BK Virus R-gene® zalety

Wirus BK  został zidentyfikowany jako ważny czynnik chorobotwórczy w śródmiąższowym zapaleniu nerek (co może prowadzić do odrzucenia przeszczepu) oraz w przypadku krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego u pacjentów po przeszczepie nerki. Jest to powód, dlaczego potrzebna jest zoptymalizowana detekcja i monitorowanie infekcji wywołanych wirusem BK.

Zastaw BK-R-gene® oferuje szybką i specyficzną możliwość wykrycia zakażenia przed objawami klinicznymi. Poprawia to możliwości zarządzania, badania pacjentów podczas leczenia w celu sprawdzenia jego skuteczności i badania po leczeniu w celu monitorowania nawrotów. Dodatkowo – dla zwiększenia efektywności i kompleksowości - używanie wielu zestawów R-gene® pozwala na wykrywanie różnych wirusów z jednej próbki i analizy różnych próbek dla jednego wirusa w tym samym czasie.

 • Czułość i powtarzalność
  • Dokładny pomiar miana wirusa BK
  • Szeroki zakres liniowości
 • Standaryzacja
  • Wspólna procedura postępowania z pozostałymi testami R-gene® (HSV1 HSV2 VZV R-gene®, CMV HHV6,7,8 R-gene®, Adenovirus Virus R-gene®, EBV R-gene®, Parvovirus B19 R-gene®)
  • Taka sama procedura amplifikacji w całej serii produktów pozwala na wykrywanie wielu wirusów jednocześnie
 • Elastyczność
  • Zwalidowany dla wielu różnych typów próbek
   • Możliwość wykonania manualnej lub automatycznej izolacji próbki z wykorzystaniem takich aparatów jak NucliSENS® easyMAG® oraz przygotowanie reakcji z wykorztaniem takiego systemu jak stacja pipetująca easySTREAM
  • Zatwierdzony dla najpopularniejszych platform real-time PCR

Wszystko co potrzebne w jednym zestawie

Zestaw BK R-gene® jest gotowym do użycia testem do wykrywania i ilościowego oznaczania wyizolowanego DNA wirusa CMV z wykorzystaniem technologii real-time PCR. Zasadą działania jest jednoczesna amplifikacja i detekcja określonego obszaru genomu CMV z wykorzystaniem technologii 5’ Taqman.

 • Cztery Wzorce Pomiaru Ilościowego zapewniają dokładny pomiar wiremii CMV
 • Kontrola Czułości potwierdza skuteczność testu
 • Kontrola Wewnętrzna (IC2) sprawdza zarówno wydajności ekstrakcji, włączając etap lizy, jak i obecność potencjalnej obecności inhibitorów.
 • Zawiera niezbędne odczynniki do diagnostyki in vitro zoptymalizowane do wykrywania i ilościowego oznaczania CMV
 • Dostępne również dodatkowe odczynniki : JC Virus r-gene® Primers/Probe

Prosta procedura

Korzystanie z zestawu BK R-gene® jest proste. Wystarczy dodać wyizolowane DNA do gotowego do użycia premiksu amplifikacyjnego i rozpocząć reakcję na odpowiednim termocyklerze Real-Time zgodnie z opisanym w „Instrukcji Technicznej” programem.

zasada_argene.jpg

Show in media library: 

 

 

BIOMERIEUX, niebieskie logo, ARGENE, R-gene, easyMAG and NucliSENS są używanymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux, lub jedenego z jego oddziałów, lub jednego z jego spółek. Każda inna nazwa lub znak towarowy jest własnością odpowiedniego właściciela.

BK Virus R-gene® (69-013B)
Zasada działania testu Wykrywanie genomowego DNA i oznaczanie ilościowe wirusa BK
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 69-013B: BKV R-gene® zestaw ilościowy. Także dostępny pod nr katalogowym 69-013: BKV R-gene® zestaw ilościowy KOMPLETNY (zawiera 69-013B zestaw ilościowy i produkt o numerze katalogowym 67-000 zestaw do izolacji DNA)

Dodatkowe odczynniki: Nr kat 71-005: JC Virus r-gene® Primers/Probe

Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Antigen T (StAg)
Rodzaj próbki* Krew pełna, osocze, mocz
Limit dtekekcji 2.6 kopii/PCR (65 kopii/ml)
Zakres pomiaru ilościowego Do 1011 kopii/ml
Kontrole Kontrola ekstrakcji + inhibicji, kontrola czułości, kontrola negatywna
Czas uzyskania wyników 75 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki kopie/ml
Liczba reakcji 90 reakcji
Warunki przechowywania 18°C/-22°C dla nr kat. 69-003B (Zestaw ilościowy) +2°C/+8°C dla nr kat.. 67-000 (zestaw do izolacji DNA)
Zwalidowane manualne i automatyczne systemy do ekstrakcji* QIAamp DNA Blood Mini kit QIAcube NucliSENS®easyMAG®MagNA Pure Compact MagNA Pure LC MagNA Pure 96® VERSANT kPCR Molecular System SP
Zwalidowane platformy do amplifikacji* Life Technologies (Applied Biosystems) LightCycler SmartCycler RotorGene VERSANT kPCR Molecular System AD Biorad DX Real-Time system Stratagene / Agilent
Status Do diagnostyki in vitro, znak CE w Europie

* proszę pytać

Fakty na temat wirusa BK

Czym jest wirus BK?

Wirus BK jest poliomawirusem należącym do rodziny papowawirusów. Na zakażenia narażona jest w szczególności populacja ludzka seroprewalencja szacowana jest na poziomie od 60 do 100%. Zakażenie pierwotne przebiega bezobjawowo. Wirus przenosi się drogami oddechowymi we wczesnym dzieciństwie. Z dróg oddechowych wędruje do siedlisk pierwotnych, takich jak nerka i nabłonek dróg moczowych, w których przechodzi w okres utajenia. Częstość występowania wirusa BK w moczu wynosi od 0,3% do 6%, ale rośnie wraz z poziomem immunosupresji.

Kto jest najbardziej zagrożony?

Najbardziej zagrożeni z powodu immunosupresji są pacjenci po przeszczepach nerek i pacjenci po przeszczepach krwiotwórczych komórek macierzystych. Pojawienie się objawów jest związane z zakażeniami dróg moczowych i przejawia się krwotocznym zapaleniem pęcherza moczowego (u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego), zwężeniem cewki moczowej, cewkowo-śródmiąższową nefropatią i śródmiąższowym zapaleniem nerek (u pacjentów po przeszczepie nerki). Śródmiąższowe zapalenie nerek jest oportunistyczną i pojawiającą się infekcją wywołującą tropizm wirusa w tkance nerkowej oraz stanowi główną przyczynę odrzucenia narządu. W tym stadium, wirusa można wykryć zarówno w próbkach krwi, jak i w moczu.

Jakie są korzyści z molekularnej diagnostyki wirusa BK?

Zastosowanie testu real-time PCR w celu wykrycia wirusa BK pozawala na szybką i specyficzną diagnozę, przed pojawieniem się objawów klinicznych. Jest to szczególnie ważne dla kontroli możliwości reaktywacji wirusa BK u pacjentów po przeszczepie.

Wykazano, że wczesna diagnoza nefropatii spowodowanej wirusem BK ma pozytywny wpływ na czas przeżycia narządów. Badanie pomaga śledzić przebieg infekcji i monitorować nawroty choroby po leczeniu.

 

Plakaty

 
 
 

 

Pioneering diagnostics