• Panel oddechowy Multi Well System (MWS) r-gene range

Panel oddechowyMulti Well System (MWS) r-gene®

Zestaw testów real-time PCR do jednoczesnego oznaczania wielu patogenów infekcji układu oddechowego

 • Testy o modułowej budowie w formie dupleksów
 • Gotowe do użycia zestawy z kontrolą pozytywną i negatywną.
 • Test posiada certyfikat CE- IVD dla najpopularniejszych systemów do ekstrakcji i platformach real-time PCR
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Panel oddechowy MWS r-gene® lista badań

Panel MWS r-gene® PCR pozwala wykrywać ponad 35 patogenów układu oddechowego odpowiedzialnych za choroby układu oddechowego, dzięki pełnemu menu:

 • Influenza A/B r-gene®
 • RSV/hMPV r-gene®
 • Rhino&EV/Cc r-gene®
 • AdV/hBoV r-gene®
 • Chla/Myco pneumo r-gene®
 • HCoV/HPIV r-gene®
 • Legio pneumo/Cc r-gene®


 

Panel oddechowy MWS r-gene® zalety

Ostre infekcje dróg oddechowych, stanowią około 75% wszystkich ostrych stanów chorobowych w krajach uprzemysłowionych i nadal są najczęstszą przyczyną ostrych stanów chorobowych na całym świecie.

Najpoważniejsze i potencjalnie zagrażające życiu zapalenia płuc występują głównie u małych dzieci, osób starszych i osób z obniżoną odpornością lub u osób osłabionych (przewlekła choroba, rak, lub osoby w oddziałach intensywnej opieki medycznej). Zdecydowana większość chorób układu oddechowego spowodowana jest przez bakterie i wirusy. Ponieważ objawy symptomatyczne są podobne, odpowiednie badania diagnostyczne są niezbędne aby zidentyfikować czynniki zakaźne.

Zoptymalizowane wykrywanie czynników zakaźnych jest konieczne w celu zapewnienia optymalnego leczenia pacjenta oraz zapobieganiu rozprzestrzenianiu się infekcji.

 • Modułowy test multipleksowy
  • Przyjęcie ukierunkowanej strategii diagnostycznej dzięki gotowym rozwiązaniom
  • Możliwość wyboru testowanych patogenów w zależności od sezonu
  • Możliwa diagnostyka koinfekcji
 • Czułość i powtarzalność
  • Dokładna diagnostyka infekcji układu oddechowego
  • Wszystkie kontrole w zestawie (kontrola pozytywna i negatywna, kontrola komórkowa)
 • Standaryzacja
  • Wspólny program amplifikacji dla patogenów DNA i RNA
  • Wspólna procedura postępowania dla testów MWS r-gene®.
  • Taka sama procedura amplifikacji w całej serii produktów pozwala na wykrywanie wielu wirusów jednocześnie
 • Elastyczność
  • Walidacja dla różnych próbek oddechowych
  • Możliwość wykonania automatycznej izolacji próbki z wykorzystaniem takich aparatów jak NucliSENS® easyMAG® oraz przygotowanie reakcji z wykorzystaniem takiego systemu jak stacja pipetująca easySTREAM
  • Zatwierdzony dla najpopularniejszych platform real-time PCR

Wszystko co potrzebne w jednym zestawie

Zestawy  MWS r-gene® gotowymi do użycia testami do wykrywania wyizolowanego DNA i RNA patogenów z wykorzystaniem technologii real-time PCR. Zasadą działania jest jednoczesna amplifikacja i detekcja określonego obszaru genomu z wykorzystaniem technologii 5’ Taqman.

 • Kontrola komórkowa – pozwala na walidację jakości
 • Kontrola negatywna oraz specyficzna dla patogenu kontrola pozytywna
 • Zawiera wszystkie niezbędne, gotowe do użycia odczynniki do diagnostyki in vitro 

Przystępna procedura

Korzystanie z panelu MWS r-gene® jest proste. Wystarczy dodać wyizolowane RNA lub DNA do gotowego do użycia premiksu amplifikacyjnego i rozpocząć reakcję na odpowiednim termocyklerze Real-Time zgodnie z opisanym w „Instrukcji Technicznej” programem.

zasada_argene_msw_r.jpg

Show in media library: 

Kliknij aby powiększyć

 

 

BIOMERIEUX, niebieskie logo, ARGENE, R-gene, easyMAG and NucliSENS są używanymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux, lub jedenego z jego oddziałów, lub jednego z jego spółek. Każda inna nazwa lub znak towarowy jest własnością odpowiedniego właściciela.

Influenza A/B r-gene®

Influenza A/B r-gene® (71-040)
Zasada działania Dupleksowa reakcja amplifikacji i detekcji grypy A i grypy B
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 71-040 : Influenza A/B r-gene®
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Grypa A: gen M
Grypa B: gen M
Rodzaj próbki* Próbki oddechowe
Limit detekcji (na aparacie DX Real-Time System (Bio-Rad)) Grypa A: LoD 95% : 199.5 TCID50/ml
Grypa B: LoD 95% : 1 1.7 TCID50/ml
Kontrole Kontrola pozytywna, kontrola negatywna
Czas wykonania 90 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Test jakościowy
Liczba reakcji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C
Zwalidowane automatyczne systemy do ekstrakcji NucliSENS® easyMAG®
MagNA Pure Compact
QIAsymphony SP
Zwalidowane platformy do amplifikacji* Applied Biosystems 7500 Fast, StepOne
Dx Real-Time System
LightCycler 480 System II
Stratagene / Agilent/ VERSANT kPCR Molecular System AD
Rotor-Gene
Status Do diagnostyki in vitro

*Proszę pytać

RSV/hMPV r-gene®

RSV/hMPV r-gene® (71-041)
Zasada działania Dupleksowa reakcja amplifikacji i detekcji RSV (A i B) oraz hMPV (AiB)
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 71-041: RSV/hMPV r-gene®
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana RSV: gen N
hMPV: gen M
Rodzaj próbki* Próbki oddechowe
Limit detekcji hMPV A : LoD 95% : 2041.7 TCID50/ml
hMPV B : LoD 95% : 4466.8 TCID50/ml
RSV A : LoD 95% : 2.0 TCID50/ml
Kontrole Kontrola pozytywna, kontrola negatywna
Czas wykonania 90 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Test jakościowy
Liczba reakcji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C
Zwalidowane automatyczne systemy do ekstrakcji NucliSENS® easyMAG®
MagNA Pure Compact
QIAsymphony SP
Zwalidowane platformy do amplifikacji* LightCycler 480
System II Rotor-Gene
Applied Biosystems 7500 Fast, StepOne
Stratagene / Agilent / VERSANT kPCR Molecular System AD
Dx Real-Time System
Status Do diagnostyki in vitro

*Proszę pytać

Rhino&EV/Cc r-gene®

Rhino&EV/Cc r-gene® (71-042)
Zasada działania Dupleksowa reakcja amplifikacji i detekcji Rhinowirusów (A,B,C) i Enteroviruów (A,B,C,D) oraz kontrola komórkowa
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 71-042: Rhino&EV/Cc r-gene®
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Rhinovirus  Enterovirus:  region niekodujący 5’ Konntrola komórkowa : gen: HPRT1
Rodzaj próbki* Próbki oddechowe (aspirat z nosogardzieli, wymazy z nosa, popłuczyny z  nosa, popłuczyny oskrzelowe)
Limit detekcji Próbki z nosogardzieli: Rhinovirus 14 LoD 95%: 0.43 TCID50/ml
Próbki z nosogardzieli:Enterovirus (echovirus 25) LoD 95%: 37.96 TCID50/ml
Kontrole Kontrola pozytywna, kontrola negatywna
Czas wykonania 90 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Test jakościowy
Liczba reakcji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C
Zwalidowane automatyczne systemy do ekstrakcji NucliSENS® easyMAG®
MagNA Pure Compact
QIAsymphony SP
Zwalidowane platformy do amplifikacji* LightCycler 480 System II
Rotor-Gene
Applied Biosystems 7500 Fast, StepOne
Stratagene / Agilent/ VERSANT kPCR Molecular System AD
Dx Real-Time System
VERSANT kPCR Molecular System AD
Status Do diagnostyki in vitro

*Proszę pytać

AdV/HBoV r-gene®

AdV/hBoV r-gene® (71-043)
Zasada działania Dupleksowa reakcja amplifikacji i detekcji  Adenowirusów (A,B,C,D,E,F,G) i Bokawirusów (hBoV 1,2,3,4)
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 71-043 : AdV/hBoV r-gene®
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Adenovirus: gen HEXON
Bocavirus: gen NS1 lub VP1
Rodzaj próbki* Próbki oddechowe (aspirat z nosogardzieli, wymazy z nosa, popłuczyny z  nosa, popłuczyny oskrzelowe)
Limit detekcji Próbki z nosogardzieli AdV3 : LoD 95% : 800 kopii/ml
Próbki z nosogardzieli hBoV1 : LoD 95% : 900 kopii /ml
Kontrole Kontrola pozytywna, kontrola negatywna
Czas wykonania 90 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Test jakościowy
Liczba reakcji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C
Zwalidowane automatyczne systemy do ekstrakcji NucliSENS®
easyMAG® MagNA Pure Compact
QIAsymphony SP
Zwalidowane platformy do amplifikacji* LightCycler 480 System II Rotor-Gene Applied Biosystems 7500 Fast, StepOne Stratagene / Agilent / VERSANT kPCR Molecular System AD Dx Real-Time System
Status Do diagnostyki in vitro

*Proszę pytać

Chla/Myco pneumo r-gene®

Chla/Myco pneumo r-gene® (71-044)
Zasada działania Dupleksowa reakcja amplifikacji i detekcji  Chlamydia pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 71-044 : Chla/Myco pneumo r-gene®
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Chlamydia pneumoniae: gen OMP2
Mycoplasma pneumoniae: gen P1
Rodzaj próbki* Próbki oddechowe (aspirat z nosogardzieli, wymazy z nosa, popłuczyny z  nosa, popłuczyny oskrzelowe)
Limit detekcji Chlamydia pneumoniae : LoD 95% : 0.26 IFU/ml
Mycoplasma pneumoniae : LoD 95% :  200 CCU/ml
Kontrole Kontrola pozytywna, kontrola negatywna
Czas wykonania 90 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Test jakościowy
Liczba reakcji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C
Zwalidowane automatyczne systemy do ekstrakcji NucliSENS® easyMAG®
MagNA Pure Compact
QIAsymphony SP
Zwalidowane platformy do amplifikacji* LightCycler 480 System II
Rotor-Gene
Applied Biosystems 7500 Fast, StepOne
Stratagene / Agilent / VERSANT kPCR Molecular System AD
Dx Real-Time System
Status Do diagnostyki in vitro

*Proszę pytać

HCoV/HPIV r-gene®

HCoV/HPIV r-gene® (71-045)
Zasada działania Dupleksowa reakcja amplifikacji i detekcji  Koronawirusów (NL63, OC43, HKU1, 229E) oraz wirusów paragrypy (HPIV1, HPIV 2, HPIV 3, HPIV4).
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 71-045 : HCoV/HPIV r-gene®
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana HCoV: N gene HPIV: N gene
Rodzaj próbki* Próbki oddechowe
Limit detekcji Coronavirus 229E : LoD 95% : 0.20 TCID/50ml
Coronavirus OC43 : LoD 95% : 86.85 TCID/50ml
Coronavirus NL63 : LoD 95% : 0.002 TCID/50ml
Coronavirus HKU1 : LoD 95% : 18.07 kopii/ml
Parainfluenza 1 : LoD 95% : 379.79 TCID/50ml
Parainfluenza 2 : LoD 95% : 529.93 TCID/50ml
Parainfluenza 3 : LoD 95% : 245.28 TCID/50ml
Parainfluenza 4 : LoD 95% : 0.21 TCID/50ml
Kontrole Kontrola pozytywna, kontrola negatywna
Czas wykonania 90 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Test jakościowy
Liczba reakcji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C
Zwalidowane automatyczne systemy do ekstrakcji NucliSENS® easyMAG®
MagNA Pure Compact
QIAsymphony SP
Zwalidowane platformy do amplifikacji* LightCycler 480
Rotor-Gene
Applied Biosystems 7500 Fast, StepOne
Stratagene / Agilent / VERSANT kPCR Molecular System AD
Dx Real-Time System
Status Do diagnostyki in vitro

*Proszę pytać

 

Legio pneumo /Cc r-gene®

Legio pneumo r-gene® (71-046)
Zasada działania Dupleksowa reakcja amplifikacji i detekcji  Legionella pneumophila (15 serogrup, włączając 1 serogrupę) oraz kontrola komórkowa
Informacje dotyczące składania zamówień Nr katalogowy 71-046 : Legio pneumo/Cc r-gene®
Technologia Real-Time PCR / 5‘ nukleaza Taqman
Sekwencja wykrywana Legionella pneumophila : gen MIP
kontrola komórkowa: gen HPRT1
Rodzaj próbki Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, Aspiraty tchawiczo-oskrzelowe i plwociny
Limit detekcji

dla Dx Real-Time System (Bio-Rad):
Legionella pneumophila: LoD 95% : 48.3 CFU/ml

dla ABI 7500 Fast (Applied Biosystems):
Legionella pneumophila: LoD 95% : 58.2 CFU/ml

Kontrole Kontrola pozytywna, kontrola negatywna
Czas wykonania 90 minut (etap ekstrakcji nie jest uwzględniony)
Jednostki Test jakościowy
Liczba reakcji 60 reakcji
Warunki przechowywania -18°C/-22°C
Zwalidowane automatyczne systemy do ekstrakcji NucliSENS® easyMAG®
MagNA Pure Compact
Zwalidowane platformy do amplifikacji*

Applied Biosystems 7500 Fast, Fast 7500 Fast Dx, ViiA7 (blocks for 96 well and  Fast  96 well plates), StepOne

LightCycler 480 System II

Rotor-Gene

Dx Real-Time System

Stratagene / Agilent/ VERSANT kPCR Molecular System AD

Status Do diagnostyki in vitro

*Proszę pytać

 

 

Fakty na temat patogenów oddechowych

Czym są Patogeny Oddechowe?

Zdecydowana większość chorób układu oddechowego jest powodowana przez wirusy i bakterie. Zarówno u dzieci jak i dorosłych ostre infekcje dróg oddechowych są najczęściej powodowane zakażeniami wirusami grypy typu A i B, wirusów paragrypy 1,2 oraz 3, wirusami RSV (A i B), Adenowirusy i  Rinowirusy. Inne patogeny takie jak Koronawirusy, Bokawirusy, Enterowirusy, wirusy paragrypy typu 4, ludzki Metapneumowirusy, Mycoplasma pneumoniae oraz Chlamydia pneumoniae powodują różne choroby od łagodnych samoograniczających infekcji górnych dróg oddechowych do potencjalnie groźnych zapaleń płuc.

Kto jest najbardziej zagrożony?

Patogeny układu oddechowe mogą zainfekować i wywołać choroby u każdego człowieka. Jednak małe dzieci, osoby starsze, osoby z obniżoną odpornością lub osłabione (choroba przewlekłe, nowotwór lub przebywające na oddziale intensywnej opieki medycznej) są najbardziej narażone na poważne i potencjalnie zagrażające życiu pneumopatie.

Jakie są korzyści z molekularnej diagnostyki?

Objawy kliniczne różnych chorób układu oddechowego są podobne dlatego do określenia czynników sprawczych konieczne jest przeprowadzenie badań in vitro z użyciem metod diagnostyki molekularnej. Wczesne, szybkie i dokładne wykrycie patogenów za pomocą reakcji real-time PCR ma zasadnicze znaczenie by zapewnić dostosowaną do pacjenta terapię dającą lepsze rezultaty. Trafna diagnoza pomoże również w celu opanowania ognisk, zmniejsza potencjalną oporność na antybiotyki i ułatwi szybszy powrót do zdrowia pacjenta.

Respiratory MWS r-gene®: PUBLIKACJE I PLAKATY

Development of a new MWS r-gene Real Time PCR for the detection of Legionella pneumophila
Cécile Résa; Bertrand Marina; Dubé Manon; Pourqué Laure ; Magro Stéphane , Barranger Côme and Joannes Martine
ESCV 2014

bioMérieux Argene Range verifications on the ViiA7 (Fast and Standard Blocks) and ABi 7500 Fast Dx Real Time PCR Platforms
(Magro Stephane; Delarivière Audrey; Berriot Aurelie; Turc Amelie; Moiroud Elise; Derome Andrew; Alberti-Segui Cristina; Grosz Sophie; Vidal Celine; Poyet-Gelas Fanny and Barranger Come)
ESCV 2014

Mobile phone use in health care units as potential vectors of viral infections
Sylvie Pillet et al, University Hospital Saint-Etienne
ESCV 2014

Comparative Evaluation of Six Commercialized Multiplex PCR Kits for the Diagnosis of Respiratory Infections
Pillet et al.
PLOS 2013.

Use of of Influenza Duplex PCR according Lean management to improve response to influenza pandemic and epidemic surge in a hospital virology department.
Casalegno JS, Bouscambert M, Valette M, Billaud G, Emilie F, Escuret V, Mekki Y, Morfin F, Lina B.
HCL Lyon & Laboratoire de Virologie Lyon-Est, Bron, France
Option VIII, Cape Town, South Africa 2013

Evaluation des performances de la trousse Chla/Myco pneumo r-gene (Argène/bioMérieux) pour la détection de Mycoplasma pneumoniae par PCR en temps réel
Tanguy Flao et al.
USC Infections humaines à mycoplasmes et à chlamydiae, CNR des infections à chlamydiae
RICAI 2013

Respiratory Viruses In Hospitalised Adults In Bern, Switzerland During The 2012/2013 Season
Maria Teresa Barbani et al
Institute for Infectious diseases, University of Bern, Switzerland
ECV 2013

Identification Of Viral Pathogens Responsible For Severe And Complicated Respiratory Infection During The Pandemic And Post-Pandemic Period (2009-2011)
Marta Canuti et al.
Department of Biomedical Sciences for Health, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy.
ECV 2013

Development of a new diagnostic tool for the detection of Human Coronaviruses & Human Parainfluenzaviruses in a duplex RT PCR
Jérôme Bes et al.
bioMérieux.
ECV 2013

Development of a new diagnostic tool for the detection of Rhinovirus/Enterovirus and Cellular control in a duplex RT PCR
Bes et al. ARGENE.
Europic 2012

Development of a new diagnostic tool for the detection of Chlamydophila pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae in a duplex real-time PCR
Bertrand et al.
ARGENE.
ECCMID 2012

Respiratory Multi Well System (MWS) r-gene™ : simultaneous detection of infectious agents involved in respiratory diseases
Magro et al.
ARGENE.
CVS 2011

Respiratory Multi Well System (MWS) r-gene™ : simultaneous detection of infectious agents involved in respiratory diseases
Résa et al.
ARGENE.
ESCV 2011

Development of a new diagnostic tool for the detection of Chlamydophila pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae in a duplex real-time PCR
Bertrand et al.
ARGENE.
ESCV 2011

Pioneering diagnostics