Lista produktów od A do Z

Jeśli znasz nazwę produktu lub rozwiązania po prostu kliknij na pierwszą literę jego nazwy w kolumnie po lewej stronie, aby znaleźć to, czego szukasz!

RAPIDEC® CARBA NP

RAPIDEC® CARBA NP

Szybki, dokładny test bakterii wytwarzających karbapenemazy

Pioneering diagnostics