Lista produktów od A do Z

Jeśli znasz nazwę produktu lub rozwiązania po prostu kliknij na pierwszą literę jego nazwy w kolumnie po lewej stronie, aby znaleźć to, czego szukasz!

Adenovirus R-gene®

Adenovirus R-gene®

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA Adenowirusów

apiweb™

apiweb™

Internetowa baza danych bakterii i grzybów drożdżopodobnych

ARGENE® OFERTA

ARGENE® OFERTA

Odczynniki real-time PCR oraz rozwiązania immunologiczne

Oferta pasków API

Oferta pasków API

10 pasków API® jest używanych na świecie co minut

VIDAS® High sensitive...

VIDAS® High sensitive...

Pełna diagnoza w ciągu 2 godzin

Oporność na antybiotyki

Oporność na antybiotyki

Drobnoustroje wielooporne uważane są obecnie za jedno z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zdrowia. Prowadzą one do wysokiej zachorowalności i śmiertelności, jak również wzrostu obciążeń...

Pioneering diagnostics