Lista produktów od A do Z

Jeśli znasz nazwę produktu lub rozwiązania po prostu kliknij na pierwszą literę jego nazwy w kolumnie po lewej stronie, aby znaleźć to, czego szukasz!

Oporność na antybiotyki

Oporność na antybiotyki

Drobnoustroje wielooporne uważane są obecnie za jedno z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zdrowia. Prowadzą one do wysokiej zachorowalności i śmiertelności, jak również wzrostu obciążeń...

Pioneering diagnostics