Eko-efektywność

Program "BIOMÉRIEUX GOES GREEN" ma na celu ograniczenie wpływu działań firmy na środowisko oraz poprawę efektywności wykorzystania dostępnych zasobów.

Program działań ekologicznych "BIOMÉRIEUX GOES GREEN" został wprowadzony w 2008 roku i koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach:

 

  • W okresie 5 lat program pozwolił firmie bioMérieux:
    • Zmniejszyć zużycie papieru we Francji o prawie 36%, a w Stanach Zjednoczonych o ponad 19%,
    • Obniżyć zużycie energii o 14%*. 
  • Program BIOMÉRIEUX GOES GREEN jest wspierany wewnętrznie przez globalną sieć 40 "green champions"** pracujących w oddziałach firmy oraz jej spółkach zależnych.
  • bioMérieux sformalizowała podejście ekologiczne w ramach swoich działań poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. W 2013 roku bioMérieux Szwajcaria, bioMérieux Brazylia i bioMérieux Wielka Brytania uzyskały certyfikat ISO 14001, a zakłady w Craponne we Francji pomyślnie przeszły proces certyfikacji.

*  MWh /mln €, w porównaniu ze sprzedażą
** mistrzowie ekologii- osoby wybrane

Pioneering diagnostics