System Zarządzania Jakością

Firma bioMérieux Polska wdrożyła certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015.

 

 

 

Wszyscy pracownicy bioMérieux  Polska w swojej codziennej pracy realizują założenia Polityki Jakości, która stanowi część strategii firmy dotyczącej szeroko rozumianej kultury jakości.

Pioneering diagnostics