Woda

bioMérieux podejmuje i kontynuuje inicjatywy na rzecz skuteczniejszej ochrony wód i gospodarki ściekami.

Pod koniec 2011 roku, projekty wdrażane od 2008 roku umożliwiły zmniejszenie zużycia wody o ponad 15% (w m3/mln €, w porównaniu ze sprzedażą).

W chwili obecnej firma bioMérieux realizuje inicjatywy na rzecz zmniejszenia zużycia wody i zwraca coraz większą uwagę na wytwarzane ścieki.

Wykorzystywanie wody przemysłowej

bioMérieux wymieniła istniejące systemy chłodzenia pracujące w pętli otwartej i kontynuuje swoje wysiłki w celu zmniejszenia zużycia wody przemysłowej.

 • Craponne (Francja)
  • Zmiany w procedurze czyszczenia niektórych zbiorników wykorzystywanych w procesie produkcji pozwalają zaoszczędzić rocznie 500m3 wody oczyszczonej za pomocą detergentów, dzięki czemu może ona zostać ponownie użyta w kilku cyklach mycia.
  • W 2012 roku stara wieża chłodzenia powietrza została zastąpiona nowym systemem, który zużywa mniej wody.
 • La Balme (Francja)
  • Usunięcie dwóch wież chłodzenia powietrza w 2011 przyczyniło się do zmniejszenia zużycia wody wykorzystywanej w zakładach o 13%.                
    

Wykorzystywanie wody nieprzemysłowej

 • Florence (Włochy)
  • Oddział stopniowo remontuje swoje przewody rurowe w celu usunięcia nieszczelności. Działania te doprowadziły do zmniejszenia zużycia wody o około 40% w latach 2010 i 2011.
 • bioMérieux Chile
  • Spółka obniżyła roczne zużycie wody o 48% dzięki zainstalowaniu w 2011 roku systemów oszczędzających wodę.
    

Monitorowanie poziomu zużycia wody i wykrywanie nieszczelności

Zakłady produkcyjne bioMérieux (podmioty o najwyższych poziomach zużycia wody) są świadome konieczności monitorowania jej zużycia i wykrywania ewentualnych nieszczelności.

 • Craponne (Francja)
  • Wdrożono system zarządzania środowiskowego ISO 14001.
 • Tres Cantos (Hiszpania)
  • Wdrożenie środków zaradczych umożliwiło zmniejszenie zużycia wody w oddziale o około 30%.
    

Gromadzenie wody deszczowej

 • Marcy L'Étoile (Francja)
  • Najnowsze budynki zostały wyposażone w systemy gromadzenia wody deszczowej do celów irygacyjnych.
 • La Balme (Francja)
  • Plany nowego budynku w zakładach La Balme zostały opracowane zgodnie z wymaganiami certyfikatu HQE*, dzięki czemu będzie on wyposażony w system gromadzenia wody deszczowej, która będzie wykorzystywana do spłukiwania toalet.

* Haute Qualité Environnementale (francuski system certyfikacji ekologicznej)
 

Gospodarka ściekami

 • Craponne(Francja)
  • W 2012 roku bioMérieux zainstalowała system neutralizacji ścieków wytwarzanych przez zakłady.
 • Marcy L'Étoile (Francja)
  • Zakłady wdrożyły program pomiaru i analizy ścieków w ramach krajowej inicjatywy podejmowanej na terenie całej Francji.
    

Okresy suszy

 • W okresach suszy , bioMérieux postępuje zgodnie z zaleceniami lokalnych władz dotyczących ochrony wód.
Pioneering diagnostics