• VITEK® MS PRIME
 • VITEK® MS PRIME

VITEK® MS PRIME

Nowa generacja systemu do identyfikacji mikrobiologicznej z technologią spektrometrii mas.

Nowy poziom spektrometrii mas! Dzięki całkowicie nowemu podejściu system VITEK® MS PRIME MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Dessorption Ionization-Time of Flight, spektrometrii mas z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu) do rutynowej identyfikacji drobnoustrojów pozwala nie tylko zwiększyć wydajność, skrócić czas oczekiwania na wynik, ale także usprawnia proces zarządzania pacjentami.

 • Zoptymalizowane procedury pracy i doskonała komunikacja z VITEK® 2 AST
 • Wiarygodne i dokładne identyfikacje jednokrotnego wyboru w czasie kilku minut
 • Wsparcie wcześniej zleconego leczenia antybiotykowego pozwala dbać o zdrowie pacjentów oraz pomaga rozwijać programy racjonalnej antybiotykoterapii
 • System wykorzystujący 55 lat doświadczenia bioMérieux w mikrobiologii
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

VITEK® MS PRIME: stworzony z myślą o optymalizacji rutynowych procedur pracy

VITEK® MS PRIME to inteligentnie zaprojektowany system stworzony z myślą o optymalizacji procedur pracy. Wprowadzone w nim rozwiązania pozwalają oszczędzić czas i skrócić czas oczekiwania na wyniki identyfikacji. Bezproblemowe połączenie wyników identyfikacji z wynikami badania lekowrażliwości w systemie VITEK® 2 AST umożliwia dalsze zwiększenie wydajności, pozwala wcześniej wdrożyć odpowiednie leczenie pacjentów oraz wspiera programy racjonalnej antybiotykoterapii (AMS).

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i jak najdłuższym czasie pracy

 • Zautomatyzowany proces ciągłego ładowania badań Load & Go:
  • Pozwala załadować do 16 płytek testowych bez wpływu na aktualnie przetwarzane próbki
  • Identyfikowalność próbki od początku do końca cyklu dzięki automatycznemu skanowaniu kodów kreskowych
  • Możliwość rozładowania pojedynczych płytek testowych lub ich partii 
 • Błyskawiczna priorytetyzacja płytek pilnych po jednym kliknięciu z automatycznym wznawianiem standardowej procedury badań
 • Całkowicie nowe rozwiązania techniczne: dożywotni laser*, trwały detektor liniowy, pionierski system optyki jonowej i zautomatyzowane dostrajanie
 • Automatyczne dostrajanie rozpoczyna się, gdy instrument nie jest używany. Konserwacja nie wymaga wykonywania  żadnych operacji przez techników
 • Łatwa integracja z laboratorium dzięki kompaktowej konstrukcji i wbudowanemu komputerowi PC
   

*do 100 miliardów impulsów 

 

Stworzony w oparciu o rozległą wiedzę mikrobiologiczną

Obszerna i nieustannie aktualizowana baza danych

 • Wyniki jednokrotnego wyboru na poziomie gatunku, rodzaju oraz grupy dostępne w ciągu minut
 • Średnio 12 widm szczepów na gatunek z myślą o zmienności mikrobiologicznej
 • Regularnie aktualizowana baza danych jest nieustannie rozszerzana o nowe gatunki i zmiany w obrębie taksonomii
   

Podstawa wydajnych procedur pracy

 • Szybkie i proste procedury obejmujące, w przypadku bakterii i drożdżaków, przygotowanie próbki na płytce testowej za pomocą VITEK® PICKMETM (lub ezy)
 • Gotowe do użycia zestawy dla Prątków, Nokardii i Pleśni
 • Przygotowanie i przegląd wyników na dowolnym stanowisku
   

Dostosowuje się do potrzeb laboratorium, zapewniając bezproblemową identyfikację i badania AST

 • Bezpośrednie połączenie z VITEK® 2 AST pozwala szybciej i wygodniej raportować wyniki
 • Integracja to dodatkowa identyfikowalność i elastyczność
 • Oprogramowanie MYLA® i programy pośredniczące umożliwiają dogłębne zrozumienie danych laboratoryjnych
   

Serwis i wsparcie ze strony zaangażowanego partnera

 • Nieustanne wsparcie od momentu instalacji i integracji po codzienne operacje
 • Eksperckie doradztwo laboratoryjne pozwala zoptymalizować nie tylko okres adaptacji do systemu, ale też procesy laboratoryjne
 • 55 lat doświadczenia w mikrobiologii
   

Pomagamy laboratoriom wprowadzać zmiany w podejściu do racjonalnego zarządzania antybiotykoterapią

W świecie, w którym nieustannie pojawiają się nowe i rozwijają istniejące mechanizmy lekooporności firma bioMérieux jest zdeterminowanym partnerem, który dąży do coraz bardziej świadomego i racjonalnego zarządzania antybiotykami (AMS). U podstaw programów AMS leży diagnostyka, a to właśnie laboratoria pomagają podejmować lepsze decyzje diagnostyczne. Dlatego pracownicy laboratoriów mogą mieć pewność, że firma bioMérieux zaoferuje im najbardziej aktualne i kompletne rozwiązania AMS umożliwiające walkę z antybiotykoopornością oraz utrzymanie skuteczności antybiotyków dla przyszłych pokoleń.

VITEK® MS PRIME to system wspierający programy racjonalnej antybiotykoterapii AMS przez szybsze raportowanie wyników identyfikacji pozwalające podejmować uzasadnione decyzje kliniczne i optymalizować antybiotykoterapię pacjentów od początku leczenia.

VITEK® PICKME™

Tylko 4 kroki prostej, znormalizowanej procedury przygotowania próbki

Dzięki nowemu VITEK® PICKME™ przygotowanie próbek badanych w VITEK® MS PRIME jest jeszcze prostsze i, co ważniejsze, wystandaryzowane.

Zaprojektowany przez ekspertów mikrobiologii VITEK® PICKME™ wygląda jak zwykły długopis i jest równie łatwy w użyciu. Jednorazowa końcówka umożliwia nie tylko wygodne pobranie kolonii przez jej dotknięcie, ale także przygotowanie cienkiej warstwy rozmazu na płytce testowej VITEK® MS-DS. Końcówka jest następnie higienicznie odrzucana bezpośrednio do pojemnika na odpady.

 • Znaczna oszczędność czasu poświęcanego na przygotowanie rozmazu próbki
 • Mniejsza zmienność pomiędzy użytkownikami
 • Prostsze nakładanie kolonii "śluzowatych" i "suchych" (w porównaniu z ezami)
 • Lepsza jednorodność i cieńszy rozmaz, nawet w przypadku bardzo śluzowatych kolonii
   

 

 

4 kroki z VITEK® PICKME™

 

Krok 1: Pobranie końcówki

Krok 2: Pobranie kolonii

Krok 3: Przygotowanie rozmazu mikroorganizmu

Krok 4: Odrzucenie końcówki

 

Pioneering diagnostics