• BIOFIRE® Joint Infection (JI) Panel
  • BIOFIRE® Joint Infection (JI) Panel

BIOFIRE® Joint Infection (JI) Panel

Test BIOFIRE® JI Panel pozwala na szybką identyfikacje dużej grupy bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych najczęściej odpowiedzialnych za infekcje stawów, a także powiązanych z nimi genów oporności na antybiotyki.

  • Prosty: tylko 2 minuty na przygotowanie testu
  • Szybki: czas trwania badania wynosi ~ 1 godziny
  • Kompleksowy: 39 klinicznie istotnych oznaczeń
 

Prosta, kompleksowa diagnostyka infekcji stawów

Test BIOFIRE® JI Panel pozwala na szybką identyfikacje dużej grupy bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych najczęściej odpowiedzialnych za infekcje stawów, a także powiązanych z nimi genów oporności na antybiotyki.

  • Szybki: czas trwania badania wynosi ~ 1 godziny
  • Prosty: wystarczą 2 minuty na przygotowanie testu
  • Kompleksowy: 39 kilinicznie istotnych oznaczeń

 

Test BIOFIRE® JI Panel jest jednym z sześciu testów zatwierdzonych przez FDA i/lub oznaczonych znakiem CE, przeznaczonych do stosowania w systemach multipleks PCR BIOFIRE®. Pełna oferta paneli BIOFIRE® stanowi obecnie najszersze dostępne na rynku menu możliwych do wykrycia patogenów. Inne dostępne testy to:

 

 

Wykrywaj większą liczbę patogenów w krótszym czasie

Test BIOFIRE JI Panel pozwala na identyfikację, na poziomie molekularnym, 39 patogenów i genów oporności na antybiotyki, najczęściej związanych z infekcjami stawów. Na wynik testu nie ma wpływu wcześniejsze przyjmowanie antybiotyków, a sam test obejmuje identyfikacje trudnych w hodowli bakterii beztlenowych i wymagających patogenów.

W porównaniu z tradycyjnymi metodami badań test BIOFIRE JI Panel pozwala zwiększyć wydajność diagnostyczną oraz zapewnia lepsze wyniki wykrywania zakażeń mieszanych.

 

BIOFIRE JI Panel wykrywa:

Bakterie Gram-dodatnie Bakterie Gram-ujemne

Anaerococcus prevotii/vaginalis
Clostridium perfringens
Cutibacterium avidum/granulosum
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Finegoldia magna
Parvimonas micra
Peptoniphilus
Peptostreptococcus anaerobius
Staphylococcus aureus
Staphylococcus lugdunensis
Streptococcus spp.
     Streptococcus agalactiae
     Streptococcus pneumoniae
     Streptococcus pyogenes

 

Bacteroides fragilis
Citrobacter
Kompleks Enterobactercloacae 
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Kingella kingae
Klebsiella aerogenes
Grupa Klebsiella pneumoniae 
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella spp.
Serratia marcescens

Drożdżaki

Geny oporności na antybiotyki

Candida spp.
     Candida albicans

Karbapenemazy
     IMP
     KPC
     NDM
     OXA-48-like
     VIM
ESBL
     CTX-M
Oporność na metycylinę
     mecA/C oraz MREJ
Vancomycin Resistance
     vanA/B

 

Pewność zamiast zgadywania

Konwencjonalne testy w kierunku patogenów odpowiedzialnych za infekcje stawów są złożone i często wymagają pobrania od pacjentów wielu próbek, a także wykonania różnych testów oznaczanych w specjalistycznych laboratoriach i całych dni oczekiwania na wyniki. Panel BIOFIRE JI to szybki test syndromiczny, który dostarcza kompleksowych wyniki w jednym, łatwym do odczytania raporcie.

Wykorzystujący technologię PCR test BIOFIRE JI Panel zapewnia krótki czas oczekiwania na wynik bez wpływu na skuteczność diagnostyczną badania.

Szczegółowa specyfikacja techniczna i numery katalogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELU

Przygotowanie materiału do badania Parametry badania
Typ próbki: płyn stawowy Czas przygotowania badania: około 2 minuty
Objętość próbki: 200 μL Czas badania: około 1 godziny
 

 

NASZE ROZWIĄZANIA

PUBLIKACJE

  • Evaluation of a Novel Multiplex PCR Diagnostic Device for the Detection of Microorganisms and Antimicrobial Resistance Genes in Synovial Fluid

Pioneering diagnostics