• BIOFIRE® Pneumonia Panel plus

BIOFIRE® Pneumonia plus (PN+) Panel - Diagnostyka infekcji dolnych dróg oddechowych

Test BIOFIRE® Pneumonia plus Panel umożliwia szybką, precyzyjną i w pełni automatyczną diagnostykę w kierunku 27 bakterii i wirusów wywołujących zapalenie płuc oraz inne infekcje dolnych dróg oddechowych, jak również wykrywa 7 genów oporność na antybiotyki.

 • Prosty: czas przygotowania próbki ~ 2 minuty 
 • Łatwy: bez precyzyjnego pipetowania
 • Szybki: czas wykonania badania ~ 1 godzina
 • Kompleksowy: 34 oznaczenia w jednym teście
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Proste i kompleksowe diagnozowanie zapalenia płuc oraz innych infekcji dolnych dróg oddechowych

Test BIOFIRE® Pneumonia plus Panel umożliwia jednoczesne wykrywanie 18 różnych bakterii
(11 bakterii gram-ujemnych, 4 bakterie gram-dodatnie oraz 3 bakterie atypowe) oraz 7 genów oporności na antybiotyki, jak również 9 wirusów wywołujących zapalenie płuc oraz inne infekcje dolnych dróg oddechowych. W zależności od typu próbki test charakteryzuje się czułością i swoistością odpowiednio: 96,2% i 98.3% dla popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, oraz  96.3% i 97.2% w przypadku plwociny. Panel BIOFIRE® Pneumonia plus przeznaczony jest do stosowania z systemem multipleks PCR BIOFIRE®, zatwierdzonym przez FDA i posiadający certyfikat CE. Aparat ten integruje przygotowanie próbki, ekstrakcję i oczyszczanie kwasów nukleinowych, amplifikację, oraz detekcje i analizę w jeden prosty system, wymagający zaledwie 2 minut na przygotowanie próbki oraz około godziny na przeprowadzenie badania.

Nowy panel stanowi uzupełnienie do istniejącego już testu BIOFIRE® Respiratory 2 plus Panel zapewniając kompleksowe narzędzie diagnostyczne do identyfikacji patogenów wywołujących zapalenie płuc oraz inne infekcje dolnych dróg oddechowych. Szybka i precyzyjna identyfikacja czynnika etiologicznego zarówno w przypadku szpitalnych jak i pozaszpitalnych zakażeniach dróg oddechowych, wiążących się z koniecznością opieki zdrowotnej, może przyczynić się do poprawy opieki nad pacjentem po przez szybkie wdrożenie odpowiedniej i ukierunkowanej antybiotykoterapii lub terapii przeciwwirusowej. Szybka diagnoza może pomóc w wydajnym zarządzaniu procedurami kontroli zakażeń, przyczyniając się w ten sposób do zapobiegania wtórnemu rozprzestrzenianiu się infekcji, skracania czas pobytu pacjenta w szpitalu oraz redukcji kosztów leczenia i opieki nad pacjentem.

 • Prosty: czas przygotowania próbki ~ 2 minuty 
 • Łatwy: bez precyzyjnego pipetowania
 • Szybki: czas wykonania badania ~ 1 godzina
 • Kompleksowy: 34 oznaczenia w jednym teście

 

BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia plus Panel jest jednym z pięciu paneli zatwierdzonych przez FDA i oznaczonych znakiem CE, przeznaczonych do stosowania w systemach multipleks PCR BIOFIRE®. Pełna oferta paneli BIOFIRE® stanowi najszersze dostępne na rynku menu możliwych do wykrycia patogenów. Inne dostępne panele to:

34 oznaczenia w jednym teście

BIOFIRE® Pneumonia plus Panel to niezwykle kompleksowy test, który umożliwia jednoczesne wykrywanie 27 najczęstszych patogenów dolnych dróg oddechowych, oraz 7 genów oporności na antybiotyki.

Bakterie (półilościowo) Geny oporności na antybiotyki
Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella aerogenes
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae group
Moraxella catarrhalis
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
ESBL
CTX-M
 
Karbapenemazy
KPC 
NDM 
Oxa48-like
VIM 
IMP
 
Oporność na metycylinę
mecA/mecC oraz MREJ

 

 Bakterie atypowe (Jakościowo) Wirusy
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Wirus grypy typu A
Wirus grypy typu B
Adenowirus
Koronawirus
Wirus Paragrypy
Syncytialny wirus oddechowy (RSV)
Ludzki Rinowirus/Enterowirus
Ludzki Metapneumowirus
Koronawirus Bliskowchodniego Zespołu Niewydolności Oddechowej (MERS-CoV)
 
 


Zapalenie płuc: jedna z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie

Zakażenia dolnych dróg oddechowych są wciąż najbardziej śmiertelną spośród chorób zakaźnych, powodując w 2016 roku 3 miliony zgonów na całym świecie.” 1

 

Zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym  zapalenie płuc, są uważane za trzecią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie i najbardziej śmiertelną chorobę zakaźną.1 Nasilenie zapalenie płuc może wahać się od łagodnego do ciężkiego – i jest szczególnie niebezpieczne dla osób bardzo młodych, osób starszych, czy też mających choroby współistniejące takie jak astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) albo osłabioną odporność. Zapalenie płuc może być powodowane przez wiele różnych patogenów włączając w to wirusy, bakterie oraz grzyby. Najczęstszą przyczyną bakteryjnego zaplenia płuc jest Streptococcus pneumoniae, a następnie Haemophilus influenzae typu B (HiB). Natomiast syncytialny wirus oddechowy (RSV) wraz z wirusem grypy stanowią pierwszą oraz drugą najczęstszą przyczynę wirusowego zapalenia płuc.1,2

Zapalenie płuc może być ciężkie do zdiagnozowania ponieważ symptomy typowe dla tej choroby takie jak – duszności, osłabienie, wysoka gorączka, kaszel oraz ogólne zmęczenie – mogą również sygnalizować inne choroby, a objawy mogą nie być specyficzne dla danego patogenu.2 Oprócz oceny objawów niezbędne dla postawienia diagnozy zapalenia płuc są również zdjęcia rentgenowskie, dane demograficzne, oraz identyfikacja czynników etiologicznych zakażenia. W przypadku zapalenia płuc powszechne jest nieodpowiednie stosowanie antybiotyków, głównie z uwagi na fakt wdrażania empirycznej antybiotykoterapii bez wcześniejszego ustalenia przyczyny infekcji.3,4 Przyczynia się to do wydłużenia czasu pobytu pacjentów w szpitalu, podwyższenia kosztów leczenia, a także rozwoju oporności na antybiotyki.

 

Bibliografia:

 1. WHO Top 10 causes of death 2016: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-...
 2. WHO Pneumonia fact sheet 2016: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
 3. Fleming-Dutra, K.E. et. al. “Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011”. JAMA. 2016;315(17):1864-1873
 4. Biscevic-Tokic J., et. al. “Pneumonia as the Most Common Lower Respiratory Tract Infection”. Med Arch. 2013 Dec; 67(6): 442–445
 

Specyfikacja techniczna panelu 

Przygotowanie materiału do badania Parametry Procesu
Typ Próbki: 
plwocina - w tym plwocina indukowana lub wykrztuszana spontanicznie;
aspiraty tchawicze;
popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe
(BAL oraz mini-BAL)
Przygotowanie badania: ~ 2 minuty
 
Objętość Próbki: 200 μL pobranej za pomocą wymazówki

Czas badania: ~1 godzina

  

 

 

 

Pioneering diagnostics