• FilmArray Respiratory 2.1 plus Panel

BIOFIRE® Respiratory 2.1 plus Panel – Diagnostyka zakażeń układu oddechowego 

Diagnostyka zakażeń układu oddechowego z wykorzystaniem systemów multipleks PCR BIOFIRE FILMARRAY

BIOFIRE® FILMARRAY® Respiratory 2.1 plus Panel 
umożliwia szybkie i dokładne, automatyczne wykrywanie patogenów odpowiedzialnych za infekcje dróg oddechowych. Panel pozwala na wykrycie
19 wirusów, włączając wirusa SARS-CoV-2,
oraz 4 bakterii, które powodują infekcje górnych
dróg oddechowych w jedynie 45 min.

  • Prostota: Czas potrzebny na przygotowanie badania – 2 minuty
  • Łatwość: Bez konieczności precyzyjnego pipetowania
  • Szybkość: Czas wykonania badania wynosi jedynie 45 minut
  • Kompleksowość: 23 patogeny obejmujące zarówno wirusy jak i bakterie

Proste i kompleksowe diagnozowanie infekcji oddechowych

Test BIOFIRE® Respiratory 2.1 plus Panel pozwala na wykrycie 19 wirusów i 4 bakterii wywołujących infekcje górnych dróg oddechowych z czułością i specyficznością odpowiednio 97,4% i 99,4%. Badanie wykonywane jest na systemach do multipleksowego PCR BIOFIRE® FILMARRAY® 2.0 oraz Torch, które posiadają certyfikat FDA, CE-IVD i TGA. Analizatory BIOFIRE® FILMARRAY® w prosty sposób łączą w sobie przygotowanie próbki i ekstrakcję materiału genetycznego, przeprowadzenie amplifikacji i detekcji oraz analizę w jednym systemie — czas przygotowania materiału badanego wynosi około 2 minut, a wynik badania jest dostępny po około godzinie. Szybka i precyzyjna identyfikacja czynników wywołujących zakażenia górnych dróg oddechowych może poprawić opiekę na pacjentem po przez wdrożenie skutecznej  antybiotykoterapii lub terapii przeciwwirusowej  w odpowiednim czasie, zapobieganie wtórnemu rozprzestrzenianiu się infekcji, skrócenie pobytu w szpitalu i zmniejszenie kosztów niepotrzebnych dodatkowych badań.

  •     Prostota: Czas potrzebny na przygotowanie badania – 2 minuty
  •     Łatwość: Bez konieczności precyzyjnego pipetowania
  •     Szybkość: Czas wykonania badania ok. 1 godziny
  •     Kompleksowość: 23 patogeny obejmujące zarówno wirusy jak i bakterie

 

BIOFIRE® FILMARRAY® Respiratory 2.1 plus Panel jest jednym z pięciu paneli zatwierdzonych przez FDA i/lub posiadających znak CE do stosowania w systemach multipleks PCR BIOFIRE® FILMARRAY®. Pełna oferta 5 paneli BIOFIRE® FILMARRAY® stanowi najszersze menu wykrywanych patogenów. Pozostałe dostępne panele to:

23 patogeny w jednym teście

Panel BIOFIRE® FILMARRAY® Respiratory 2.1 plus stanowi niezwykle kompleksowy test, umożliwiając jednoczesną identyfikację  23 najczęstszych patogenów, w tym wirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnych za zakażenia górnych dróg oddechowych.

 

Wirusy Bakterie

Adenowirus

Koronawirus 229E

Koronawirus HKU1

Koronawirus OC43

Koronawirus NL63

Koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS-CoV)

Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2         

(SARS-CoV-2)

Ludzki Metapneumowirus

Ludzki rinowirus/enterowirus

Wirus grypy typu A

Wirus grypy typu A/H1

Wirus grypy typu A/H1-2009

Wirus grypy typu A/H3

Wirus grypy typu B

Wirus paragrypy 1

Wirus paragrypy 2

Wirus paragrypy 3

Wirus paragrypy 4

Syncytialny wirus oddechowy (RSV)

Bordetella pertussis

Bordetella parapertussis

Chlamydophila pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

 

Specyfikacja techniczna panelu 

Przygotowanie materiału do badania  Parametry procesu 
Typ próbki: wymaz z noso-gardła Przygotowanie badania: około 2 minuty
Objętośc próbki: 300 μL Czas badania: około 1 godziny

Kliniczna czułość i specyficzność panelu BIOFIRE® FILMARRAY® Respiratory 

Patogen 

CZUŁOŚĆ

Perpektywiczna

CZUŁOŚĆ

Retrospektywna

SPECYFICZNOŚĆ

Perspektywiczna

Adenowirus

88.9%

100%

98.3%

Koronawirus HKU1

95.8%

n/a

99.8%

Koronawirus NL63

95.8%

n/a

100%

Koronawirus 229E

100%

n/a

99.80%

Koronawirus OC43 

100%

n/a

99.60%

Koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS-CoV)
 

Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2)

n/a

100%

 

 

98%

99,48%

 

 

100%

Ludzki metapneumowirus

94.6%

n/a

99.2%

Ludzki rinowirus/enterowirus

92.7%

95.7%

94.6%

Wirus grypy typu A

90.0%

n/a

99.8%

Wirus grypy typu A/H1

n/a

100%

100%

Wirus grypy typu A/H3

n/a

100%

100%

Wirus grypy typu A/H1-2009

88.9%*

100%

99.6%

Wirus grypy typu B

n/a

100%

100%

Wirus paragrypy 1

100%*

97.1%

99.9%

Wirus paragrypy 2

87.4%*

100%

99.8%

Wirus paragrypy 3

95.8%*

100%

99.8%

Wirus paragrypy 4

100%*

100%

99.9%

Syncytialny wirus oddechowy (RSV)

100%

n/a

89.1%

Bordetella pertussis

100%*

100%

99.90%

Chlamydophila pneumoniae

100%*

n/a

100%

Mycoplasma pneumoniae

100%*

90.0%

100%

  

 

 

Comparison of Turnaround Time (TAT) and Time to Oseltamivir Discontinuation between Two Respiratory Viral Panel Testing (RVP) Methodologies.
Pettit N., Matushek S., Charnot-Katsikas A., Tesic V., Boonlayangoor S., Brielmaier B., Pisano J.
JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 2015;64:312-313

Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes.
Rogers B.B., Shankar P., Jerris R.C., Kotzbauer D., Anderson E.J., Watson JR., O'Brien L.A., Uwindatwa F, McNamara K, Bost J.E.
ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE 2015;139(5):636-41

Seasonality and Prevalence of Respiratory Pathogens detected by multiplex PCR at a Tertiary Care Medical Center.
Litwin C.M., Bosley J.G.
ARCHIVES OF VIROLOGY 2014;159(1):65-72

Implementation of FILMARRAY® Respiratory Viral Panel in a Core Laboratory Improves Testing Turnaround Time and Patient Care.
Xu M., Qin X., Astion M.L., Rutledge JC., Simpson J., Jerome KR., Englund J.A., Zerr D.M., Migita R.T., Rich S., Childs J.C., Cent A., Del Beccaro M.A.
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 2013;139(1):118-23

 

Szybkie fakty dotyczące patogenów układu oddechowego
Co to są patogeny układu oddechowego?
 
Zdecydowana większość chorób układu oddechowego jest spowodowana przez wirusy i bakterie. Zarówno u dzieci, jak iu dorosłych, ostre infekcje dróg oddechowych (ARI) najczęściej są spowodowane infekcjami wirusem grypy A i B, wirusami paragrypy 1, 2 i 3, wirusem oddechowym (RSV A i B), adenowirusami i rinowirusami. Inne patogeny, takie jak Coronawirusy, Bocawirusy, Enterowirusy, Parainfluenza 4, ludzki metapneumowirus, Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae także atakują drogi oddechowe i mogą powodować różne choroby od łagodnych samoograniczających się infekcji górnych dróg oddechowych do potencjalnie groźnego zapalenia płuc.
 
Kto jest najbardziej zagrożony?
 
Każdy może zarazić się tymi patogenami układu oddechowego i zachorować. Jednak małe dzieci, osoby w podeszłym wieku, osoby z obniżoną odpornością lub osłabione (w tym osoby z przewlekłymi chorobami, rakiem lub na intensywnej terapii) najprawdopodobniej cierpią na poważne i potencjalnie zagrażające życiu pneumopatie.
 
Jakie są zalety badań molekularnych układu oddechowego?
 

Objawy kliniczne dotyczące różnych chorób układu oddechowego są podobne, więc do określenia czynników sprawczych niezbędne są metody molekularne in vitro. Wczesne, szybkie i specyficzne wykrywanie wirusa lub bakterii za pomocą metod PCR w czasie rzeczywistym jest niezbędne do zapewnienia dostosowanej do potrzeb pacjenta terapii w celu uzyskania lepszych wyników. Dokładna diagnoza może również pomóc w kontrolowaniu epidemii, zmniejszyć potencjalną oporność na antybiotyki i ułatwić szybszy powrót do zdrowia. 

 

 

Pioneering diagnostics