• BIOFIRE® GI Panel

BIOFIRE® GI Panel - Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego

Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego z wykorzystaniem aparatu FilmArray® multiplex PCR

BioFire® Gastrointestinal (GI) Panel umożliwia szybkie, dokładne i automatyczne wykrywanie powszechnych patogenów przewodu pokarmowego, w tym wirusów, bakterii i pasożytów, które powodują zakaźną biegunkę.

 • Prostota: czas potrzebny na przygotowanie próbki - 2 minuty
 • Łatwość: bez konieczności precyzyjnego pipetowania 
 • Szybkość: czas jednego badania ok. 1 godziny
 • Kompleksowośc: 22 patogeny w tym bakterie, wirusy i pasożyty

Proste, kompleksowe diagnozowanie zakażeń przewodu pokarmowego 

BioFire® Gastrointestinal (GI) Panel - test na wykrycie najczęściej występujących patogenów przewodu pokarmowego, w tym wirusów, bakterii i pasożytów, które powodują zakaźną biegunkę i inne objawy żołądkowo-jelitowe. Jest przeznaczony do wykonania na aparacie FilmArray® system, systemem multipleksowym PCR  z certyfikatem FDA, CE-IVD i TGA. System integruje przygotowanie próbki, amplifikację, detekcję i analizę w jeden prosty system, który wymaga zaledwie 2 minut pracy na przygotowanie materiału do badania, a całkowity czas oczekiwania na wynik badania wynosi około 1 godziny.

Pomimo postępu w zakresie bezpieczeństwa żywności, warunków sanitarnych i leczenia, zakaźne zapalenie żołądka i jelit pozostaje poważnym problemem w krajach uprzemysłowionych we wszystkich grupach wiekowych. Jest to szczególnie trudne w środowiskach służby zdrowia ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń związanych z opieką zdrowotną (healthcare-associated infections). W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że każdego roku występuje około 73 milionów przypadków chorób przenoszonych przez żywność - w wyniku których wydarzyło się 1,8 miliona hospitalizacji i 3100 zgonów1. W krajach rozwijających szacuje się, że choroby biegunkowe występuja u 1,4 do 2,5 miliona osób rocznie i są główną przyczyną śmierci w dzieciństwie 2.

Dzięki szybkiej i dokładnej diagnostyce ważnych czynników chorobotwórczych panel BioFire® GI dostarcza klinicystom informacji niezbędnych do podejmowania najlepszych decyzji dotyczących leczenia w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami i zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

 

 • Prostota: czas potrzebny na przygotowanie próbki - 2 minuty
 • Łatwość: bez konieczności precyzyjnego pipetowania 
 • Szybkość: czas jednego badania ok. 1 godziny
 • Kompleksowośc: 22 patogeny w tym bakterie, wirusy i pasożyty

 

22 patogeny w jednym badaniu 

BioFire® GI Panel wykrywa:

Bakterie  Wywołujące biegunkę szczepy E. coli/Shigella
 • Campylobacter (jejuni, coli & upsaliensis)
 • Clostridium difficile (Toxin A/B)
 • Plesiomonas shigelloides
 • Salmonella
 • Yersinia enterocolitica
 • Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus, & cholerae)
 • Vibrio cholerae
 
 • E. coli O157
 • Enteroaggregative E. coli (EAEC)
 • Enteropatogenne szczepy E. coli (EPEC)
 • Enterotoksyczne szczepy E. coli (ETEC) lt/st
 • E. coli O157, toksyna podobna do Shiga (STEC) stx1/stx2 E. coli O157
 • Shigella/enteroinwazyjne szczepy E. coli (EIEC)
 
Wirusy Pasożyty
 • Adenovirus F 40/41
 • Astrovirus
 • Norovirus GI/GII
 • Rotavirus A
 • Sapovirus (I,II, IV, and V)
 • Cryptosporidium
 • Cyclospora cayetanensis
 • Entamoeba histolytica
 • Giardia lamblia
 

 

 

Bibliografia:

1) Guerrant RL et al. Clin Infect Dis. 2001;32:331-351.

2) World Gastroenterology Organisation practice guideline: Acute diarrhea. 2008.

Specyfikacja Panelu

Przygotowanie materiału do badania Parametry procesu
Materiał do badania: kał w podłożu Cary-Blair Przygotowanie próbki: około 2 minuty
Objętość próbki: 200 μL Czas badania: około 1 godziny
 

 

Pioneering diagnostics