• BIOFIRE® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel

BIOFIRE® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel - Diagnostyka zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

BIOFIRE® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel - Diagnostyka zakażeń ośrodkowego układu nerwowego - FilmArray® Multiplex PCR

BioFire® Meningitis-Encephalitis (ME) Panel umożliwia szybkie, dokładne i automatyzowane wykrywanie i identyfikację powszechnych patogenów, które powodują infekcje ośrodkowego układu nerwowego, w tym wirusów, bakterii i grzybów.

 • Prostota: czas potrzebny na przygotowanie próbki - 2 minuty
 • Łatwość: bez konieczności precyzyjnego pipetowania 
 • Szybkość: czas jednego badania ok. 1 godziny
 • Kompleksowośc: 14 patogenów w tym bakterie, wirusy i grzyby

Prosta, kompleksowa diagnostyka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

BioFire® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel pozwala na wyrycie i identyfikację w płynie mózgowo-rdzeniowym 14 patogenów najczęściej odpowiedzialnych za zapalenie opon mózgowych lub zapalenie mózgu, w tym wirusy, bakterie i grzyby. Panel otrzymał certyfikat FDA w październiku 2015 - FDA De Novo clearance*. Jest przeznaczony do użytku ze zintegrowanym aparatem FilmArray®, systemem do multipleksowego PCR z certyfikatem FDA, CE-IVD i TGA. Dzięki przygotowaniu próbki, amplifikacji, detekcji i analizie w jednym zautomatyzowanym systemie całkowity czas oczekiwania na wynik badania wynosi około 1 godziny, a czas opracowania materiału do badania to zaledwie 2 minuty. 

Zapalenie opon mózgowych dotyka ponad 1,2 miliona osób, a bakteryjne zapalenie opon mózgowych powoduje 120 000 zgonów na całym świecie każdego roku 1. Często dotyka ludzi zdrowych, ale czynniki środowiskowe i choroby powodujące obniżenie odporności (spowodowane np. HIV lub chemioterapią) stanowią poważne ryzyko. Zapalenie opon mózgowych może powodować uszkodzenie mózgu, utratę słuchu, ślepotę i śmierć. Objawy mogą pojawić się nagle i szybko narastać, więc szybka diagnostyka ma kluczowe znaczenie dla pacjenta. Szybka identyfikacja czynników etiologicznych nie jest możliwa na podstawie samych objawów i wskazań klinicznych.2.3

Teraz unikalny panel FilmArray® ME jest pierwszym testem diagnostycznym, który identyfikuje jednocześnie w jednej próbce płynu mózgowo-rdzeniowego 14 patogenów, zapewniając dokładną identyfikację w czasie 1 godziny, pomagając klinicystom zapewnić odpowiednią diagnostykę i opiekę nad pacjentem. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność wielu organizmów było wcześniej problematyczne, ponieważ może być trudno uzyskać wystarczającą ilość materiału do badania od pacjenta 4. Panel FilmArray® ME może przyczynić się do lepszego zarządzania opornością na antybiotyki - antimicrobial resistance management , unikając niepotrzebnego ich stosowania; skrócenia pobytu w szpitalu i zmniejszenie kosztów hospitalizacji ale także do zmniejszenia umieralności i zachorowalności pacjentów z powodu zapalenia opon mózgowych.

 • Prostota: czas potrzebny na przygotowanie próbki - 2 minuty
 • Łatwość: bez konieczności precyzyjnego pipetowania 
 • Szybkość: czas jednego badania ok. 1 godziny
 • Kompleksowośc: 14 patogenów w tym bakterie, wirusy i grzyby

 

FilmArray® ME Panel jest przeznaczony do stosowania na aparatach FilmArray® multiplex PCR i jest czwartym testem wprowadzonym do oferty, posiada on certyfikat FDA i ma nadany znak CE. Łącznie, cztery panele FilmArray® stanowią największe, dostępne komercyjnie menu patogenów chorób zakaźnych możliwych do wykrycia i identyfikacji metodą biologii molekularnej. Pozostałe dostępne panele to:

 

14 patogenów w jednym teście

FilmArray™ ME Panel wykrywa:

Bakterie Wirusy
 • Escherichia coli K1
 • Haemophilus influenzae
 • Listeria monocytogenes
 • Neisseria meningitidis
 • Streptococcus agalactiae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Enterovirus (EV)
 • Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
 • Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
 • Human Herpesvirus 6 (HHV-6)
 • Human parechovirus (HPeV)
 • Varicella zoster virus (VZV)
 
Grzyby
 • Cryptococcus neoformans/gattii

* FDA allows marketing of the first nucleic acid-based test to detect multiple pathogens from a single sample of cerebrospinal fluid. Komunikat prasowy FDA, 8 października 2015 r.

 

Piśmiennictwo:

1) http://www.comomeningitis.org/news-and-events/world-meningitis-day. Accessed April 3, 2015

2) Bamberger DM. Am Fam Physician. 2010;82:1491-1498.

3) NINDS. Meningitis and Encephalitis Fact Sheet. Updated November 24, 2014. Accessed January 6, 2015.

4) FDA allows marketing of the first nucleic acid-based test to detect multiple pathogens from a single sample of cerebrospinal fluid- FDA press release, October 8, 2015

 

Specyfikacja Panelu

Przygotowanie materiału do badania
Parametry procesu
Materiał do badania: płyn mózgowo-rdzeniowy Przygotowanie próbek: około 2 minuty
Objętość próbki: 200 μL Czas badania: około 1 godziny
 

Pioneering diagnostics