• BACT/ALERT® 3D Dual-T
 • BACT/ALERT® 3D Dual-T
 • BACT/ALERT® 3D Dual-T

BACT/ALERT® 3D Dual-T

Automatyczny System do Wykrywania Zakażeń Mikrobiologicznych

 • Szybkość
 • Monitorowanie danych
 • Prostota obsługi
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

System BACT/ALERT® 3D Dual-T został opracowany do szybkiego i wydajnego monitorowania zakażeń. Metoda badań nie naruszająca struktury komórek, wykorzystująca dwie, różne temperatury podczas wykrywania zakażeń mikrobiologicznych, zapewnia wiarygodne wyniki.

Metoda automatyczna bazująca na tradycyjnych metodach badań

BACT/ALERT® Dual-T - automatyzacja manualnych metod badań: wprowadzenie próbki do butelki z podłożem hodowlanym oraz wstawienie do aparatu. Inkubacja oraz odczyt próbki wykonywane są w aparacie:

innovative method for microbial detection & sterility testing

 

 

  • Uproszczony protokół badań
  • Eliminacja czynności manualnych oraz obniżenie kosztów

   

  Wykrywanie w systemie opiera się opatentowanej, własnej  technologii kolorymetrycznej, dzięki czemu możliwe jest wykrywanie szerokiego spektrum drobnoustrojów, takich jak: tlenowce, beztlenowce, drobnoustroje niewymagające, drożdże oraz pleśnie.

   

  Dwie, różne temperatury: 32,5°C i  22,5°C, stosowane podczas inkubacji zapewniają warunki do wzrostu większości drobnoustrojów, co jest zgodne z wymaganiami różnych farmakopei.

  Monitorowanie danych jest zgodne z wymogami dokumentu 21 CFR, częśc 11. Uwzględniając różne potrzeby oferujemy trzy systemy: Signature, Select i Select Link (szczegółowe informacje zawarte są w naszym e-catalogue)

  bioMérieux oferuje również specyficzne podłoża w butelkach , do systemu  BACT-ALERT® 3D Dual-T, zależnie od rodzaju wykonywanych badań.

   

  Zalety systemu BACT/ALERT® 3D Dual-T

  • Wiarygodne wyniki
  • Prostota obsługi
  • Uproszczony protokół
  • Szybkie wykrywanie
  • Metoda nie niszcząca komórek
  • Zarządzanie danymi.

  Przewodnik opisujący procedury wdrożenia systemu BACT/ALERT® 3D Dual-T

  W celu uproszczenia procedur przejścia z tradycyjnych, 14 dniowych metod badań, na alternatywną metodę badań z wykorzystaniem systemu automatycznego, bioMérieux oferuje Przewodnik dotyczący wdrożenia do laboratorium systemu BACT/ALERT® 3D Dual-T , zawierający:

  • Protokół Kwalifikacji Instalacyjnej (IQ)
  • Protokół Kwalifikacji Operacyjnej (OQ)
  • Protokół Kwalifikacji Procesowej (PQ)

   

   

  Wymagania elektryczne:

  100/120 V (50-60 Hz)
  220/240 V (50-60 Hz)

  Moc:

  Przy 115 V.A.C.: Moduł Kontroli: 72 W; Inkubator: 640 W , Karta kontroli niskiej temperatury : 660 W
  Przy 230 V.A.C: Moduł Kontroli 72 W; Inkubator: 640 W, Karta kontroli niskiej temperatury: 605 W

  Emisja Ciepła:

  Moduł Kontroli: 245 BTU/h, maksimum 2840
  Inkubator: 904 BTU/h, maksimum 2840
  Karta Kontroli Niskiej Temperatury : 2249 BTU/h przy 660 W
  Karta Kontroli Niskiej Temperatury: 2061 BTU/h  przy 605 W

  Wymiary Modułu Kontroli:

  Szerokość: 35,6 cm
  Wysokość: 91,4 cm

  Głębokość: 61,7 cm
  Waga: 57,2 kg

  Wymiary Modułu Inkubacji:

  Szerokość: 49,6 cm
  Wysokość: 91,4 cm
  Głębokość: 61,7 cm
  Waga modułu bez butelek: 118,8 kg
  Waga modułu z butelkami: 133,8 kg

  Wymiary Modułu Niskiej Temperatury:

  Szerokość: 80,9 cm
  Wysokość: 184,6 cm
  Głębokość: 66,1 cm
  Waga modułu bez butelek: 293,5 kg
  Waga modułu z butelkami: 313,9 kg

  Wymiary podstawy:

  Szerokość: 99,1 cm
  Wysokość: 85,1 cm
  Głębokość: 63,5 cm
  Waga: 100 kg

  System operacyjny i warunki przechowywania:

  Przechowywanie : wilgotność bezwzględna 20-85%,  nie kondensująca 
  Praca : wilgotność względna 20-60% , nie kondensująca

  Pioneering diagnostics