• Media Fill Test 3P™

Media Fill 3P™

Sprawdzona Wiarygodność Badań Jałowości w Przemyśle Farmaceutycznym

  • Szybkie wykrywanie zakażeń
  • Prostota obsługi
  • Znaczne zmniejszenie wyników fałszywie dodatnich i ujemnych
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Nasze Doświadczenie w Badaniach Jałowości 

Monitorowanie zakażeń mikrobiologicznych w sterylnych liniach produkcyjnych, podczas aseptycznej symulacji procesu (Media Fill Test) to istotny etap w kontroli oraz walidacji aseptycznych procesów w przemyśle farmaceutycznym. W celu ograniczenia  czasochłonnych czynności manualnych,  bioMérieux oferuje wysokiej jakości Media Fill Test (MFT).

 

 

Innowacyjne rozwiązania

Dzięki doświadczeniu w badaniach jałowości, bioMérieux opracowało specyficzne podłoża zawierające peptony roślinne oraz zwierzęce, w celu zwiększenia wiarygodności oferowanych badań MFT. Jedno z trzech dostępnych, suchych podłoży zawiera unikalny wskaźnik zmiany barwy, który w przypadku wystąpienia zakażenia, zmienia zabarwienie z różowego na żółty.

 

Oferta bioMérieux w zakresie innowacyjnych rozwiązań MFT

  • Zwiększona wiarygodność badań
  • Szybsze wykrywanie oraz prosty protokół badań

 

Pioneering diagnostics