Reputacja placówki służby zdrowia

Doskonała reputacja placówki zdrowia opiera się na jakości opieki nad pacjentem. Z drugiej strony, dobra reputacja jest czynnikiem prowadzącym do wysokiej jakości opieki, podstawą zaufania pacjentów, poczucia dumy i motywacji pracowników, a w niektórych przypadkach nawet źródła finansowania wiodących technologii.

bioMérieux nieustannie stara się pomóc placówkom opieki zdrowotnej zdobyć i utrzymać doskonałą reputację. Oferujemy wiodące technologie diagnostyczne poprawiające jakość opieki nad pacjentem, rozwiązania w zakresie monitorowania środowiska, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, programy podnoszenia poziomu umiejętności personelu oraz narzędzia wspierające proces akredytacji.

Reputacja i opinia o placówce służby zdrowia jest w rękach jej dyrektorów, a na doskonałą reputacją trzeba solidnie zapracować. Bardzo ważne jest zapewnienie bezpiecznego, komfortowego i nowoczesnego otoczenia pacjentom i pracownikom. Z kolei personel musi być odpowiednio wykwalifikowany, pewny swoich decyzji i posiadać motywację do zapewnienia najwyższej jakości opieki. Wszystko to pozwoli przejść przez każdy proces akredytacji.


Kliknij, aby powiększyć
 

bioMérieux – nowoczesne laboratoria pozwalające zapewnić wysoką jakości opieki nad pacjentem

By możliwe było podejmowanie najlepszych decyzji klinicznych, laboratorium diagnostyczne musi pracować z najwyższą wydajnością (szczególnie obecnie, kiedy konieczna jest optymalizacja wykorzystania zasobów). Punktem wyjścia jest przegląd procedur stosowanych w laboratorium. Eksperci bioMérieux mogą przeprowadzić audyt pracy laboratorium, mający na celu zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy w obowiązujących procedurach pracy i sposobie wykorzystania instrumentów w celu osiągnięcia jak najwyższej wydajności.

Oferujemy także ideę całkowicie zautomatyzowanego laboratorium mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation) - FMLA®. Kompleksowe rozwiązanie dedykowane poprawie efektywności funkcjonowania całego laboratorium mikrobiologicznego, jako całości, ze wszystkimi najnowocześniejszymi, łatwymi w obsłudze instrumentami oraz oprogramowaniem. Uzyskana dzięki temu rozwiązaniu wydajność pracy pozwala pracownikom skupić się na zadaniach wymagających wysokich umiejętności i jednocześnie szybko przekazywać standaryzowane, wiarygodne wyniki. Z punktu widzenia pacjenta oznacza to szybkie podjęcie właściwego leczenia i monitorowanie jego postępów. A wysoka jakość opieki nad pacjentem buduje reputację placówki służby zdrowia.
 

Bezpieczeństwo pacjentów

Zagadnienie bezpieczeństwa pacjentów obejmuje wszystkie aspekty zarządzania placówką służby zdrowia od doskonale wyszkolonego personelu do dobrze utrzymanego sprzętu i urządzeń. Wśród zdarzeń, które poważnie rujnują renomę placówki służby zdrowia, jest wybuch epidemii zakażeń szpitalnych. A kontrola potencjalnego rozprzestrzeniania się zakażenia w placówce rozpoczyna się od regularnego pobierania próbek powietrza, powierzchni i wody.

bioMérieux oferuje kompleksowe rozwiązanie dedykowane kontroli i monitorowaniu środowiska, które może być dostarczane w postaci pełnego systemu lub dostosowane do konkretnych potrzeb. Ochrona przed wybuchem epidemii obejmuje również badania w kierunku bakterii antybiotykoopornych, a szczególnie szczepów wieloopornych. Ustalenie odpowiedniego sposobu leczenia pacjentów z zakażeniami wymaga zarówno identyfikacji patogenu, jak i badań i antybiotykowrażliwości. Dlatego tak cenne jest, że można polegać na bioMérieux i szybkich, dokładnych, standaryzowanych wynikach oznaczeń, jak również zaangażowaniu naszej firmy w zagadnienia wykraczające poza ten obszar, czyli podnoszenie świadomości oraz promowanie badań, w tym poprzez naszą własną inicjatywę dotyczącą przeciwdziałaniu rozwojowi i rozprzestrzenianiu się mechanizmów oporności drobnoustrojów - Be S.M.A.R.T. with resistance.
 

Zwiększanie motywacji i podnoszenie kompetencji pracowników

Zadowolenie i umiejętności pracowników mogą przyczynić się do zwiększenia lub załamania reputacji szpitala. Przepracowani, niewykwalifikowani pracownicy nie są w stanie zapewnić wysokiej jakości opieki nad pacjentem, a pacjenci doskonale wiedzą, kiedy personel szpitala nie jest zadowolony ze swojej pracy. Z drugiej strony, pełni troski, wyszkoleni i zmotywowani pracownicy wzbudzają zaufanie pacjentów i zapewniają wysoką jakość opieki w bezpiecznym i czystym środowisku. Wyraźnie określone oczekiwania obowiązujące w miejscu pracy oraz wytyczne dotyczące jakości pracy pomagają motywować personel oraz lekarzy. A wspieranie kształcenia pracowników pomaga zachować ich lojalność.

Oferujemy szereg programów szkoleniowych dla pracowników służby zdrowia, które przedstawiają najnowsze osiągnięcia w ich dziedzinach nauki, pozwalają bardziej ich zmotywować, pomagają im zaufać swoim umiejętnościom i zapewnić najlepszą opiekę pacjentom.

Pioneering diagnostics