Zarządzanie zasobami

Czy konieczne jest zwiększenie wydajności laboratorium, poprawa sposobu wykorzystania umiejętności personelu i skrócenie czasu oczekiwania na wyniki? Czy niezbędna jest optymalizacja jakości? A jednocześnie nie jest możliwe zatrudnienie większej liczby pracowników, ani żadne inwestycje? bioMérieux doskonale rozumie te problemy i zapewnia szeroką gamę rozwiązań pozwalających optymalnie zarządzać zasobami.

W obliczu coraz bardziej rosnących wymagań i konieczności ograniczania kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości, laboratoria mikrobiologiczne są często obciążone do granic możliwości. Jeśli laboratoria nieustannie działają w stanie podwyższonej gotowości, nie są w stanie optymalnie zarządzać swoimi zasobami i dlatego tracą kapitał intelektualny, czas i pieniądze. Dobrze rozplanowana infrastruktura zautomatyzowanych systemów może pomóc zoptymalizować sposób wykorzystania zasobów i przekierować pracowników do bardziej wymagających zadań. Jednym z czynników niezbędnych przy dążeniu do zwiększania wydajności jest dbałość o wysoki poziom i motywację personelu, czyli odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ogólną efektywność, dobre wykorzystanie zasobów i zwrot z inwestycji można też oprzeć na procesach podnoszenia jakości, zgodności z wymaganiami oraz akredytacji. Dzięki 50-letniej współpracy z laboratoriami mikrobiologicznymi bioMérieux posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i może pomóc laboratoriom w tych newralgicznych obszarach.
 

bioMérieux – wydajność dzięki jakości i automatyzacji

Wyobraź sobie laboratorium wykorzystujące wyłącznie wysokiej jakości systemy, które pozwalają osiągnąć niezbędną wydajność, ponieważ współpracują ze sobą w doskonały sposób, a jednocześnie mogą zostać skonfigurowane odpowiednio do potrzeb laboratorium. Pomyśl, jak pracownicy docenią fakt wykorzystania ich umiejętności do wykonania najważniejszych zadań, wiedząc, że mogą sobie na to pozwolić, bo zautomatyzowane analizatory zajmą się resztą i pozwolą szybko raportować wiarygodne wyniki. To właśnie to, co stara się oferować bioMérieux prezentując innowacyjne, wysokiej jakości, zautomatyzowane analizatory mikrobiologiczne.

Mniejsze nakłady pracy dzięki automatyzacji

Pełna Automatyzacja Laboratorium Mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation) - FMLA® - to zaawansowane rozwiązanie dedykowane automatyzacji i zwiększeniu wydajności laboratoriów. Oferujemy zoptymalizowane procedury pracy i maksymalną wydajność dzięki postrzeganiu laboratorium jako całości. Innowacyjne, zintegrowane oprogramowanie Myla® zapewnia zarządzanie informacjami i dobrą komunikację pomiędzy laboratoriami i placówkami służby zdrowia, dzięki którym poprawia się identyfikowalność oraz skraca czas oczekiwania na wynik.

Usługi konserwacji i naprawy sprzętu - maksymalizacja czasu pracy analizatorów

Oferowane przez bioMérieux usługi konserwacji, przeglądów technicznych i napraw aparatury pomagają do maksimum wykorzystać posiadane analizatory, sprostać dużym obciążeniom i skrócić czas oczekiwania na wynik. Wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia i sprawdzone procedury, by laboratorium mogło pracować bez przeszkód, zapewniając tym samym przyjazną atmosferę sprzyjającą wysokiej wydajności.
 

Optymalizacja zasobów ludzkich - elastyczne szkolenia dostosowane do potrzeb pracowników

To banał, ale jednocześnie stuprocentowa prawda: pracownicy to najbardziej wartościowy zasób. bioMérieux opracowuje szeroką gamę szkoleń dostosowanych do potrzeb wszystkich stanowisk, które pozwolą zwiększyć wydajność pracowników, poprawić ich motywację i zaangażowanie oraz zachęcić ich do brania większego udziału w pracy laboratorium. Nasze niestandardowe programy szkoleniowe dopasowane są do indywidualnych potrzeb. Razem ze swoim zespołem możesz brać udział w szkoleniach prowadzonych przez naszych specjalistów, wykorzystujących łączone podejście do nauki - zarówno w ramach szkoleń stacjonarnych, jak i poprzez kształcenie na odległość (e-learning i e-seminaria).
 

 

 

Pioneering diagnostics