Czas oczekiwania na wynik

Szybkie przekazywanie wiarygodnych wyników badań pozwala podejmować właściwe decyzje dotyczące opieki nad pacjentem. Zrozumiałe jest, że błyskawiczne raportowanie wyników zależne jest głównie od właściwych procedur oraz jakości produktów diagnostycznych. Jednak nie każdy wie, od czego zacząć. bioMérieux patrzy na laboratorium, jak na całość, dzięki czemu może zapewnić najkrótszy czas oczekiwania na wyniki badań.

Szybkie raportowanie rzetelnych wyników badań lekarzom to nieustanne wyzwanie, przed którym stoją laboratoria mikrobiologiczne. Ale można stawić mu czoła dzięki szybkim testom o wysokiej wartości medycznej, zoptymalizowaniu procedur pracy laboratorium oraz zautomatyzowanemu przekazywaniu wyników oznaczeń z laboratorium na oddział.

Lekarze muszą mieć dostęp do szybkich, prostych testów, które pomagałyby zdiagnozować lub wykluczyć infekcję, zdiagnozować chorobę (posocznica, zapalenie płuc) oraz zidentyfikować patogen lub występowanie oporności. Dostępność takich testów może znacznie poprawić jakość opieki nad pacjentem i zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej...

Caliendo AM, et al. Clinical Infectious Diseases 2013;57(S3):S139–70

bioMérieux – wiarygodne decyzje kliniczne wynikające z krótkiego czasu oczekiwania na wynik badań

60 do 70% decyzji klinicznych opiera się na wynikach badań in vitro 1. Szybkie raportowanie wyników badań pozwala wcześniej rozpocząć odpowiednie leczenie, wprowadzić zmiany w leczeniu empirycznym i szybciej izolować pacjentów. bioMérieux nieustannie wprowadza innowacje, aby zapewnić, że nasze analizatory i odczynniki pozwalają uzyskać coraz krótszy czas oczekiwania na wynik.

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

 

Testy o wysokiej wartości medycznej

Krótki czas oczekiwania na wynik zależy od testów o wysokiej wartości diagnostycznej. Na przykład, dzięki starannemu opracowaniu składu podłoży hodowlanych, możliwe stało się szybsze uzyskanie jednoznacznych wyników badań. Jeśli wyniki badań nie są wiarygodne (czułość, specyficzność, standaryzacja), oznacza to marnowanie cennego czasu. bioMérieux znajduje się w czołówce badań mikrobiologicznych od ponad pół wieku, a nasze nieustanne dążenie do doskonałości jest kluczem procesu Badań & Rozwoju testów o wysokiej wartości diagnostycznej. Na przykład:

Podłoża chromogenne - zobacz różnicę. Podłoża chromogenne chromID® bioMérieux służą do jednoczesnej hodowli i identyfikacji drobnoustrojów obecnych w próbkach klinicznych. Dzięki dużej intensywności kolorów oraz specyficzności wyniki mogą zostać odczytane już w ciągu 18-24 godzin.

Dostępne w krótkim czasie wyniki badań mikrobiologicznych  związane są z poprawą jakości widoczną w szybszych zmianach w antybiotykoterapii, lepszych wynikach leczenia pacjentów i korzyściach finansowych.

Galar A, et al. Journal of Infection 2012; 65, 302-309.

Identyfikacja drobnoustrojów w ciągu minut, a nie godzin - system VITEK® MS wykorzystuje najnowocześniejszą technologię spektrometrii masowej i umożliwia dokładną identyfikację gatunków mikroorganizmów w ciągu kilku minut.

Badania molekularne w czasie rzeczywistym pozwalają uzyskać standaryzowane, wiarygodne wyniki. bioMérieux oferuje rozwiązania Argene® do PCR w czasie rzeczywistym gwarantujące czas oczekiwania na wynik wynoszący do 2 godzin po zakończeniu kroku ekstrakcji. Produkty Argene® zostały zwalidowane dla wszystkich głównych platform do ekstrakcji, w tym zautomatyzowanego systemu NucliSENS® easyMAG®.

 

Optymalizacja procedur pracy laboratorium

 

Optymalizacja procedur pracy laboratorium mikrobiologicznego pozwala skrócić czas oczekiwania na wyniki i szybko przesłać je lekarzom. bioMérieux oferuje następujące rozwiązania:

Usługi audytu i optymalizacji procedur pracy laboratorium

Eksperci bioMérieux, oferując usługi audytu i optymalizacji procedur pracy laboratorium, pomogli już bardzo dużej liczbie laboratoriów dokonać przeglądu obowiązujących w nich procedur pracy. Nasza pomoc skupia się na najlepszym wykorzystaniu sprzętu dostępnego w laboratoriumprzekierowaniu umiejętności pracowników do najważniejszych zadań.

Automatyzacja i systemy IT

  • Pełna Automatyzacja Laboratorium Mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation, FMLA®) to kompleksowe rozwiązanie bioMérieux dedykowane automatyzacji laboratoriów. Nasze wydajne zautomatyzowane systemy współpracują ze sobą bezproblemowo zapewniając doskonałą organizację pracy oraz maksymalną wydajność.
  • Nasze rozwiązania IT, szczególnie zintegrowane oprogramowanie Myla®, poprawiają zarządzanie informacjami i komunikację zapewniając, że ​​właściwe informacje i wyniki są zawsze w zasięgu ręki tych, którzy ich potrzebują.
     

SOR: liczy się każda minuta

Czas oczekiwania na wynik jest bardzo ważnym czynnikiem w całej placówce służby zdrowia, ale w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) naprawdę liczy się każda minuta. Testy diagnostyczne pomagają w identyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka, szybkim wdrożeniu odpowiedniego leczenia oraz błyskawicznej izolacji pacjentów w razie potrzeby. bioMérieux oferuje szereg produktów dostosowanych do najważniejszych potrzeb SOR. Na przykład:

  • Wyniki dostępne w czasie zaledwie 20 minut - łatwe w użyciu testy Panelu Badań Pilnych VIDAS® pozwalają oznaczyć markery sercowe, wykluczyć lub potwierdzić niewydolność serca, zakrzepicę żylną, albo ciężkie zakażenia bakteryjne. Dzięki najważniejszym testom z panelu badań pilnych oznaczanych na jednym instrumencie można zarządzać procesem oznaczania próbek pilnych poza standardowym obiegiem próbek rutynowych w placówce.
  • Testy wykluczające - testy w kierunku D-dimerów, jak na przykład VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II, w połączeniu z oceną kliniczną mogą pomóc wykluczyć nawet do 50% pacjentów zgłaszających się na SOR z podejrzeniem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ).1,2 VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II pozwala uzyskać wyniki w zaledwie 20 minut.

1. Righini M, et al. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-7.
2. Ten Cate-Hoek AJ, et al. J Thromb Haemost. 2005;3:2465-70.

Pioneering diagnostics