Kontrola kosztów

Jak wykonywać więcej badań przy dużym obciążeniu pracą i mniejszych zasobach? Jak utrzymać właściwą motywację pracowników pomimo ograniczeń finansowych? I czy inwestycje w nowe zautomatyzowane technologie są rozwiązaniem problemów?

Wszyscy pracownicy służby zdrowia stoją przed problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa i nowymi zagrożeniami dla zdrowia, ale muszą też sprostać codziennym wyzwaniom finansowym. Dlatego bioMérieux wychodzi naprzeciw tym potrzebom i oferuje szeroką gamę rozwiązań pozwalających ograniczyć koszty opieki zdrowotnej.

Placówki służby zdrowia znajdują się obecnie pod nieustanną presją zwiększania wydajności przy coraz bardziej ograniczonych zasobach, mniejszej liczbie pracowników i napiętym budżecie. A ponieważ 60% do 70% decyzji medycznych opiera się na wynikach badań in vitro1, optymalizacja procesów laboratoryjnych jest jedynym sposobem, który pozwala mieć wpływ na ostateczne rezultaty dzięki niewielkim i przemyślanym inwestycjom.

bioMérieux może pomóc osiągnąć oszczędności na procesach laboratoryjnych, zasobach ludzkich oraz technologii.
 

bioMérieux pomaga zdziałać więcej przy mniejszych zasobach

bioMérieux może pomóc ograniczyć koszty bez konieczności ponoszenia dużych nakładów dzięki przeprowadzeniu audytu pracy laboratorium polegającego na przeglądzie stosowanych obecnie procedur. Wykorzystując nasze 50-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej możemy pomóc opracować bardziej efektywne procedury pracy i wykorzystać istniejące systemy w najlepszy możliwy sposób, dzięki czemu możliwe staje się osiągnięcie najwyższej wydajności przy utrzymaniu niskich kosztów pracy.
 

Motywacja pracowników

Funkcjonowanie placówek służby zdrowia opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dlatego konieczne jest dobre wykorzystanie umiejętności całego zespołu. A oczywiste jest, że pracownicy będą bardziej zadowoleni, zmotywowani i skuteczni, jeśli poznają najnowsze osiągnięcia nauki i technologii w trakcie szkoleń i wykładów.

Pomogliśmy już setkom laboratoriów oferując pełen zakres szkoleń, dostosowanych do wszystkich poziomów wiedzy i stanowisk.

 

Oferowany przez bioMérieux audyt LEAN laboratorium

Dzięki unikalnej wiedzy dotyczącej wyzwań, przed którymi stoją laboratoria, nasi konsultanci mogą pomóc zwiększyć wydajność laboratorium nawet o 30%, by lepiej wykorzystać umiejętności zespołu oraz posiadane zasoby. Proponowany przez bioMérieux audyt LEAN laboratorium pozwala członkom zespołu przejąć kontrolę nad własnym rozwojem osobistym, zmieniając w trwały sposób ich podejście do procedur pracy.

Wynikające z naszego doświadczenia spojrzenie na ogół problemów każdego laboratorium pozwala szybko zidentyfikować przestarzałe praktyki pracy, wprowadzić pozytywne zmiany i zwiększyć motywację zespołu. Implementacja LEAN Lab skraca czas opracowywania i oznaczania próbek, pozwala szybciej raportować wyniki badań i podejmować bardziej rzetelne decyzje kliniczne.

 

Audyt LEAN

Przed przeprowadzeniem audytu LEAN laboratorium mikrobiologiczne w CNMC zatrudniało 11 pracowników na cały etat oraz kierownika. I nadal to robi. Jednak dzięki lepszej skuteczności, bardzo poprawiła się wydajność pracy zespołu. Audyt LEAN wykazał, że mieliśmy w laboratorium mikrobiologicznym okresy wzrostów i spadków natężenia pracy, które musieliśmy zniwelować.

Ocena wynikająca z audytu LEAN: minimalizacja okresów wzrostu i spadku natężenia pracy

 

Połączenie automatyzacji i systemów IT, które pozwala oszczędzać czas i pieniądze

Pełna automatyzacja laboratorium mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation, FMLA®)

Opracowana przez bioMérieux idea całkowitej automatyzacji laboratorium mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation) - FMLA® - to kompleksowe rozwiązanie dedykowane automatyzacji i optymalizacji laboratoriów mikrobiologicznych. Widzimy laboratorium jako całość i upewniamy się, że nasze instrumenty idealnie ze sobą współpracują, zapewniając dzięki temu maksymalną wydajność oraz możliwość szybszego przedstawiania standaryzowanych i wiarygodnych wyników. Inwestycja w zautomatyzowane systemy pozwala wykorzystać wykwalifikowany personel do wykonywania bardziej zaawansowanych prac.

 

Myla® rozwiązanie IT dedykowane poprawie komunikacji

Szybka, bezproblemowa wymiana informacji pomiędzy laboratoriami i placówkami służby zdrowia oznacza, że decyzje kliniczne podejmowane są w oparciu o komplet informacji dostępnych we właściwym czasie. Dlatego bioMérieux opracowała i oferuje innowacyjne, zintegrowane oprogramowanie Myla®. Rozwiązanie to pozwala zarządzać wieloma instrumentami i Laboratoryjnymi Systemami Informatycznymi (LIS) za pośrednictwem jednolitego interfejsu.

Myla® umożliwia zawansowaną identyfikację danych i wyników oraz pozwala szybko i bezpiecznie przekazywać lekarzom kompletne, wiarygodne informacje, dzięki którym mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące opieki nad pacjentami i szybciej wypisywać ich do domu. Oszczędności wykraczają daleko poza laboratorium. Na przykład w momencie wybuchu epidemii zakażeń szpitalnych w placówce służby zdrowia integracja systemów informatycznych pomaga podjąć skoordynowane, skuteczne działania, opanować epidemię w krótszym czasie, a także ograniczyć koszty ogólne oraz koszty opieki nad pacjentem.

 

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

Pioneering diagnostics