Kontrola antybiotykooporności

Podać antybiotyki, czy nie? Jak zapobiegać zakażeniom szpitalnym i rozprzestrzenianiu się mechanizmów oporności bakterii?
Czy należy wzmocnić środki kontroli środowiska?

bioMérieux pomaga sprostać codziennym wyzwaniom w walce z antybiotykoopornością w miejscu pracy.

Oporność na antybiotyki jest obecnie uznawana na całym świecie za główne zagrożenie dla zdrowia. W obliczu rosnącego zagrożenia, rozprzestrzeniania się szczepów wieloopornych i braku nowych antybiotyków, personel medyczny musi posiadać skuteczne narzędzia, które pozwolą uzyskać wiarygodne wyniki i sprostać codziennym wyzwaniom wynikającym z antybiotykooporności.

Racjonalne podawanie antybiotyków

Do 50% antybiotyków przepisywanych jest niepotrzebnie lub też przepisane antybiotyki nie są skuteczne w sposób optymalny.1,2

Dostępne obecnie szybkie testy diagnostyczne mogą pomóc podjąć właściwą decyzję dotyczącą leczenia antybiotykami

Na przykład: podać antybiotyki, czy nie?

 • Poziom prokalcytoniny (PCT) jest ściśle związany obecnością i nasileniem infekcji bakteryjnych. Oznaczenia poziomu prokalcytoniny pozwalają uzyskać w czasie krótszym niż pół godziny wskazówki co do tego, kiedy rozpocząć i/lub dostosować terapię antybiotykową, jak również czy kontynuować lub przerwać wcześniej rozpoczęte leczenie.3
   
  Szybkie testy Strep A oraz Influenza pozwalają w czasie 5-10 minut podjąć decyzje umożliwiające lekarzowi przepisywanie antybiotyków tylko w razie konieczności , co przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się mechanizmów oporności bakterii.

Poznaj nasze rozwiązania

 

W chwili obecnej można uzyskać tego samego dnia wyniki identyfikacji drobnoustrojów oraz wyniki badania lekowrażliwości (ID / AST), dzięki czemu można przepisać pacjentowi odpowiedni antybiotyk.

Na przykład: wyniki dostępne tego samego dnia, dzięki czemu można podjąć właściwą antybiotykoterapię

 • Skracając standardowy czas oczekiwania na wynik identyfikacji drobnoustrojów technologia MALDI-TOF MS* umożliwia dokładną identyfikację w ciągu kilku minut. Analizatory do badania lekowrażliwości pozwalają uzyskać i zinterpretować wyniki w ciągu zaledwie 5-8 godzin 4 umożliwiając przepisanie najbardziej odpowiedniego antybiotyku. (czytaj dalej »).
   
W naszej instytucji, szybsze raportowanie wyników wrażliwości miało ogromny wpływ na jakość opieki nad pacjentem. Lekarze, zwłaszcza specjaliści pracujący na Oddziale Chorób Zakaźnych, mają teraz dostęp do nowych wyników pacjentów już w trakcie popołudniowych obchodów.” 

Vincent J. LaBombardi, Ph.D. Director of Microbiology,
Mount Sinai Medical Center - New York

Poznaj nasze rozwiązania

 

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i rozprzestrzenianiu się bakterii wieloopornych

Kiedy konieczne jest:

 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych (HAIs)
 • Szybkie powstrzymanie rozprzestrzeniania się organizmów wieloopornych (MDROs)
 • Podjęcie decyzji o izolowaniu pacjenta...

 

Dostępne są innowacyjne, szybsze metody badań przesiewowych, które pozwalają działać bardziej skutecznie

Na przykład: Skrócenie czasu oczekiwania na wynik badań przesiewowych w kierunku bakterii wieloopornych

 • Łatwe do odczytania podłoża chromogenne pozwalają szybciej uzyskać wyniki niż podłoża tradycyjne dzięki jednoczesnej hodowli i identyfikacji najważniejszych organizmów wieloopornych: Staphylococcus aureus opornych na metycylinę (MRSA), Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy( CPE) lub beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL) oraz Enterococci odpornych na wankomycynę (VRE).

Poznaj nasze rozwiązania​

 

Zautomatyzowane testy ułatwiają diagnostykę infekcji C. difficile (CDI) i pomagają zapobiegać epidemiom

Na przykład: lepsze i bardziej skuteczne zarządzanie zakażeniem Clostridium difficile

 • Skrócenie czasu potrzebnego do wykrycia i leczenia zakażeń C. difficile możliwe jest dzięki globalnemu rozwiązaniu diagnostycznemu, które obejmuje zautomatyzowane testy GDH (testy wykonywane w trakcie pierwszego etapu badań) oraz oznaczenia immunologiczne EIA w kierunku obecności toksyn, jak również posiewy i badania molekularne, zgodnie z najnowszymi wytycznymi, które zalecają stosowanie protokołu dwu- lub trzy-etapowego w celu zapewnienia optymalnego leczenia i zarządzania pacjentem.5,6

Poznaj nasze rozwiązania

 

Regularne badania powietrza, powierzchni i wody pozwalają zapobiegać skażeniom mikrobiologicznym w placówkach służby zdrowia, a także chronić pacjentów i świadczeniodawców.

Na przykład: aktywne wprowadzanie kontroli środowiska

 • Monitorowanie skażeń przenoszonych drogą powietrzną, pobieranie próbek wody, kontrola powierzchni i odkażanie sprzętu zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych, zapobiega rozwojowi i przenoszeniu organizmów wieloopornych i pomaga ograniczyć związane z tym koszty opieki zdrowotnej.
   

Poznaj nasze rozwiązania

 

bioMérieux – Twój partner w walce z opornością na antybiotyki 

Dzięki doświadczeniu w mikrobiologii i testach do oznaczania wrażliwości na antybiotyki, bioMérieux podjęło długoterminowe zobowiązanie do aktywnego uczestnictwa w zwalczania oporności na antybiotyki. Ściśle współpracujemy z naszymi ekspertami i partnerami z różnych placówek służby zdrowia w celu zapewnienia rozwiązań, które mogą pomóc w efektywniejszym zarządzaniu opornościom na antybiotyki.

Nasze rozwiązania

 

 

 • Zoptymalizowane badania przesiewowe w kierunku organizmów wieloopornych
  • chromID® range  – podłoże chromogenne do identyfikacji głównych organizmów wieloopornych: MRSA, ESBL, VRE, CPE, OXA-48…

 

 • Zapobieganie skażeniu środowiska
  • ​Rozwiązania dedykowane kontroli środowiska - od monitorowania patogenów przenoszonych drogą powietrzną i wodą do kontroli powierzchni i odkażania sprzętu

 

 • Pomoc w diagnozowaniu w ciągu 20 minut ostrej infekcji bakteryjnej lub pacjentów z ryzykiem rozwoju posocznicy:

 

 • System MALDI-TOF wykorzystujący technologię spektrometrii masowej pozwala zidentyfikować gatunki mikroorganizmów w ciągu minut, nie godzin

 

 • Szybsze raportowanie wyników AST - w pełni zautomatyzowany system ID / AST pozwalający w krótkim czasie zidentyfikować istotne klinicznie drobnoustroje oraz uzyskać wyniki badania wrażliwości

 

 

* MALDI-ToF MS: Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight mass spectrometry - Spektrometria Masowa z użyciem Desorpcji/ Jonizacji Laserowej wspomaganej Matrycą z Analizatorem Czasu Przelotu

** VIDAS® BRAHMS PCT ™ wspomaga zarządzanie kliniczne sepsą. Wartości progowe prokalcytoniny pomagają w klinicznym zarządzaniu zakażeniami dolnych dróg oddechowych, jednak w żadnym wypadku nie zastępują oceny klinicznej, ani dokładnych badań klinicznych pacjentów.

1. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011;60:1153-6.
2. http://www.cdc.gov/getsmart/healthcare/learn-from-others/factsheets/antibiotics.html
3. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis. 2012;55(5):651-62
4. Rommier et al. Poster C-123, ASM Orlando, maj 2006

 

Pioneering diagnostics