Podejmowanie decyzji terapeutycznych

Jak szybko podjąć dobre i uzasadnione decyzje terapeutyczne? Jak uzyskać pierwsze wyniki badań laboratoryjnych w krótszym czasie? To niektóre z wyzwań, przed którymi codziennie stają pracownicy służby zdrowia.

Firma bioMérieux oferuje testy diagnostyczne, które wspierają proces podejmowania decyzji klinicznych.

Uzyskanie właściwych informacji we właściwym czasie, by podejmować uzasadnione decyzje kliniczne, to nieustające wyzwanie, przed którym stoją pracownicy służby zdrowia. Szybkie testy o wysokiej wartości diagnostycznej powiązane z błyskawicznym przekazywaniem wyników badań z laboratorium na oddział mogą odgrywać kluczową rolę w tym procesie i pomóc sprostać codziennym wyzwaniom.

Szybkie podejmowanie dobrych decyzji diagnostycznych

Podejmowane na oddziale ratunkowym (SOR) decyzje dotyczące stratyfikacji pacjentów są niezbędne do:

 • Jak najszybszego postawienia właściwej diagnozy.
 • Zmniejszenia liczby pacjentów i obciążenia personelu pracą.
 • Zwiększenia komfortu pacjenta oraz oszczędności dzięki unikaniu inwazyjnych i kosztownych badań.

Lekarze muszą mieć dostęp do szybkich, prostych testów, które pomagałyby zdiagnozować lub wykluczyć infekcję, zdiagnozować chorobę (posocznica, zapalenie płuc) oraz zidentyfikować patogen lub występowanie oporności. Dostępność takich testów może znacznie poprawić jakość opieki nad pacjentem i zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej…

Caliendo AM, et al.. Clinical Infectious Diseases 2013;57(S3):S139–70

 

Testy diagnostyczne pomagają przeprowadzić szybką, sprawną stratyfikację ryzyka w przypadku pacjentów SOR.

 • Wykluczanie DVT/PE* w czasie krótszym niż 30 minut
  Testy w kierunku D-dimerów w połączeniu z oceną kliniczną mogą pomóc wykluczyć nawet do 50% pacjentów zgłaszających się na SOR z podejrzeniem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ).1,2

Ujemny wynik oznaczenia D-dimerów w połączeniu z niskim prawdopodobieństwem klinicznym pozwala bezpiecznie wykluczyć zakrzepicę żylną i ograniczyć liczbę pacjentów wymagających dalszej oceny przy pomocy technik obrazowania.

Di Nisio M, et al. J Thromb Haemost 2007; 5: 296–304. Caliendo AM, et al. Clinical Infectious Diseases 2013;57(S3):S139–70

 

 • Szybkie rozpoznanie ostrej infekcji bakteryjnej
  Prokalcytonina
  (PCT) jest użytecznym biomarkerem wspierającym szybkie diagnozy kliniczne w kierunku zakażeń bakteryjnych oraz posocznicy. Zostało również wykazane, że pomaga diagnozować infekcje dolnych dróg oddechowych, wykrywać posocznicę oraz prowadzić racjonalną antybiotykoterapię.3,4

Poznaj nasze rozwiązania

 

Szybsze przekazywanie wyników badań laboratoryjnych

Jakie znaczenie ma możliwość szybszego przekazania wyników badań z laboratorium na oddział? Może to oznaczać szybsze, bardziej wiarygodne decyzje dotyczące sposobu leczenia pacjenta. Może to również oznaczać wcześniejsze rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, wprowadzenie zmian w leczeniu empirycznym oraz szybszą izolację pacjentów.

Czy wiesz, że innowacyjne rozwiązania diagnostyczne oferują obecnie o połowę krótszy czas oczekiwania na wynik? A rozwiązania IT pozwalają połączyć systemy laboratoryjne i przesłać wyniki badań nawet o cały dzień wcześniej?

 • Dokładna identyfikacja drobnoustrojów w ciągu minut, a nie godzin
  Technologia MALDI-TOF MS ** pozwala skrócić czas oczekiwania na wynik identyfikacji bakterii o kilka godzin i umożliwia dokładną identyfikację gatunków mikroorganizmów w ciągu kilku minut.
   
 • Szybkie przekazywanie lekarzom wyników badań laboratoryjnych
  Innowacyjne, oparte na sieci Web systemy laboratoryjne pozwalają szybciej przekazywać rzetelne wyniki badań łącząc systemy diagnostyczne z centralnymi systemami komputerowymi laboratoriów.
   

Technologia [MALDI-TOF] zrewolucjonizuje nasze tradycyjne podejście do identyfikacji drobnoustrojów. W połączeniu z szybkimi badaniami w kierunku antybiotykowrażliwości pozwala postawić diagnozę i wybrać sposób leczenia w czasie, który zmniejsza zachorowalność i śmiertelność... i ma pozytywny wpływ na zarządzanie pacjentem.

Dr. Christine Ginocchio, Senior Medical Director and Chief, Division of Infectious Disease Diagnostics, North Shore-Long Island Jewish Health System

Poznaj nasze rozwiązania

 

bioMérieux - wspieranie właściwych decyzji klinicznych

Oferowana przez nas szeroka gama narzędzi i rozwiązań diagnostycznych to cenne wsparcie przy podejmowaniu decyzji klinicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w opracowywaniu testów o dużej wartości diagnostycznej możemy przekazywać lekarzom wyniki badań, na których mogą polegać, i dzięki którym mogą podejmować najbardziej odpowiednie decyzje kliniczne pozwalające zoptymalizować wyniki leczenia.

 

Nasze rozwiązania

 • Wykluczanie DVT/PE* w czasie 20 minut w przypadku pacjentów ambulatoryjnych z niskim/umiarkowanym ryzykiem i podejrzeniem ŻChZZ:
 • Pomoc w diagnozowaniu w ciągu 20 minut ostrej infekcji bakteryjnej lub pacjentów z ryzykiem rozwoju posocznicy:
 • System MALDI-TOF wykorzystujący technologię spektrometrii masowej pozwala zidentyfikować gatunki mikroorganizmów w ciągu minut, nie godzin
 • Szybkie przekazywanie wyników badań z laboratorium na oddział
  • Myla® to innowacyjne oprogramowanie pozwalające połączyć zautomatyzowane systemy bioMérieux do ID/AST/posiewu krwi z Systemem Informacji Laboratoryjnej i szybciej raportować wyniki pacjenta

 

 

 1. Righini M, et al. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-7.
 2. Ten Cate-Hoek AJ, et al. J Thromb Haemost. 2005;3:2465-70.
 3. Uzzan B, et al. Critl Care Med. 2006, 34(7):1996-2003.
 4. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis 2012;55(5):651-62.

* DVT/PE: deep vein thrombosis / pulmonary embolism

** MALDI ToF MS:Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight mass spectrometry

*** VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT supports the clinical management of sepsis, and procalcitonin cut-off thresholds are an aid to the clinical management of lower respiratory tract infections, but under no circumstances replace clinical judgment and thorough clinical assessment of patients.

 

 

Pioneering diagnostics