Zadowolenie pacjentów

Jak sprawić, by pacjenci byli zadowoleni? Co zrobić, by mieli świadomość, że są pod dobrą opieką? Jak szybko udzielać odpowiedzi na dręczące ich pytania, dzięki jak najkrótszemu czasowi oczekiwania na wyniki badań i procedur diagnostycznych? Jak zapewnić, by zespół składał się wykwalifikowanych specjalistów dbających o wysoką jakość opieki nad pacjentem? Jak skrócić czas pobytu w szpitalu? Jak zagwarantować bezpieczeństwo pacjentów w placówce służby zdrowia? Te pytania to nieodzowny element codziennych wyzwań, przed którymi stoi każdy menadżer placówki służby zdrowia. A bioMérieux oferuje szeroką gamę rozwiązań, które pomagają zadbać o zadowolenie pacjentów.

Menadżerowie placówek służby zdrowia znajdują się pod nieustanną presją dbania o zadowolenie pacjentów.  Każdy pacjent i jego rodzina opierają się, co jest oczywiste, na własnych doświadczeniach związanych z pobytem w szpitalu, czyli na obserwacji procedur diagnozowania chorób oraz przyjętego sposobu leczenia, szybkości poprawy stanu zdrowia i powrotu do domu oraz jakości opieki nad pacjentem i jego bezpieczeństwa w placówce służby zdrowia. Wszystkie te oczekiwania przekładają się na szybką i wiarygodną diagnostykę dostarczającą odpowiedzi na pytania stawiane przez pacjentów, dobrze wyszkolonych pracowników posiadających odpowiednie wsparcie, wysoką jakość opieki nad pacjentem podczas selekcji pacjentów oraz właściwe zarządzanie łóżkami szpitala, zapewnienie bezpieczeństwa otoczenia i procedury racjonalnej antybiotykoterapii. Zespół bioMérieux ma świadomość powyższych wyzwań i dedykuje swoje działania zadowoleniu pacjentów w każdej placówce służby zdrowia.

bioMérieux – wiarygodne wyniki w krótkim czasie

Szybkie przekazywanie lekarzom dokładnych wyników badań laboratoryjnych jest podstawą dobrej opieki nad pacjentem i zadowolenia pacjentów. To coś więcej niż lepsze testy diagnostyczne. Przecież pacjent nie jest zainteresowany wiarygodnym wynikiem badań, jeśli nie opuści on laboratorium.
 

Optymalne wykorzystanie możliwości laboratorium

Eksperci bioMérieux mogą przeprowadzić audyt pracy laboratorium i dokonać przeglądu stosowanych procedur. Pozwala to ulepszyć procedury pracy i w najlepszy możliwy sposób wykorzystać dostępny sprzęt, dzięki czemu laboratorium może osiągnąć maksymalną wydajność i maksymalnie skrócić czas oczekiwania na wyniki.

Pełna automatyzacja laboratorium mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation, FMLA®) i rozwiązania IT

Opracowana przez bioMérieux idea całkowitej automatyzacji laboratorium mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation) -  FMLA® - to kompleksowe rozwiązanie dedykowane automatyzacji i optymalizacji laboratoriów mikrobiologicznych. Nasze instrumenty idealnie ze sobą współpracują, zapewniając dzięki temu maksymalną wydajność oraz możliwość szybszego przedstawiania standaryzowanych i wiarygodnych wyników. Zintegrowane rozwiązanie Myla®, pozwala poprawić komunikację oraz skuteczność. Pacjenci tego nie widzą, ale zespół lekarzy może szybciej wdrażać odpowiednie leczenie, a pacjenci zyskują zaufanie, że są pod dobrą opieką i szybko wyzdrowieją.

Wyszkolony personel troszczący się o pacjentów

Personel medyczny musi posiadać umiejętności, motywację i wsparcie, aby zapewnić wysoką jakość opieki zorientowanej na pacjenta. A najważniejsze jest, żeby pacjenci czuli, że są pod dobrą opieką. Z drugiej strony, z punktu widzenia wykwalifikowanych pracowników, niezbędne są jasne oczekiwania obowiązujące w miejscu pracy oraz wytyczne dotyczące jakości pracy. Kierownictwo placówki służby zdrowia musi wspierać pracowników w podnoszeniu kwalifikacji i byciu na bieżąco z najnowszymi zdobyczami technologii i medycyny. bioMérieux oferuje szereg programów szkoleniowych które mogą pomóc wdrożyć to podejście i zagwarantować, że w placówce będzie pracował najlepszy zespół zapewniający wysoką jakość opieki na pacjentem.

 

Skrócenie czasu pobytu w placówce opieki zdrowotnej

Z punktu widzenia pacjenta, najważniejszy jest szybki powrót do domu, do swoich najbliższych. Z kolei zadaniem placówki służby zdrowia jest zapewnienie najlepszej opieki nad pacjentem. Skracając czas pobytu pacjenta w placówce, zwiększa się wydajność systemu pod względem liczby dostępnych łóżek i nakładów pracy personelu. Z kolei skuteczna selekcja pacjentów, aktywne tworzenie harmonogramów i planowe zwalnianie pacjentów do domu są niezbędne do zapewnienia dobrej opieki nad pacjentem na każdym z oddziałów placówki służby zdrowia. Prowadzone przez bioMérieux seminaria dotyczące ciągłego doskonalenia pomagają szpitalom zwiększać przepustowość dzięki zminimalizowaniu czasu oczekiwania, zmaksymalizowaniu wydajności i poprawie odczuć pacjentów. Pomagamy monitorować cały proces, identyfikować wąskie gardła oraz określić główne przyczyny wydłużające czas pobytu pacjenta w szpitalu.

 

 

Bezpieczeństwo i kontrola zakażeń

Pacjenci trafiają do szpitala, aby wyzdrowieć, a nie poczuć się gorzej. Niestety, codziennością każdej z placówek służby zdrowia są mikroorganizmy antybiotykooporne, w tym organizmy wielooporne oraz zakażenia szpitalne. Naturalnym dążeniem menadżerów placówek jest zapewnienie, by pacjenci zostali wyleczeni z infekcji, szczególnie w przypadku sepsy, oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.
 

Kontrola środowiska

bioMérieux ma świadomość, że podstawą dbałości o bezpieczeństwo otoczenia w placówce służby zdrowia jest regularne pobieranie próbek powietrza, powierzchni i wody.

Dlatego oferujemy szereg rozwiązań dedykowanych kontroli i monitorowaniu środowiska, które mogą być dostarczane w postaci pełnego systemu lub dostosowane do konkretnych potrzeb.

 

Racjonalna antybiotykoterapia

Innym kluczowym zagadnieniem jest stosowanie w placówce procedur racjonalnej antybiotykoterapii. Identyfikacja i badania antybiotykowrażliwości są niezbędne do określenia odpowiednich metod leczenia pacjentów z infekcjami. Dlatego właśnie oferujemy odczynniki i instrumenty, które pozwalają błyskawicznie uzyskać dokładne i standaryzowane wyniki oznaczeń. Bierzemy też aktywny udział w wielu programach podnoszenia świadomości oraz promowania badań, w tym w naszej własnej inicjatywie dotyczącej przeciwdziałaniu rozwojowi i rozprzestrzenianiu się mechanizmów oporności drobnoustrojów - Be S.M.A.R.T. with resistance.

Pioneering diagnostics