Jakość wyników 

Kluczem do sukcesu laboratorium są wiarygodne wyniki wysokiej jakości. A podstawowym celem inwestowania w najbardziej zaawansowane technologie i odczynniki jest… konieczność ograniczania kosztów. Należy także pamiętać o wysoko wykwalifikowanym zespole, który w najlepszy sposób będzie wykorzystywać swoje umiejętności oraz o jakości wyników uzyskiwanej dzięki ścisłemu przestrzeganiu procedur jakości i zgodności oraz akredytacji. bioMérieux jest doświadczonym partnerem we wszystkich powyższych obszarach.

Przekazywanie lekarzom wysokiej jakości, wiarygodnych wyników w celu zapewnienia najwyższej jakości opieki nad pacjentem wymaga nieustannego dążenia do doskonałości w laboratoriach mikrobiologicznych. Aby osiągnąć powyższy cel w tak wymagającym obecnie środowisku służby zdrowia, konieczne jest zoptymalizowanie wszystkich zasobów i posiadanie zmotywowanego, utalentowanego zespołu. bioMérieux może pomóc zrealizować te cele oferując innowacyjne produkty i usługi dedykowane wyłącznie laboratoriom mikrobiologicznym.

bioMérieux - pionier, innowator, partner

bioMérieux już od ponad pół wieku jest liderem w obszarze diagnostyki in vitro. Jesteśmy tu, aby sprostać rosnącym wyzwaniom, przed którymi stoją laboratoria mikrobiologiczne w coraz bardziej skomplikowanym środowisku służby zdrowia, ponieważ przez cały ten okres nasze dążenie do nieustannego wprowadzania innowacji było i jest priorytetem. bioMérieux to długofalowy partner oferujący wysokiej jakości testy diagnostyczne i przesiewowe dedykowane wspieraniu zoptymalizowanej opieki nad pacjentem na całym świecie.

Zaawansowane rozwiązania diagnostyczne

Tak dużo zależy od jakości wyników – aż 60 do 70% decyzji klinicznych opiera się na wynikach badań in vitro 1. Dlatego właśnie należy inwestować w najlepsze w swojej klasie analizatory i odczynniki, by zapewnić najwyższą jakość wyników przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i mądrym wykorzystaniu zasobów. bioMérieux nieustannie rozwija swoje systemy, odczynniki i usługi w procesie badań i rozwoju, by móc sprostać potrzebom laboratoriów. Oferujemy produkty, które są nie tylko łatwe w obsłudze, ale pozwalają uzyskać jasne, wiarygodne i wystandaryzowane wyniki. Nasze innowacje obejmują odczynniki do pasków API®, które stały się „złotym standardem" (w każdej minucie na całym świecie używanych jest 10 pasków API® ID!), podłoża chromogenne chromID® o doskonałej intensywności kolorów i specyficzności, pozwalające w łatwy sposób odczytać wyniki identyfikacji mikroorganizmów. Nasze zautomatyzowane analizatory i FMLA® (Full Microbiology Lab Automation – całkowicie zautomatyzowane laboratorium mikrobiologiczne) również mają na celu poprawę jakości wyników poprzez poprawę standaryzacji oraz odciążenie pracowników, którzy mogą poświęcić swój czas na działania wymagające wyższego poziomu umiejętności.

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

Rozwijanie umiejętności i poprawa zaufania personelu

Jasne oczekiwania oraz dotyczące jakości pracy wytyczne obowiązujące w miejscu pracy są niezbędne z punktu widzenia wykwalifikowanych pracowników. Aby mieć wysoce zmotywowany, kompetentny zespół, trzeba zapewnić pracownikom nieustanny dostęp do nowych technologii i wiedzy medycznej. bioMérieux oferuje szereg programów szkoleniowych, które mają na celu poprawę wydajności pracowników, zwiększenie ich motywacji i zaangażowania oraz umożliwienie im odegrania większej roli w zwiększaniu wydajności laboratorium i poprawie jakości wyników. Oferujemy indywidualne programy szkoleniowe dopasowane do konkretnych potrzeb oraz łączone podejście do nauki - zarówno w ramach szkoleń stacjonarnych, jak i poprzez kształcenie na odległość (e-learning i e-seminaria).

 

Pioneering diagnostics